Snakeware CMS (Snakeware)

Productinformatieleeg veld
Naam cms

Snakeware CMS

Productomschrijving

Snakeware biedt sinds 1999 met Snakeware CMS een meertalig state of the art content management systeem. Wij bieden hiermee een bewezen platform gebaseerd op .Net architectuur. Door het toepassen van vele open standaarden en koppelvlakken is Snakeware CMS uitstekend inzetbaar voor integratie met backoffice applicaties en / of pakketten van derden. Content wordt centraal beheerd en van daaruit eenvoudig gepubliceerd naar elk gewenst kanaal. Hierbij valt te denken aan: websites, narrowcasting, apps, intranet -/extranet sites, social media en print.

onderscheid ten opzichte van concurrenten

Middels onze software smelt u marketing, creativiteit & technologie samen tot ijzersterke online producties. De software onderscheidt zich onder andere op het gebied van security en privacy. De overzichtelijke meertalige gebruikersinterface draagt bij aan snelle uitrol en goede beheersbaarheid. De grote bibliotheek van direct te gebruiken functionaliteit zorgt voor gemakkelijke inpasbaarheid in allerlei projecten met een digitale component. Snakeware CMS wordt veelvuldig ingezet voor optimale customer experiences op elk device, werkend en denkend vanuit één dashboard. De online producties draaien volledig onafhankelijk van de beheeromgeving en blijven altijd volledig operationeel. Voor relevante content en optimale conversie hebben wij een unieke oplossing voor targeting en profiling.

meest recente versie

Versie 10.4

Versiehistorie cms

1.0 (juni 2000)
2.0 (augustus 2001)
3.0 (juli 2002)
4.0 (september 2003)
5.0 (juni 2004)
6.0 (september 2005)
7.0 (oktober 2006)
8.1 (januari 2008)
9.0 (januari 2009)
10.0 (maart 2010)
10.1 (maart 2011)
10.2 (maart 2012)
10.3 (maart 2013)
10.4 (maart 2014)

Policy rondom releases

Gebruikers hebben altijd de meest actuele software versie tot hun beschikking. Dit wordt gefaciliteerd op basis van het abonnement in combinatie met het onderhouds/servicecontract. Per jaar wordt één major release uitgebracht. De major release wordt in samenspraak met Pilot Partners volgens het OTAP principe uitgerold. Minor releases / updates / bugfixes worden tussendoor uitgevoerd. Alle updates worden vooraf gemeld en op vastgestelde tijden uitgevoerd.

Eerstvolgende release

Nieuwe CMS interface, nieuwe bestandsbibliotheek, personalisatie van content, verbeterd managementoverzicht.

Content invoer via de browserleeg veld
Browserondersteuning

Snakeware CMS is te gebruiken met moderne XHTML browsers.

CMS gebruiken met mobiel of tablet?

Doordat Snakeware CMS geheel functioneert op basis van de browser die door de gebruiker zelf bij voorkeur wordt toegepast, zijn er geen belemmeringen met betrekking tot content invoer.

Nederlandstalige spelling checker

Ja, op basis van een lokaal geïnstalleerde versie van MsOffice.

Plakken en automatisch schonen van MsWord teksten

Ja, Snakeware CMS biedt de mogelijkheid om bij het plakken vanuit MsWord meegekopieerde opmaakcodes te filteren.

Direct content in website bewerken (inline editing) ?

Ja, middels de Wiki module is een deel van de cms-functionaliteit ook op de site te gebruiken.

Publiceren rich media (video, documenten, geluid)

Het bestandsbeheer van Snakeware CMS biedt de mogelijkheid een uitgebreide bestandsbibliotheek op te bouwen (inclusief gebruikersrechtenstructuur), met dynamisch te definiëren bestandstypen. Al deze bestandstypen kunnen vervolgens binnen Snakeware CMS gebruikt worden. Binnen Snakeware CMS is het mogelijk om media (video, audio, afbeeldingen, Office-/PDFdocumenten) te beheren. Tevens wordt binnen Snakeware CMS het hergebruik van media, waarbij de relatie met de bron content behouden blijft, ondersteund. Bij het aanpassen van bronbestanden werkt Snakeware CMS met notificaties.

