TYPO3 CMS (TYPO3 Association)

Productinformatieleeg veld
Naam cms

TYPO3 CMS

Productomschrijving

TYPO3 CMS is een gratis Open Source content management systeem waarmee professionele organisaties hun internet- en/of intranet-activiteiten gestalte kunnen geven. Het framework is uiterst flexibel en schaalbaar en komt standaard met een enorme hoeveelheid functionaliteit. Er zijn ruim 6.000 modules te downloaden, waarmee de functionaliteit kan worden uitgebreid. Door de open structuur is koppeling mogelijk met andere softwarepakketten en databases.

onderscheid ten opzichte van concurrenten

In steekwoorden onderscheidt ons systeem zich op de volgende punten: open source, grote installed base, ruim 6.000 uitbreidingsmodules, open standaarden, meertaligheid, database onafhankelijkheid, geen vendor lock-in.

meest recente versie

V6.1

Versiehistorie cms

V3.6 (april 2004)
V3.7 (september 2004)
V3.8 (november 2005)
V4.0 (april 2006)
V4.1 (maart 2007)
V4.2 (april 2008)
V4.3 (november 2010)
V4.4 (juni 2010)
V4.5 (januari 2011)
V4.6 (oktober 2011)
V4.7 (april 2012)
V6.0 (november 2012)
V6.1 (april 2013)

Policy rondom releases

Nieuwe versies worden via publieke beta’s verspreid. Na een testronde wordt een stabiele versie uitgebracht die voor download wordt aangeboden.

Eerstvolgende release

De volgende release staat voor oktober 2013 gepland. Dit is versie 6.2. Dit betreft een zogenaamde Long Term Support versie waarvan de updates gedurende 3 jaar gegarandeerd zijn. Een actuele status van de TYPO3 Roadmap is te vinden via: http://typo3.org/roadmap/

Content invoer via de browserleeg veld
Browserondersteuning

Alle recente browserversies worden ondersteund.

CMS gebruiken met mobiel of tablet?

Er zijn geen belemmeringen bekend.

Nederlandstalige spelling checker

Ja, via de Rich Text Editor met behulp van Aspell

Plakken en automatisch schonen van MsWord teksten

Ja, hiervoor is functionaliteit aanwezig via de Rich Text Editor waarmee fijnmazig opschoonacties kunnen worden verricht door de redacteur.

Direct content in website bewerken (inline editing) ?

Ja

Publiceren rich media (video, documenten, geluid)

Dergelijke integraties zijn standaard mogelijk, waarbij uitbreidingsmodules meer opties kunnen bieden. Zo is er bijvoorbeeld een speciale overheidspeler beschikbaar waardoor multimedia voldoet aan de Webrichtlijnen.

Controle interne en externe links in de website

Ja, bij afwezigheid van een pagina wordt de link verwijderd. De tekst wordt in de beheeromgeving voor
de redacteur zichtbaar gearceerd binnen de pagina. Daarnaast is er een overzichtelijke beheeromgeving waarin de redacteur in één oogopslag kan zien waar de problemen liggen.
Daarnaast is er ook een mechanisme waarmee periodiek gecontroleerd kan worden of externe links nog beschikbaar zijn. Deze worden niet automatisch verwijderd, maar gesignaleerd, zodat de redacteur actie kan ondernemen.

Automatische plaatsing afbeeldingen in media library?

Ja

Drag and drop verplaatsen van content

Ja, via ‘drag and drop’

Standaard meta data

Standaard ondersteunt TYPO3 Dublin Core. Specifiek worden de volgende metadata gebruikt: datum, auteur, trefwoorden, samenvatting, publicatiedatum, e-mail, omschrijving.

Configuratie metadata

Ja, hiervoor bestaan de volgende mogelijkheden:
- beschikbaarheid via rollen/autorisatie;
- door het toepassen van uitbreidingsmodules;
- door het zelf schrijven van uitbreidingsmodules.

Taxonomieën en thesauri

Taxonomie kan worden aangemaakt door het toevoegen van records aan de database. Het gebruik van thesauri is alleen mogelijk via modules.

Zoek- en selectiemogelijkheden

Via een zoekmachine die ook in PDF-, MsOffice- en OpenOffice-bestanden kan zoeken. Daarnaast kan er via metadata naar bestanden wordt gezocht (dit vergt extra modules).

Mogelijkheden pagina preview

Voorafgaand aan publicatie kan een redacteur een preview bekijken. Bij het inschakelen van de workspaces (workflow-mechanisme in TYPO3 CMS) is er naast een preview ook de mogelijkheid om een preview link door te sturen naar medewerkers die niet zijn ingelogd.

Zoekmachine-optimalisatie (SEO)

Binnen het TYPO3 CMS zijn legio mogelijkheden voor SEO. Een redacteur kan ten aller tijde titels en metadata wijzigen. Ook is het mogelijk om de URL aan te passen.

