Smartsite iXperion (Seneca)

Productinformatieleeg veld
Naam cms

Smartsite 7

Productomschrijving

Smartsite 7 is een bijzonder veelzijdig content management systeem. Informatie wordt in één centrale bron beheerd en van daaruit eenvoudig gepubliceerd naar een of meer publicatiekanalen zoals een website, extranet, intranet, of kennissysteem, maar bijvoorbeeld ook naar hoge resolutie gecertificeerde PDF bestanden ten behoeve van drukwerk.

Smartsite stimuleert hergebruik van informatie, zodat er altijd slechts één actuele versie van de informatie is. Belangrijk voor organisaties die via meerdere websites met verschillende doelgroepen communiceren.

onderscheid ten opzichte van concurrenten

De brede inzetbaarheid in marketing, kennismanagement, interne en externe communicatie en samenwerking zijn kenmerkend voor Smartsite. Smartsite wordt vaak ingezet in situaties waar meerdere websites, al dan niet in meerdere talen, moeten worden gevoed vanuit een centrale redactie-omgeving.Daarbij is Smartsite onderscheidend met betrekking tot personalisatie van de informatie voor zowel doelgroepen als voor individuele website bezoekers.

Van oudsher richt Smartsite zich op toegankelijkheid van websites. Smartsite biedt alle faciliteiten om websites te laten voldoen aan stricte compliancy voorwaarden, zoals de Webrichtlijnen.

Daarnaast zijn de krachtige data connectivity mogelijkheden reden om Smartsite in te zetten in geïntegreerde front-offices, waarin niet alleen redactioneel beheerde content wordt gepubliceerd, maar ook informatie uit achterliggende systemen.

De krachtige formulierenoplossing (gebaseerd op de w3C standaard XForms) vormt de basis voor onder meer digitale loketten en webshops.

Smartsite kent een aantal vooraf geconfigureerde templates (onder de naam SmartInstant) die zorgen dat de initiële impementatie zeer snel kan plaatsvinden, veelal binnen enkele dagen. Een groot aantal standaard modules (zoals DigiD, Ogone, Personalization, Web 2.0 Toolkit, SEO Toolkit, Faceted Search, Management Information) maakt snelle ontwikkeling van complexe webomgevingen mogelijk. Dit draagt, naast gebruiksgemak, korte inwerktijden en de goede prijs/prestatieverhouding, bij aan een lage ‘total cost of ownership’.

Ten slotte heeft zich rond Smartsite een community gevormd, die onder meer een market place van kosteloze Smartlets (herbruikbare functionele bouwstenen)bevat.

meest recente versie

Smartsite 7

Versiehistorie cms

Smartsite Dynamic Web System Release 3 (juni 1999)
Smartsite Dynamic Web System Release 4 (juli 2001)
Smartsite Content Management Server Release 5 (2004)
Smartsite Content Management Server Release 5.1 (2005)
Smartsite Content Management Server Release 5.2 (2006)
Smartsite Content Management Server Release 5.3 (2007)
Smartsite iXperion (2008)
Smartsite iXperion 1.2 (mei 2010)
Smartsite iXperion 1.4 (mei 2011)
Smartsite iXperion 2.0 (september 2012)
Smartsite 7 (mei 2014)
Smartsite 7.1 (september 2014)
Smartsite 7.2 (februari 2015)

Policy rondom releases

Smartsite 7 volgt een releasebeleid voor major releases met een gemiddelde cyclus van 3 jaar. Tussentijds komen ‘minor releases’ uit. Deze ‘minor’ releases kunnen zowel foutherstel als additionele functionaliteit bevatten. Seneca stelt zowel de minor als de major releases beschikbaar in het kader van haar onderhoudsprogramma. In Smartsite ontwikkeld maatwerk is dankzij de SXML ook inzetbaar in nieuwe releases.

Bij de totstandkoming van nieuwe minor en major releases wordt feedback van gebruikers en business partners benut; gebruikersgroepen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van nieuwe generieke functionaliteit en verticale toepassingen (bijvoorbeeld voor overheid, zorg of wonen).