Controle interne en externe links in de website

Ja, interne links zijn altijd up-to-date, ook na structurele wijzigingen. Vervallen en verwijderde pagina’s worden niet meer gelinkt. De verwijzende tekst blijft in stand ter voorkoming van afgebroken zinnen. De redactie wordt op de hoogte gesteld van de weggehaalde verwijzingen, zodat zij hier eventueel actie op kan ondernemen.

Automatische plaatsing afbeeldingen in media library?

Ja, dit kan. Binnen het artikelbeheer van Snakeware CMS kan op elk gewenst moment een bestand (b.v. een afbeelding, video- of PDF-bestand) in het artikel worden geplaatst. Snakeware CMS zal vervolgens de bestanden in de bestandsbibliotheek plaatsen en aan het artikel koppelen. Vervolgens zal, afhankelijk van het gebruikte device, de juiste versie gepubliceerd worden.

Drag and drop verplaatsen van content

Ja, verplaatsen en kopiëren van content en structuur is op eenvoudige wijze mogelijk, waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezige rollen en rechten.

Standaard meta data

De metadatavelden auteur, laatst wijzigende persoon, publicatiedata, versie, URL beheer, titel in de browser, beschrijving artikel, zoekwoorden, specifieke beschrijving afbeelding, titel van het artikel, content prioriteit en koptekst zijn standaard aanwezig. Snakeware CMS vult automatisch de velden auteur, laatst gewijzigd, creatiedata en versie in. Aanvullende metadata kan eenvoudig worden geconfigureerd.

Configuratie metadata

Ja, middels Artikeltype module kan de opbouw van een content-object zelf worden geconfigureerd.

Taxonomieën en thesauri

Binnen Snakeware CMS kan gebruik worden gemaakt van taxonomieën, bijvoorbeeld voor het thematisch inrichten van online kanalen. Door deze toepassingen kan content automatisch op verschillende plaatsen worden gebruikt. De definitie van de taxonomie vindt o.a. plaats met behulp van de Artikeltype module. Door hier aanpassingen in aan te brengen wordt dit ook in de taxonomie doorgevoerd. Wijzigingen, bijvoorbeeld in de vorm van verwijderde artikelen, worden in de website direct doorgevoerd. Daarnaast kan men binnen Snakeware CMS gebruik maken van thesauri voor bijvoorbeeld het aanmaken van synoniemenlijsten.

Zoek- en selectiemogelijkheden

Er is een ingebouwde zoekfunctie die o.a. gebruik maakt van een full text index. Men kan hierdoor ook in MsOffice en PDF-documenten zoeken. Daarnaast kan men zelf, middels de uitgebreide zoekfunctionaliteit, allerhande criteria opgeven waarbinnen men wil zoeken en vinden.
Hierbij kan gedacht worden aan delen van de structuur, van-tot data, periode, auteur, etc.

Mogelijkheden pagina preview

Een artikel kan binnen het CMS worden gepreviewd middels de ingebouwde bekijk-optie, waarin het artikel wordt weergegeven zoals het ook op de site te zien zou zijn. Door gebruik te maken van staging kan de site op een willekeurig moment in de tijd worden bekeken.

Zoekmachine-optimalisatie (SEO)

Ja, een ingegeven relevante titel wordt ook als url uitgeschreven. Dit betekent dat alle content tot op titelniveau geïndexeerd en teruggevonden wordt.

Publicerenleeg veld
Publiceren naar meerdere sites

Ja, Snakeware CMS is uitermate geschikt voor multichannel publishing.

