Xtive CMS (ICIT Solutions)

Productinformatieleeg veld
Naam cms

Xtive CMS (Professional/Enterprise)

Productomschrijving

Xtive CMS is een zeer breed inzetbaar content management systeem. De modulaire opzet, schaalbaarheid en flexibiliteit zorgen ervoor dat het systeem binnen praktisch iedere organisatie kan worden ingezet. Naast websites, intra- en extranet kan het systeem tevens naar informatiezuilen, narrowcastingschermen of printfaciliteiten publiceren.

Standaard beschikt het systeem over een groot aantal basisfunctie's zoals: workflowmanagement, rechtenbeheer, spil-content-editing en dynamisch menubeheer. Op basis van de klantvraag wordt het systeem vervolgens uitgebreid met modules.

Xtive CMS wordt ingezet binnen de zorg, overheid, profitsector en het onderwijs. In 2010 werd het systeem door Emerce en Tns-Nipo uitgeroepen tot beste CMS van Nederland.

onderscheid ten opzichte van concurrenten

Xtive CMS heeft zich bewezen als een zeer schaalbaar en flexibel multichannelplatform binnen zowel de profit- als non-profit sector. De heldere no-nonsense licentiestructuur wordt als zeer prettig beschouwd door onze klanten, net als de prijs/kwaliteitverhouding.

meest recente versie

Xtive CMS versie 6.5

Versiehistorie cms

Xtive CMS is in 8 jaar tijd gegroeid naar versie 6. Versie 5 is slechts intern beschikbaar geweest in 2010. Gebruikers van versie 4.7 zijn in 2012 overgezet naar versie 6.

Policy rondom releases

Meerdere malen per jaar worden er major en minor releases doorgevoerd op het platform. Major releases bevatten nieuwe functionaliteit binnen het basisplatform en modules. Minor releases bevatten bugfixes en andere kleine aanpassingen.

Eerstvolgende release

In 2013 zal Xtive versie 6.6 en 6.7 worden gelanceerd. De belangrijkste vernieuwingen hierin zijn: geavanceerd multi-language, live statistieken en een webrichtlijnen checker

Content invoer via de browserleeg veld
Browserondersteuning

Website: Internet Explorer 8 en hoger. Firefox 2.5+, Google Chrome, Safari en Opera

Beheer omgeving: internet explorer 7/8 en 9, firefox 3.5+, google chrome, Safari en Opera

CMS gebruiken met mobiel of tablet?

Via een apart mobiel kanaal of door toepassing responsive design wordt content optimaal weergegeven.

Nederlandstalige spelling checker

Een Nederlandse spelling checker is standaard beschikbaar binnen Xtive CMS. Anderstalige spelling checkers zijn standaard instelbaar of op aanvraag toe te voegen.

Plakken en automatisch schonen van MsWord teksten

Naast standaard opmaak functionaliteiten beschikt de Xtive-editor over een strip-word functie zodat er eenvoudig kan worden gekopieerd vanuit MS Word met behoud van opmaak.

Direct content in website bewerken (inline editing) ?

Nee. Publicatie en contentbeheer vindt plaats binnen een aparte online beheeromgeving. Controle vindt plaats via uitgebreide preview functies. Per 2014 wordt dit uitgebreid met browserspecifieke previews.

Publiceren rich media (video, documenten, geluid)

Alle media componenten worden opgeslagen in de centrale bibliotheek en kunnen eenvoudig gebruikt worden in webpagina's. Standaard is er ondersteuning voor flash films, mp3 audo bestanden, wav audio bestanden en pdf documenten. Dit kan uitgebreid worden met andere documenten indien gewenst. Koppelingen tussen assets en contentitems zijn 1 op 1 of 1 op n, afhankelijk van de systeemconfiguratie. assets worden desgewenst ook middels een assetversie gekoppeld, zodat een contentitem altijd naar dezelfde asset-versie refereert. Notificaties zijn standaard in het systeem. Daarnaast maakt Xtive CMS gebruik van split-content.

Controle interne en externe links in de website

Bij het maken van koppelingen kan men een keuze maken voor het type koppeling, de mogelijkheden zijn: interne link, externe link, bestand en media.
Door de “Dead link checker” kan men alle content van een website controleren op verbroken koppelingen. Dit kunnen zowel interne- als externe links zijn.

Automatische plaatsing afbeeldingen in media library?

Het publiceren van afbeeldingen vindt standaard plaats vanuit de Xtive bibliotheek, het is wel mogelijk om vanuit de teksteditor afbeeldingen in deze bibliotheek te uploaden indien de afbeelding hier nog niet in staat.

Drag and drop verplaatsen van content

Ja. Drag en drop binnen deze en andere onderdelen is standaard mogelijk binnen het CMS.

