Content management en cms

Voor een goed begrip van content management en content management systemen (cms) is het van belang te weten wat men in de praktijk onder deze begrippen verstaat.

Mijn definitie van content is: het geheel van tekst, beeld en geluid op een webpagina. Content management is dan: het ontwikkelen, beheren (opslaan, verrijken, archiveren en ontsluiten), presenteren en distribueren van content. Een cms automatiseert enkele of al deze activiteiten, zodat ze volgens een vooraf gedefinieerde systematiek en structuur kunnen plaatsvinden.

Content management is als begrip breder te hanteren. Je zou kunnen stellen dat internet slechts één van de media voor publicatie is en dat content management ook betrekking heeft op andere kanalen, zoals bijvoorbeeld papier en smartphone apps. Sommige leveranciers van systemen doen dit ook en spreken dan bij internet over een web content management systeem (wcms). In de praktijk worden de termen content management en content management systeem voornamelijk gebruikt in relatie tot het publiceren van webcontent. Het mag duidelijk zijn dat dit zich niet beperkt tot desktop computers, maar ook betrekking heeft op smartphones en tablets. 

 

    Functies van een cms >>