Meertaligheid

Door het inrichten van meerdere site structuren voor verschillende talen binnen een website wordt lokalisatie praktisch toegepast. Hierdoor kan de navigatie en content per beschikbare taal op maat aan de bezoekers aangeboden worden.

meerdere karaktersets

Snakeware CMS is multilingual en kan door gebruik te maken van UTF 8 en UTF 16 elke taal ondersteunen. Standaard beschikt Snakeware CMS over de volgende talen; Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Lets, Chinees, Russisch, Swahili, Arabisch, Bulgaars, Deens en Fries.

Webrichtlijnen

Door Snakeware CMS gepubliceerde pagina's voldoen aan de W3C en XHTML 1.0 Transitional standaarden voor kwaliteit en toegankelijkheid.

Dynamisch of statisch publiceren

Snakeware CMS publiceert op dynamische wijze. Een online kanaal kan, afhankelijk van de toegekende gebruikersrechten, voor iedere bezoeker een andere opbouw hebben. De performance van de site wordt gewaarborgd door sterk geoptimaliseerde techniek en slimme cachingmethoden. Daarnaast kunnen delen van online kanalen statisch gepubliceerd worden.

Personalisatie en targeting van content

Snakeware CMS biedt verschillende mogelijkheden om content gepersonaliseerd aan te bieden. Zo is het mogelijk om structuur (menu-items), inhoud en thema’s toe te kennen aan gebruikers, maar bestaat ook de mogelijkheid om gebruikers hun eigen frontend samen te laten stellen. Een voorbeeld hiervan is het zelf aangeven van favorieten en het opbouwen van een profiel.

Sessiemanagement

Bezoekers kunnen middels een naam en wachtwoord inloggen op het online kanaal, waarbij gecontroleerd wordt of de gebruiker bestaat en of het wachtwoord overeenkomt met de in de database opgeslagen hashcode of gekoppelde directoryomgeving. Na het inloggen wordt het voor die bezoeker gepersonaliseerde dashboard getoond. De inlogsessie blijft, mits anders ingesteld door de hoofdbeheerder, actief zolang de gebruiker een actieve sessie op het online kanaal heeft, of tot de bezoeker handmatig uitlogt. Het is mogelijk om meerdere bezoekers tegelijk in te laten loggen op één gebruikersnaam, bijvoorbeeld ten behoeve van een gastaccount.

Zoekmachine

Snakeware CMS bevat een eigen zoekmachine voor zowel de beheeromgeving als de website. Standaard kan de voor de bezoeker beschikbare site worden doorzocht op content, structuur en bestanden. Hierbij kan ook worden gezocht in content van geplaatste documenten. Er kan gebruik worden gemaakt van uitgebreide zoekmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het doorzoeken van een bepaalde menustructuur of periode. Gebruikte zoektermen worden opgeslagen in de statistiekenmodule, zodat kan worden geanalyseerd waar veel naar gezocht wordt en in hoeverre dit resultaat heeft opgeleverd. Het zoekresultaat is altijd afhankelijk van de aan de gebruiker toegekende rechten binnen de site. De functionaliteit van het presenteren van het zoekresultaat binnen Snakeware CMS bestaat uit het tonen van het icoon van de betreffende media, de verkorte beschrijving van de inhoud, de logische plaats middels een breadcrumb waar het resultaat zich bevindt en de publicatiedatum.

Website toegankelijk bij niet operationeel cms?

Ja, de online kanalen draaien volledig onafhankelijk van de beheeromgeving van Snakeware CMS en blijven altijd volledig operationeel.

Voorziening voor het chachen van pagina's

Ja, zowel op site, deel en pagina niveau wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van cache mechanisme om optimale performance te garanderen.

Mogelijkheden voor A/B of multivariate tests

Met Snakeware CMS is het zowel mogelijk om A/B als ook multi testing toe te passen.

Op welke wijze kan een webredacteur content voor andere schermformaten beheren en publiceren? (smartphone, tablet, etc.)

Door de multichannel publicatie mogelijkheden kunnen specifieke structuren, functionaliteiten en templates voor mobiel beheerd en gepubliceerd worden.