Standaard meta data

Per artikel, content-item of pagina kan men metadata zoals: versienummer, auteur, trefwoorden, publicatie- en vervaldatum instellen. Daarbij kan men instellen wat er met een pagina dient te gebeuren wanneer de vervaldatum is bereikt.

Configuratie metadata

Metadata is zowel globaal als per pagina of content onderdeel in te stellen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de Dublin Core standaard. Het toevoegen van extra metadatafunctionaliteiten, waardoor Prism ook te implementeren is, wordt ook ondersteund.

Taxonomieën en thesauri

Per pagina kan ingesteld worden welke layout gebruikt moet worden. Hiervoor kan een default ingesteld worden. Layouts dienen van te voren ontwikkeld te worden. Standaard worden themas binnen een hierarchische boomstructuur georganiseerd, maar desgewenst is een controlled vocabularies opslag ook mogelijk.

Men kan aan een pagina een of meerdere kernwoorden opgeven en deze voorzien van een score. Resultaten van een thesaurus zoekactie worden gesorteerd op de gegeven score.

Zoek- en selectiemogelijkheden

Het systeem beschikt over een eigen cross content zoek functionaliteit met ondersteuning voor zoeken op thesaurus of bestandstype. Het systeem wordt standaard geleverd met een zoekmachine.

Mogelijkheden pagina preview

Binnen Xtive CMS aangemaakte pagina’s zijn voor publicatie te bekijken. Bij het bekijken van de pagina kan men zlef kiezen in welke layout men de pagina wil zien. De gewenste pagina lay-out kan binnen het systeem op ieder gewenst moment worden aangepast, eventueel binnen een gedefineerde workflow.

Zoekmachine-optimalisatie (SEO)

Title tag, description tag en het wijzigen van een URL is standaard mogelijk binnen Xtive CMS

Publicerenleeg veld
Publiceren naar meerdere sites

Ja. Multichannel publicatie is standaard mogelijk binnen Xtive CMS. Zo is het mogelijk om 100+ websites, mobiele toepassingen, intranet, extranet, informatiezuilen en narrowcasting aan te sturen vanuit 1 enkel systeem.

Meertaligheid

Meertalige varianten zijn direct (eventueel via workflow) inzichtelijk bij het bewerken van content.

meerdere karaktersets

Webomgevingen die vanuit Xtive CMS worden aangestuurd kunnen in iedere karakterset worden weergeven. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld Arabisch en Chinees.

Webrichtlijnen

Xtive templates worden altijd volledig ontwikkeld conform het W3C. Content zal in een toekomstige versie gecontroleerd worden op W3C (opmaak) fouten.

Dynamisch of statisch publiceren

Ja. Van datum en tijd tot datum en tijd.

Personalisatie en targeting van content

Uitgebreide gebruikers profielen worden ondersteund als front end users en komen separaat in een groep. Per groep kan vervolgens worden bepaald op welk niveau er gepersonaliseerde content wordt getoond. Een toegewezen redacteur kan deze groepen beheren en hier vervolgens rechten aan toekennen.

Sessiemanagement

Op iedere pagina wordt gecontroleerd of de gebruiker binnen een geldige sessie werkt en of hij de juiste rechten heeft om bepaalde content of pagina's te zien.

Zoekmachine

Het systeem beschikt over een eigen cross content zoek functionaliteit met ondersteuning voor zoeken op thesaurus of bestandstype. Het systeem wordt standaard geleverd met een zoekmachine.

Website toegankelijk bij niet operationeel cms?

Ja.

Voorziening voor het chachen van pagina's

Xtive CMS heeft een uitgebreid cache protocol

Mogelijkheden voor A/B of multivariate tests

Ja middels het aanmaken van meerdere templates en page scheduler

Op welke wijze kan een webredacteur content voor andere schermformaten beheren en publiceren? (smartphone, tablet, etc.)

Het eerder omschreven multichannel principe geldt ook voor duplicate contentpublicatie naar mobiele applicaties en tablets. Xtive CMS werkt met lay out templates. Voor het tonen van mobiele pagina's kan men binnen een apart (mobiel) kanaal een mobiele template selecteren. Hier kan vervolgens dezelfde content worden gekoppeld die ook binnen andere websites of het intranet wordt ingezet. Het beheer op content blijft uiteraard centraal.

Customer engagement

Middels uitbreidingsmodules mbt. re marketing en chatfuncties.

Behavioural targeting en customer profiling

Middels diverse uitbreidingsmodules

CRM interfaces

Middels uitbreidingsmodules. Obv Google analytics data export naar third party software

Social media

Uitbreidingsmodule social media. Hiermee kan content eenvoudige naar socialmedia kanalen worden gepubliceerd vanuit het CMS.