Publicerenleeg veld
Publiceren naar meerdere sites

Ja. Zo kunnen er meerdere websites worden ondergebracht in het systeem, maar ook kan op die wijze gepubliceerd worden naar meerdere kanalen (als mobiel of print).

Meertaligheid

Via een one-page-tree model. Dit betekent dat daarmee van elke pagina een vertaalde pagina kan worden gemaakt.

meerdere karaktersets

Ja. Ook bij het invoeren van bijvoorbeeld Arabische of Aziatische talen, is het mogelijk om de editor zo in te richten dat er in plaats van naar rechts, de cursor naar links loopt.

Webrichtlijnen

Volledig. Er is daarnaast een zogenaamde overheidpackage beschikbaar.

Dynamisch of statisch publiceren

Ja, dynamisch publiceren is mogelijk. Caching moet dan voor dat deel worden uitgezet. Tegelijkertijd statisch en dynamisch publiceren is ook mogelijk. Caching kan namelijk per pagina worden ingeregeld.

Personalisatie en targeting van content

Dit kan op basis van een profiel.

Sessiemanagement

De inloggegevens die een gebruiker ingevoerd heeft, worden doorgegeven aan één of meer authentication services binnen TYPO3 CMS (deze kunnen via extensies toegevoegd worden). Die kijken vervolgens of de bezoeker toegang verleend kan worden tot de website. Naast de standaard gebruikerstabel in de eigen MySQLdatabase is er bijvoorbeeld een authentication service voor LDAP, etc. TYPO3 houdt eigen sessiedata bij in de database en slaat de session_ID op in een cookie.

Zoekmachine

Ja, de inhoud van documenten wordt geïndexeerd en is vervolgens doorzoekbaar. Door het modulaire karakter van TYPO3 zijn er verschillende zoekmachines beschikbaar. Een uitstekende koppeling is bijvoorbeeld de koppeling met SOLR.

Website toegankelijk bij niet operationeel cms?

Dat is mogelijk, afhankelijk van de storing.

Voorziening voor het chachen van pagina's

Het CMS heeft een eigen mechanisme voor caching. Het is mogelijk om delen van pagina's te cachen.

Mogelijkheden voor A/B of multivariate tests

A/B mogelijk
multivariate tests nu nog niet mogelijk

Op welke wijze kan een webredacteur content voor andere schermformaten beheren en publiceren? (smartphone, tablet, etc.)

Afhankelijk van de implementatie is het mogelijk om via het hergebruik van content te publiceren naar andere sites, of wel te kiezen voor een responsive layout. Het TYPO3 CMS kent een volledige scheiding tussen design, techniek en content.

Customer engagement

Dit vindt plaats via de uitbreidingsmodules.

Behavioural targeting en customer profiling

Dit vindt plaats via de uitbreidingsmodules.

CRM interfaces

Dit vindt plaats via de uitbreidingsmodules.

Social media

Dit vindt plaats via de uitbreidingsmodules.

E-mail nieuwsbrieven

Dit vindt plaats via de uitbreidingsmodules.

Beheer van het cmsleeg veld
Vereiste vaardigheden functioneel beheer

Minimale technische kennis en vaardigheden. Kennis kan in één dag worden verkregen via een training.

Beheer templates

Ja, na het volgen van een training van drie dagen

Template-editors

Alle editors zijn mogelijk.

User management

Users kunnen worden aangemaakt door administrators. Rechten worden bepaald via groepen. Gebruikers kunnen aan één of meerdere groepen worden gekoppeld. Rechten kunnen ook rechtstreeks aan gebruikers worden gekoppeld. Er is geen maximum. Gebruikers kunnen ook
toegang krijgen op basis van een bepaalde periode.
Er is geen maximum.
Verder is het ook mogelijk om een koppeling te maken via een extern systeem zoals via LDAP.

Workflow management

Ja

Kan de workflow zelfstandig worden aangepast?

Ja

Rollen en rechten in user management

Nee, er is geen sprake van vooraf gedefinieerde rollen. De rollen zijn vrij te definiëren en onbeperkt in aantal.

Status content items

Er kunnen twee statussen aan content worden toegekend.

Statusovergangen

Via e-mail, RSS of het taakcentrum in de beheeromgeving

Versiebeheer van content

Ja, in beperkte vorm

Functies voor content versioning en roll back

Ja, dit is onbeperkt mogelijk.

Security user management

SSL, Salted MD5 wachtwoord-encryptie, lock to domain, rapportage en logging van foute entries, maximaal aantal foute inlogs

Integratie met LDAP, ActiveDirectory

Via LDAP, ActiveDirectory

Voorziening voor web analytics

Logging, op basis van users en handelingen

Technische informatieleeg veld
Besturingssystemen

MsWindows, Linux, MacOS, UNIX

Webservers

Apache, MsIIS

Applicatieservers

PHP

Welke databases worden ondersteund?