Customer engagement

Snakeware CMS ondersteunt online klantdialoog en web engagement door middel van integrale integratie van social media en het implementeren van software van derden op basis van open standaarden.

Behavioural targeting en customer profiling

Op basis van klikgedrag en / of zoekverkeer kunnen profielen opgebouwd worden, waarna specifieke relevante content / templates / landingspagina's getoond worden voor optimale conversie.

CRM interfaces

Via open standaarden kan alle data gekoppeld worden met bijvoorbeeld CRM systemen voor optimaal customer experience management.

Social media

Snakeware CMS kent verschillende mogelijkheden voor het publiceren van content van en naar social media: volledige integratie via content pagina’s, via XML en / of via RSS feeds.

E-mail nieuwsbrieven

Ja, bezoekers kunnen zich abonneren op nieuwsbrieven die in Snakeware CMS kunnen worden samengesteld uit in Snakeware CMS aanwezige of zelf in te geven content. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van zowel HTML- als tekstmailings. Daarnaast is er de mogelijkheid om meerdere mailinglists samen te stellen en te beheren.

Beheer van het cmsleeg veld
Vereiste vaardigheden functioneel beheer

Basiskennis van webtechnologie en bureau applicaties zoals MsOffice. Om het functioneel beheer te optimaliseren biedt Snakeware verschillende trainingen aan.

Beheer templates

Templates zijn als ASPX-pagina’s en XSL templates opgeslagen op de webserver en worden binnen Snakeware CMS weergegeven als vormgevingsstijlen. Deze stijlen zijn toe te passen vanuit Snakeware CMS. Binnen het vormgevingsmenu kunnen de system integrator, vormgever of bevoegde beheerders zelfstandig templates, sjablonen of stijlen beheren.

Template-editors

Templates kunnen worden ontwikkeld in willekeurig welk opmaakprogramma. Voor de ontwikkeling van .ASPX pagina’s kan gebruik worden gemaakt van MsVisual Studio.

User management

Het gebruikersbeheer kan binnen Snakeware CMS plaatsvinden in het menu ‘gebruikersbeheer’. Hieronder vindt men uitgebreide functionaliteit om gebruikers, gebruikersgroepen en rechten aan te maken en te beheren. Ook vindt men hier de managementoverzichten met betrekking tot het gebruikersbeheer. Het is tevens mogelijk gebruik te maken van een koppeling met reeds aanwezige directorysystemen zoals Active Directory of LDAP. Voor het toevoegen van gebruikers kent Snakeware CMS geen maximum.

Workflow management

Workflowmanagement is een standaard onderdeel binnen Snakeware CMS. Snakeware CMS heeft voor veel voorkomende rollen standaard een aantal workflows ingericht. Naast deze standaard workflows beschikt Snakeware CMS over de Dynamische Workflow Editor. Hiermee kunnen processen naar eigen inzicht ingericht worden, zodat bijvoorbeeld alleen bevoegde personen documenten kunnen plaatsen, aanpassen en verwijderen. Oude versies worden bewaard om veranderingen in documenten inzichtelijk en bewijsbaar te maken en de documenten gaan langs die personen die een digitale aantekening dienen te maken alvorens de documenten worden doorgestuurd. Koppelingen met een directorysysteem zoals Active Directory of LDAP zijn mogelijk voor zowel workflow, import als gebruikersidentificatie.

Kan de workflow zelfstandig worden aangepast?

Ja

Rollen en rechten in user management

Ja, er zijn vooraf gedefinieerde rollen aanwezig. Gebruikersgroepen zijn naar eigen inzicht aan te maken en in te delen. Aan iedere groep kunnen vervolgens rollen worden toegekend. Automatisch zullen enkele standaard gebruikersgroepen worden aangemaakt. Auteur, eindredacteur, deelbeheerder en hoofdbeheerder zijn voorbeelden van rollen die standaard aanwezig zijn binnen Snakeware CMS. Er is geen maximum.