E-mail nieuwsbrieven

Ja. Middels een uitbreidingsmodule kunnen er binnen Xtive CMS nieuwsbrieven worden opgemaakt, beheerd en verstuurd. Uiteraard kunnen campagnes worden gemonitord en biedt de module uitgebreide statistieken en meetfuncties om conversie te bepalen.

Beheer van het cmsleeg veld
Vereiste vaardigheden functioneel beheer

Een functioneel beheerder van Xtive CMS kan prima uit de voeten met een basiskennis op internet/computergebied. In een basis training worden zaken als functioneel beheer, rechtenstructuur, workflows, etc, nader uitgelegd. Deze training valt binnen de implementatie en duurt ca. een dagdeel.

Beheer templates

Nee. Templates kunnen wel door een derde partij worden aangeleverd. Binnen een template kan een aantal variabelen wel worden aangepast door een functioneel beheerder.

Template-editors

zie "Standaardisatie"

User management

Xtive CMS kent geen limiet voor aantal gebruikers. Nieuwe gebruikers kunnen eenvoudig handmatig worden aangemaakt of geïmporteerd vanuit bijvoorbeeld LDAP of Active Directory.

Workflow management

Ja evenals uitgebreide rechten en rollenstructuur.

Kan de workflow zelfstandig worden aangepast?

Ja evenals uitgebreide rechten en rollenstructuur.

Rollen en rechten in user management

De vooraf gedefinieerde rollen zijn vrij aan te passen en kennen geen minimum of maximum.

Status content items

Een content item kan de volgende statussen bezitten; actief, niet actief of periodiek. Naast publicatiestatussen kan een item in gebruik zijn, of in de wachtrij staan ter publicatie.

Statusovergangen

Notificatie vindt plaats op gebruikersniveau binnen het systeem of per email of sms.

Versiebeheer van content

Alle aangemaakte content items kunnen, of het nu complete pagina's zijn of slechts onderdelen daarvan, onder een automatisch versiebeheersysteem geplaatst worden. Elke daadwerkelijke aanpassing resulteert in een nieuwe versie, die indien de rechten daartoe verkregen zijn middels een apart onderdeel vergeleken kan worden met een vorige versie, en desnoods teruggezet kan worden. Het aantal versies van een onderdeel heeft geen directe limiet.

Functies voor content versioning en roll back

Ja, in Xtive 6.6 zal een rollbackfunctie middels versiebeheer standaard beschikbaar zijn.

Security user management

De toegang voor redacteuren en beheerders kan op verschillende niveaus worden veiliggesteld, zoals op basis van : rechtenstructuur, IP, ssl, of vpn.

Integratie met LDAP, ActiveDirectory

Xtive CMS bevat een zeer uitgebreid rechten systeem. Per project kan dit systeem zowel eenvoudig als uitgebreid toegepast worden. Door dit systeem is het mogelijk om een groep gebruikers slechts rechten te geven om pagina’s aan te maken, maar niet het recht om deze aan een website te koppelen.
Het is dus voor de klant mogelijk om conform de wensen van de klant een werkstroom op te zetten.
Hierbij kan gedacht worden aan een groep gebruikers die verplicht een akkoord moet geven alvorens nieuwe content gepubliceerd kan worden. Gebruikersgroepen kunnen worden geimporteerd vanuit LDAP/Active Directory.

Voorziening voor web analytics

Xtive 6.0 bevat een uitgebreid log systeem dat alles registreerd m.b.t. acties, successvolle/onsuccessolle aanmeldingen, storingen etc.
Indien gewenst kunnen specifieke meldingen per mail verstuurd worden. Ook is het mogelijk om dagelijks de log meldingen per dag te ontvangen.
Acties in het log systeem bevatten o.a. verbroken content links, wijzigingen van content, toevoegen van bestanden etc.
Alle registraties in het log systeem bevatten de gebruiker, zijn/haar ip adres, de bron van de actie en een uitgebreide beschrijving van de actie.

Technische informatieleeg veld
Besturingssystemen

Windows, Unix

Webservers

Apache

Applicatieservers

Nvt

Welke databases worden ondersteund?

MySQL

Hardware/server-specificaties

Geen harde eisen, keuze afhankelijk van modules en bezoekersaantallen

Ondersteuning open standaarden

Xtive CMS ondersteunt alle open standaarden.

Opleidingenleeg veld
Opleidingen

Ja. Opleidingen op diverse niveaus kunnen verzorgd. Applicatie- en redactie trainingen nemen ca. een dagdeel in beslag.