Eerstvolgende release

De eerstvolgende (minor) release staat gepland binnen een half jaar na uitkomst van de laatst uitgebrachte release.

Content invoer via de browserleeg veld
Browserondersteuning

Redacteuren kunnen met behulp van alle moderne browsers content toevoegen aan het systeem of bestaande content bewerken.

CMS gebruiken met mobiel of tablet?

Redacteuren kunnen met veel verschillende browsers content toevoegen. Hiertoe behoort vanzelfsprekend ook Safari, zodat ook Apple gebruikers als redacteur kunnen optreden. Smartsite wordt veelvuldig ingezet bij organisaties waar Citrix wordt ingezet. Dit leidt niet tot enige functionele beperking van het gebruik van Smartsite.

Nederlandstalige spelling checker

Hiervoor zijn diverse oplossingen beschikbaar. Een daarvan is gebaseerd op Microsoft Office-faciliteiten.

Plakken en automatisch schonen van MsWord teksten

Teksten kunnen direct vanuit MsWord in het CMS worden geplaatst. Zo kunnen alleen Microsoft-specifieke tags worden verwijderd, maar ook alle opmaakelementen. Vanzelfsprekend zorgt de gekozen filtering uiteindelijk voor compliant content (bijvoorbeeld XHTML-compliant).

Direct content in website bewerken (inline editing) ?

Smartsite biedt diverse oplossingen voor inline editing. Er zijn editors beschikbaar die in de context van de gepubliceerde website de inhoud kunnen bewerken. De redacteur werkt zo volledig in de gepubliceerde website en heeft geen kennis nodig van de achterliggende contentstructuur of van geavanceerde beheergereedschappen.

Publiceren rich media (video, documenten, geluid)

Documenten kunnen in het cms worden opgeslagen en van daaruit ontsloten. Deze documenten (bijvoorbeeld .docx, .pdf, .odt) worden vanzelfsprekend full-text geïndexeerd door Smartsite Faceted Search.

Alle gangbare multimedia-formaten kunnen in het cms worden opgenomen. Verschillende multimedia streaming servers zijn beschikbaar, afhankelijk van de specifieke behoefte.

Controle interne en externe links in de website

Smartsite kent Active Integrity Management (AIM) voor de geautomatiseerde bewaking van hyperlinks. Alle relaties tussen content (zowel door middel van inline hyperlinks als middels navigatiestructuren) worden door AIM in kaart gebracht en bewaakt. Ter bescherming van de integriteit kan Smartsite bijvoorbeeld voorkomen dat een content item wordt gewist omdat nog referenties naar dit item bestaan vanuit andere content. Ook de geldigheid van externe hyperlinks wordt gevalideerd.

Automatische plaatsing afbeeldingen in media library?

Webredacteuren kunnen tijdens het bewerken van een artikel afbeeldingen toevoegen. Alle afbeeldingen vallen vervolgens onder het beheer van Smartsite. Daarnaast zijn er uitgebreide faciliteiten voor het beheer van mediabibliotheken en kent Smartsite onder meer de Image Server, die het mogelijk maakt afbeeldingen te verschalen, croppen, roteren en anderszins te bewerken, zonder dat daarbij de bronafbeelding wordt aangetast.

Drag and drop verplaatsen van content

Content items (zoals nieuwsberichten, productbeschrijvingen et cetera) worden in Smartsite beheerd in analogie met de bestandsmanipulatie in de Microsoft Windows Verkenner (kopiëren, knippen, plakken, verwijderen, hernoemen). Deze acties kunnen op afzonderlijke content items worden toegepast, maar ook op selecties (meerdere items, mappen en zelfs volledige delen van de contentstructuur).

Standaard meta data

Standaard metadata zijn onder meer: titel, omschrijving, auteur, aanmaakdatum, publicatiedatum, vervaldatum, versie, cache-instellingen, publicatiestatus, categorie, trefwoorden (bijvoorbeeld ontleend aan een thesaurus). Er kan een volledige implementatie van relevante standaarden worden toegepast, zoals Dublin Core.