Status content items

Objecten hebben een aantal eigenschappen waarin wordt bijgehouden wat hun status is en wie welke rechten heeft om iets met het object te mogen doen. De statussen die content binnen Snakeware CMS aan kunnen nemen zijn o.a.: nieuw, concept, beoordeel, beoordeeld,
beheer, publiceer, actief, archief, prullenbak en versie X i.v.m. versiebeheer. Afhankelijk van de workflow zijn meer of minder eigenschappen en statussen aan te maken en te beheren.

Statusovergangen

In Snakeware CMS is een dashboard aanwezig waarop beschikbare structuur, goed te keuren artikelen, gewijzigde artikelen en artikelen die in of uit de publicatieperiode lopen worden getoond. Binnen het gebruikersbeheer zijn overzichten aanwezig van gebruikersgroepen, gebruikers en hun historie. Ook beschikt het dashboard over recente historie en favorieten functionaliteit en kan direct gebruik gemaakt worden van de rapportage functionaliteit die vanuit de statistieken geboden wordt. Daarnaast behoort de notificatie per email ook tot de standaarden.

Versiebeheer van content

Snakeware CMS ondersteunt versiebeheer op artikelniveau en de bestandsbibliotheek. Elk artikel heeft zijn eigen bronbestand waar continu versiebeheer op van toepassing is. Alle media in de bestandsbibliotheek kan ook gebruik maken van versiebeheer.

Functies voor content versioning en roll back

Ja, oude versies van content items kunnen opnieuw benaderd en gepubliceerd worden, afhankelijk van de toegekende rechten.

Security user management

Snakeware CMS is op verschillende manieren beveiligd tegen misbruik door onbevoegden. De beheeromgeving staat los van het online kanaal. Een gebruiker kan inloggen op de beheeromgeving van Snakeware CMS door het cms account, een gebruikersnaam en een wachtwoord op te geven. Het wachtwoord kan worden gevalideerd aan de hand van een in de database opgeslagen versleutelde tekenreeks, of middels een externe validatie bij een directoryserver. Dergelijk gegevensverkeer wordt minimaal versleuteld middels 128 bits SSL-encryptie. Het aantal foutieve aanmeldpogingen wordt bijgehouden in de database en na een instelbaar aantal foutieve aanmeldingen kan het gebruikersaccount tijdelijk worden geblokkeerd. Nadat een gebruiker zich succesvol heeft aangemeld bij de beheeromgeving, zal deze alleen die onderdelen van de informatiestructuur te zien krijgen die voor hem/haar bestemd zijn. De serveromgeving van Snakeware CMS is beveiligd middels firewalls en IPsec policies en wordt constant gemonitord. De beveiliging van de online kanalen die middels Snakeware CMS wordt beheerd, kan op meerdere manieren worden verzorgd, van SSL encryptie tot en met Tokens.

Integratie met LDAP, ActiveDirectory

Ja, koppelingen met een directorysysteem zoals Active Directory of LDAP zijn mogelijk voor zowel import als gebruikersidentificatie. Snakeware CMS maakt gebruik van vele open standaarden voor gegevensuitwisseling, zoals bijvoorbeeld REST, RSS, SOAP, Webservices, XML en XSLT. Snakeware CMS is gebaseerd op Microsoft .Net, waardoor het ook een ideaal platform is voor koppeling en integratie met o.a. DMS, CRM, ERP systemen.

Voorziening voor web analytics

Standaard wordt Google Analytics geïmplementeerd.

Technische informatieleeg veld
Besturingssystemen

De beheeromgeving van Snakeware CMS wordt aangeboden als hosted application. Hiervoor is derhalve geen installatie noodzakelijk.

Webservers

De webserver voor het aanbieden van content draait vanaf MsWindows Server 2008r2.