Supportleeg veld
1e- en 2e-lijns support

Standaard wordt er een jaarlijks support en onderhoudscontract geleverd bij een Xtive licentie. Hierbinnen kunnen alle vormen van support worden vastgelegd. Daarnaast vallen binnen dit contract ondermeer: uren bundel van 24 uur en automatische update garantie. Hierdoor beschikken licentiehouders gegarandeerd over de laatste versie van Xtive CMS

Nederlandstalige documentatie

Ja, middels papieren versies en digitaal binnen de applicatie.

Gebruikersgroepen cms

Ja, binnen de Xtive community wisselen gebruikers ervaringen en tips uit.

Lbraries, tools en resources

Ja. Licentiehouders kunnen beschikken over uiteenlopende on- en offline documentatie.

Licentieleeg veld
Licentiekosten cms

Licentietechnisch wordt er niet gekeken naar het aantal gebruikers, servers of webomgevingen. Ook het jaarlijkse support & onderhoudcontract (S&O) is niet gekoppeld aan de geschetste volumes. Dit geeft onze klanten uitgebreide mogelijkheden voor gebruik van webkanalen als communicatiemiddel.

De Xtive CMS Enterprise licentie kan een oneindig aantal webkanalen aansturen en dekt alle functionaliteiten die het systeem biedt.

Met betrekking tot de Xtive Licentie resulteert dit in:

Eenmalige aanschaf Xtive CMS Enterprise: €16.000

Overige kosten

Binnen het jaarlijkse Support & Onderhoudscontract zijn het automatische update abonnement, het gebruik van de helpdesk en 32 uur aan vrij inzetbare uren binnen een strippenkaartmodel opgenomen.

Jaarlijks S&O contract: €3.649,-

Open source of closed source

Closed source. Xtive CMS kan wel zowel een standaard SOAP api aanbieden als api uitbreiding door middel van modules.

Mogelijkheden voor proof of concept

Ja. Het verzorgen van een proof of concept is in overleg mogelijk. Proeftuin is standaard beschikbaar.

Escrow mogelijk?

Ja. Bij een Xtive licentie kan een escrowovereenkomst worden afgesloten.

Implementatie, hosting en beheerleeg veld
Programmeertalen voor implementatie cms

Bij implementatie zelf geen programmeertalen behoudens een installatietool.

Implementatie HTML5

Xtive CMS heeft op dit gebied geen beperkingen, maar biedt volledige mogelijkheden voor publicatie van html5 pagina's.

HTML5 in gebruikersinterface

Ja

Procedure applicatiewijzigingen in OTAP straat

Xtive CMS wordt volledig binnen OTAP (door)ontwikkeld. Tijdens implementatie wordt de klantconfiguratie eveneens binnen OTAP opgeleverd.

Vereiste vaardigheden voor applicatiebeheer

Geen technische vaardigheden. Alles mbt cms wordt binnen Xtive afgehandeld.

Bedrijfsinformatieleeg veld
Bedrijfsnaam

ICIT
(Icit Solutions BV)

Adres

Hoofdkantoor Franeker
Prins Hendrikkade 3
8801 JK Franeker

Telefoonnummer

+31 (0) 517 - 390 400

E-mailadres

info@icit.nl

Contactpersoon en functie

Dhr. Joël Heiner
Commercieel directeur

URL website

www.icit.nl
www.xtive.nl

Actief sinds

1998

Aantal personeelsleden

25

Bedrijfsprofielleeg veld
Verricht productontwikkeling van het cms?

Ja. Xtive CMS wordt volledig in-house ontwikkeld.

Verricht zelf implementaties van het cms?

Ja. CMS implementaties worden zowel in Nederland als het buitenland verricht.

Cms support

Ja. Support op Xtive CMS wordt binnen Nederland verstrekt.

Applicatiebeheer

Ja. Applicatiebeheer op Xtive CMS wordt binnen Nederland verstrekt.

SaaS mogelijk?

Xtive CMS wordt, voor alsnog, niet in Saas/ASP vorm aangeboden.

Implementatiepartners

Vanaf medio 2013 zal er een partnerprogramma worden geïntroduceerd voor Europese implementatiepartners.

Wordt gebruikt bij kleinere organisaties? (<100 werknemers)

20%

Wordt gebruikt bij middelgrote organisaties?

25%

Wordt gebruikt bij grote organisaties? (>500 werknemers)

55%

Aantal implementaties/klanten

Meer dan 100 binnen de Benelux

Klantportfolio (selectie)

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Nederlands Bijbelgenootschap
Woonzorggroep Samen
Woningcorporatie 'Wonen Noordwest Friesland'
Highfive health promotion

Aanvullende informatieleeg veld
Aanvullende informatie

Xtive CMS werd in 2010 uitgeroepen tot beste CMS in de Emerce 100. Een jaarlijks onderzoek dat namens vakblad Emerce wordt uitgevoerd door Tns-Nipo.

Einde tabel