Configuratie metadata

Metadata is volledig te configureren. Beheerders van websites kunnen eenvoudig metagegevens verbinden aan een bepaald type content. Het opgeven van metagegevens kan optioneel of verplicht worden genmaakt.

Taxonomieën en thesauri

Smartsite kent een uitgebreide thesaurusbeheerfunctie, waarin gecontroleerde woordenlijsten (thesauri, taxonomieën, ontologieën) inclusief vrij definieerbare onderlinge relaties zijn te beheren. Metadata beheerders kunnen zelfstandig nieuwe thesauri toevoegen en deze bewerken. er zijn importmogelijkheden beschikbaar om thesauri, die in andere applicaties zijn ontwikkeld, te importeren.

Zoek- en selectiemogelijkheden

Smartsite biedt naast eenvoudige databasezoekfuncties ook uitgebreide zoekmogelijkheden middels Smartsite Faceted Search. Deze module wordt ingezet zowel voor het doorzoeken van content in de contentdatabase door redacteuren als voor het doorzoeken van publicaties in de gepubliceerde website. In het eerste geval kunnen vanzelfsprekend ook content items, die nog niet zijn gepubliceerd of reeds hun vervaldatum hebben bereikt, en vervallen of toekomstige versies van content items worden gevonden.

Faceted Search doorzoekt ‘full text’ en doorzoekt daarmee bijvoorbeeld PDF- en Microsoft Word-documenten volledig.

Mogelijkheden pagina preview

Direct vanuit de bewerkte pagina kan in de beheeromgeving een preview van de content over meerdere kanalen (bijvoorbeeld website, mobiel kanaal, PDF) worden gegenereerd.

Zoekmachine-optimalisatie (SEO)

Het algemene formaat van een URL wordt per site en per kanaal eenmalig ingesteld. Presentatie van ‘vriendelijke’ URL's is standaard voorzien als redacteurenoptie.

Publicerenleeg veld
Publiceren naar meerdere sites

Smartsite bij uitstek geschikt voor het publiceren van content naar meerdere sites, dankzij de meerkanaalstechnologie van het CMS.

Meertaligheid

Hiervoor zijn meerdere opties beschikbaar, zoals meertalige invoer- en presentatietemplates (waarbij de redacteur meerdere talen voor zijn rekening neemt) of meertalige parallelle boomstructuren (beheerd door verschillende redacteuren), die middels workflow processen gesynchroniseerd blijven. Zo kan een gewijzigd Engelstalig item leiden tot een notificatie voor de redacteur van het bijbehorende Franstalige item.

In complexe situaties kan het wenselijk zijn om gebruik te maken van een (extern) vertaalgeheugen. Dit kan in de workflow van Smartsite worden geïntegreerd.

meerdere karaktersets

Standaard wordt Unicode ondersteund. Smartsite gebruikers publiceren onder meer in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, verschillende scandinavische talen, Arabisch, Russisch, Japans en Chinees.

Webrichtlijnen

Smartsite bevat standaard alle mogelijkheden om webpagina's aan de Webrichtlijnen te laten voldoen. Hierbij kan gedacht worden aan technische validatie van de vormgevings-, navigatie- en tekstuele onderdelen van een webpagina.

Voor webredacteuren zijn alle functies, die in het kader van de Webrichtlijnen noodzakelijk kunnen zijn, beschikbaar, zoals Blockquote, Definition Lists of correct opgemaakte tabellen. Smartsite valideert of in het kader van de Webrichtlijnen verplichte velden (bijvoorbeeld een alt tag bij een afbeelding) daadwerkelijk zijn ingevuld.

Dynamisch of statisch publiceren

Smartsite is bij uitstek een dynamisch publicatiesysteem. Daarnaast kent het zeer geavanceerde mogelijkheden voor statische caching en publicatie. De meeste moderne websites worden tegenwoordig op basis van dynamische principes gepubliceerd, omdat dit ook het meest vergaand personalisatie van het contentaanbod voor individuele website bezoekers mogelijk maakt.