Applicatieservers

De beheeromgeving van Snakeware CMS wordt aangeboden als hosted application. Hiervoor is derhalve geen applicatieserver noodzakelijk.

Welke databases worden ondersteund?

Vanaf MS SQL Server 2008r2.

Hardware/server-specificaties

De beheeromgeving van Snakeware CMS is een toepassing die draait op een speciaal daarvoor ingerichte Microsoft-serveromgeving van Snakeware. Afhankelijk van de grootte van de front-end worden één of meer webserver(s) en/of databaseserver(s) ingericht. Ook worden bij grotere sites aparte fileservers ingericht. Hierdoor is het cms optimaal schaalbaar.

Ondersteuning open standaarden

Snakeware CMS maakt gebruik van vele open standaarden voor gegevensuitwisseling, zoals bijvoorbeeld REST, RSS, SOAP, Webservices, XML en XSLT. Snakeware CMS is gebaseerd op Microsoft .Net, waardoor het een ideaal platform is voor koppeling en integratie met o.a. DMS, CRM, ERP systemen.

Opleidingenleeg veld
Opleidingen

Ja, Snakeware verzorgt ook opleidingen voor ICT afdelingen of dienstverleners. Het niveau en de inhoud van de opleidingen zijn afhankelijk van de gekozen oplossing. Vanwege de diversiteit aan oplossingen die Snakeware middels het CMS biedt, is er altijd sprake van maatwerk.

Supportleeg veld
1e- en 2e-lijns support

Afhankelijk van de grootte van de organisatie en het type onderhouds/servicecontract biedt Snakeware 1e- of 2e-lijns support. De standaard telefonische servicedesk van Snakeware is bereikbaar op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur. Dit is ook de periode waarbinnen de dienstverlening door Snakeware in het kader van het technisch beheer van Snakeware CMS plaatsvindt. De servicedesk heeft een beschikbaarheidpercentage van in ieder geval 95%. Er is minimaal één servicedeskmedewerker met technische achtergrond aanwezig voor beantwoording van vragen en eventueel direct verhelpen van problemen. De servicedesk is 24 uur per dag per e-mail bereikbaar. Afh ankelijk van het gekozen pakket kunt u ook op andere manieren uw meldingen doorgeven. Per gekozen pakket geldt een uiterlijke responstijd zodat u van te voren weet wanneer u een reactie en/of oplossing kunt verwachten.

Nederlandstalige documentatie

Ja, online, offline en middels projectdocumentatie

Gebruikersgroepen cms

Ja, alleen in Nederland

Lbraries, tools en resources

Ja, documentatie wordt tijdens en na realisatie opgeleverd. Ook hebben gebruikers de mogelijkheid online gebruik te maken van het supportsysteem van Snakeware CMS. Hier kan men bugs en problemen aangeven en zien wat de status is. Tevens bevat dit supportsysteem FAQ en een roadmap.

Licentieleeg veld
Licentiekosten cms

De Snakeware CMS kernel wordt altijd als ASP applicatie aangeboden. De abonnementsprijs per jaar is € 2.500,- of € 5.000,-, afhankelijk van het type online kanaal.

Overige kosten

Het gebruikersrecht op Snakeware CMS is naast het abonnement gekoppeld aan een onderhouds-servicecontract. De jaarlijkse kosten van dit contract zijn afhankelijk van het gekozen abonnement. Het onderhoudscontract geeft recht op telefonische support, beveiliging, gratis updates en upgrades naar nieuwe versies van Snakeware CMS, toegang tot documentatie en cursusmateriaal en inspraak in het verdere ontwikkelingsproces. Ook wordt op basis van het onderhouds-/servicecontract preventief onderhoud aan de front-end gedaan.

Open source of closed source

closed source

Mogelijkheden voor proof of concept

Ja

Escrow mogelijk?

Ja, de broncode van Snakeware CMS kan via een escrow-overeenkomst beschikbaar worden gesteld.