MySQL. Met behulp van de Database Abstraction Layer is het ook mogelijk om andere databases te gebruiken. (Oracle, MSSQL, PostgresSQL)

Hardware/server-specificaties

Een server met minimaal 32 Mb geheugen toegewezen aan PHP

Ondersteuning open standaarden

Diverse

Opleidingenleeg veld
Opleidingen

Ja. Dit vindt plaats via de implementatiepartners.

Supportleeg veld
1e- en 2e-lijns support

Ja, er is een aparte overeenkomst af te sluiten via de implementatiepartners.

Nederlandstalige documentatie

Ja

Gebruikersgroepen cms

Ja, er zijn georganiseerde gebruikersgroepen. Deze is ook in Nederland aanwezig.

Lbraries, tools en resources

Deze zijn voor iedereen beschikbaar

Licentieleeg veld
Licentiekosten cms

De licentie is GNU-GPL. Het cms is gratis.

Overige kosten

De kosten van implementatie, advies, projectmanagement, support, hosting en training

Open source of closed source

Open source

Mogelijkheden voor proof of concept

Ja. Daarnaast is er een live demo beschikbaar via http://demo.typo3.org/

Escrow mogelijk?

Ja, maar is niet van toepassing, omdat de software open source is.

Implementatie, hosting en beheerleeg veld
Programmeertalen voor implementatie cms

PHP

Implementatie HTML5

Er zijn geen beperkingen om HTML5 toe te passen.

HTML5 in gebruikersinterface

Ja. Onder meer het bestandsupload mechanisme maakt gebruik van HTML5

Procedure applicatiewijzigingen in OTAP straat

Er is een methode voor foutloze doorvoer van applicatiewijzigingen. Deze wordt nu al toegepast bij grote trajecten.

Vereiste vaardigheden voor applicatiebeheer

Minimale vaardigheden

Bedrijfsinformatieleeg veld
Bedrijfsnaam

TYPO3 Association
Zie voor overzicht van Nederlandse bedrijven:
http://typo3.org/support/professional-services/

Adres

Sihlbruggstrasse 105
CH-6340 Baar
Switzerland

Telefoonnummer

06-4808 6196

E-mailadres

ric.vanwesthreenen@typo3.org

Contactpersoon en functie

Ric van Westhreenen, vice president TYPO3 Association

URL website

www.typo3.org

Actief sinds

1997

Aantal personeelsleden

100.000+ ontwikkelaars wereldwijd binnen de TYPO3 Community

Bedrijfsprofielleeg veld
Verricht productontwikkeling van het cms?

Ja in combinatie met de TYPO3 Community.

Verricht zelf implementaties van het cms?

Nee. Dat vindt plaats via bedrijven die het TYPO3 CMS implementeren. Een overzicht van deze bedrijven is te vinden via: http://association.typo3.org/members/ref/assoc/memberlist///countryColumn/asc/47/

Cms support

Nee. Dat vindt plaats via bedrijven die het TYPO3 CMS implementeren. Een overzicht van deze bedrijven is te vinden via: http://association.typo3.org/members/ref/assoc/memberlist///countryColumn/asc/47/

Applicatiebeheer

Nee. Dat vindt plaats via bedrijven die het TYPO3 CMS implementeren. Een overzicht van deze bedrijven is te vinden via: http://association.typo3.org/members/ref/assoc/memberlist///countryColumn/asc/47/

SaaS mogelijk?

Nee. Dat is wel een dienst die meerdere van de systeem integrators aanbieden.

Implementatiepartners

Ja. Een overzicht van goedgekeurde implementatiepartners is te vinden via http://association.typo3.org/members/ref/assoc/memberlist///countryColumn/asc/47/

Wordt gebruikt bij kleinere organisaties? (<100 werknemers)

30%

Wordt gebruikt bij middelgrote organisaties?

40%

Wordt gebruikt bij grote organisaties? (>500 werknemers)

30%

Aantal implementaties/klanten

In Nederland zijn meer dan 3.000 implementaties verricht. In de Benelux zijn er 20.000 implementaties bekend, en internationaal meer dan 500.000.

Klantportfolio (selectie)

Aanvullende informatieleeg veld
Aanvullende informatie

Vanuit de TYPO3 Association is naast het TYPO3 CMS een nieuw CMS product in de maak genaamd TYPO3 Neos. Meer informatie via de roadmap: http://typo3.org/roadmap/

TYPO3 CMS kent een reeks aan kwaliteitsprogramma's. Een belangrijk onderdeel is de certificering van TYPO3 CMS integrators/ontwikkelaars. Er zijn inmiddels ruim 1100 ontwikkelaars gecertificeerd. Meer informatie: http://certification.typo3.org/

Einde tabel