Implementatie, hosting en beheerleeg veld
Programmeertalen voor implementatie cms

Snakeware CMS werkt op basis van Ms .NET 4.0, XML, XAML, AJAX, C#, Javascript, HTML5, CSS3 en XSLT.

Implementatie HTML5

Ja, Snakeware CMS werkt op basis van XML en objecten en ondersteunt HTML5 en CSS3 volledig.

HTML5 in gebruikersinterface

Ja

Procedure applicatiewijzigingen in OTAP straat

Het ontwikkelteam van Snakeware CMS beschikt over een ontwikkelversie, een uitgebreide testomgeving en een acceptatieomgeving. Door gebruikers kan er meegekeken/getest worden op de acceptatieomgeving. Hierna worden op vooraf aangekondigde data applicatiewijzigingen in de productieomgeving geplaatst. Door de transparante processen kunnen functionele beheerders een bijdrage leveren aan het resultaat. Dit werkt een goede samenwerking en een marktgerichte productontwikkeling in de hand.

Vereiste vaardigheden voor applicatiebeheer

Afhankelijk van de gekozen hosting-oplossing kunnen dit vaardigheden zijn voor het beheer van MsWindows serveromgevingen, MsIIS en MsSQL Server.

Bedrijfsinformatieleeg veld
Bedrijfsnaam

Snakeware New Media B.V.

Adres

Kantoor Sneek:
Veemarktplein 1, 8601 DA SNEEK

Kantoor Amsterdam:
De Ruyterkade 7, 1013 AA AMSTERDAM

Kantoor New York:
248 East 44th Street, New York

Telefoonnummer

+31(0)51 543 18 95 (Sneek)
+31(0)20 700 94 25 (Amsterdam)

E-mailadres

info@snakeware.nl

Contactpersoon en functie

Dhr. Ate van der Meer, Marketing & Sales Director
Ing. Johan Nieuwenhuis, Strategy & Software Director
Dhr. Ewoud Faber, Marketing & Sales Manager

URL website

www.snakeware.nl

Actief sinds

1995

Aantal personeelsleden

24

Bedrijfsprofielleeg veld
Verricht productontwikkeling van het cms?

Ja

Verricht zelf implementaties van het cms?

Ja

Cms support

Ja

Applicatiebeheer

Ja

SaaS mogelijk?

Ja, de CMS kernel wordt altijd als zodanig aangeboden op basis van een abonnement in combinatie met een onderhouds- / servicecontract, waarvoor jaarlijks een fee in rekening wordt gebracht.

Implementatiepartners

Ja, MerkMakers www.merkmakers.nl

Wordt gebruikt bij kleinere organisaties? (<100 werknemers)

15%

Wordt gebruikt bij middelgrote organisaties?

45%

Wordt gebruikt bij grote organisaties? (>500 werknemers)

40%

Aantal implementaties/klanten

Snakeware CMS vormt de basis voor meer dan 300 implementaties van online kanalen bij meer dan 160 organisaties wereldwijd.

Klantportfolio (selectie)

Batavus B.V. (2012)
www.batavus.nl
Concept, creatie en implementatie nieuwe website

Dirk, Bas & Digros (2012)
www.lekkerdoen.nl
Concept, creatie en implementatie nieuwe website

Barenbrug (2012)
www.barenbrug.nl
Concept, creatie en implementatie nieuwe website

Feenstra Warmte Totaal Zorg (2012)
www.feenstra.com
Concept, creatie, implementatie nieuwe website

Poiesz Supermarkten (2012)
www.poiesz-supermarkten.nl
Concept, creatie, implementatie nieuwe website, narrowcasting & publish 2 print.

Aanvullende informatieleeg veld
Aanvullende informatie

Snakeware behoort tot de top van Digital Agencies in Nederland. Snakeware is lid van Dutch Digital Agencies en Nederland ICT. Op Snakeware CMS gebaseerde websites behalen hoge noteringen in diverse onderzoeken en worden veelvuldig genomineerd voor Awards.

Einde tabel