Personalisatie en targeting van content

Smartsite biedt personalisatie. Hiermee kan bijvoorbeeld expliciete personalisatie worden toegepast. Zo kunnen bezoekers hun eigen profiel beheren. Persoonlijke voorkeuren worden opgegeven, waarna het systeem de content gepersonaliseerd aanbiedt.

Impliciete personalisatie (waarbij het profiel van de bezoeker is afgeleid uit eerdere bezoekers- en klikgedrag) kan met deze zelfde module vworden gerealiseerd. Hiermee zal de website voor iedere individuele gebruiker een ander aanbod van content tonen. Zo kan behavioral targeting worden gerealiseerd.

Sessiemanagement

Van zowel anonieme als van ingelogde bezoekers zijn de sessiegegevens beschikbaar voor eventuele personalisatie. Beheerders hebben real-time inzicht in actieve sessies.

Er zijn verschillende inlogmechanismen beschikbaar om the authenticeren (en eventueel te autoriseren). Naast een geïntegreerde logon provider biedt Smartsite onder meer logon providers voor Active Directory, DigiD, E-Herkenning, Google, Facebook en andere social media. Sessie timeouts kunnen worden ingesteld. Per onderdeel van de website kunnen verschillende authenticatiemechanismen worden gebruikt met bijbehorend sessiemanagement.

Zoekmachine

Smartsite biedt de zoekfunctionaliteit Faceted Search. Alle in de website aanwezige content wordt geïndexeerd (dus inclusief alle documenten, zoals Microsoft Word, PDF en OpenOffice). In de aangeboden zoekresultaten kan verder worden gezocht of gefilterd middels facetten, die bepaalde eigenschappen vertegenwoordigen (bijvoorbeeld het type content, de publicatiedatum, de auteur of andere kenmerken).

Smartsite Faceted Search is geschikt voor het doorzoeken van grote, complexe omgevingen en kan vergaand worden aangepast aan de inrichtingswensen van de opdrachtgever. Dit geldt voor zowel de vormgeving als de beschikbare facetten, de ranking van zoekresultaten en andere parameters.

Website toegankelijk bij niet operationeel cms?

Een Smartsite website kan toegankelijk zijn bij een niet operationeel CMS. Veelal wordt een fysieke scheiding aangebracht tussen de cms beheer- en
publicatieomgevingen. De synchronisatie tussen beide omgevingen vindt handmatig, semi-automatisch of volledig automatisch plaats met het Smartsite Outscaling mechanisme.

Voorziening voor het chachen van pagina's

Smartsite heeft een voorziening voor het cachen van pagina's.

Mogelijkheden voor A/B of multivariate tests

Er zijn meerdere (kosteloze) Smartlets beschikbaar in de Smartsite market place voor A./B- en MV-testing. Deze bieden marketeers mogelijkheden campagnes en onderdelen van websites te optimaliseren. Daarnaast biedt het Personalization Framework verder gaande faciliteiten voor het optimaliseren van de conversiegraad van een website.

Op welke wijze kan een webredacteur content voor andere schermformaten beheren en publiceren? (smartphone, tablet, etc.)

Smartsite biedt uitstekende mogelijkheden voor multichanneling: het publiceren van informatie vanuit één bron naar meerdere kanalen, bijvoorbeeld naar website en mobiele site. Hiervoor is het niet nodig duplicaatpagina's aan te maken, maar kan vanuit een content item zowel website als mobiel kanaal worden gevoed. Smartsite iXmobile is een gestandaardiseerde methodiek om bestaande content te presenteren in een vormgeving en navigatie die aangepast is aan de beeldschermgrootte van het mobiele toestel.

Customer engagement

Voor Customer engagement zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar. Allereerst zijn alle gebruikelijke Web 2.0 hulpmiddelen voor user participation en user engagement (mogelijkheden tot user generated content) beschikbaar. Om een-op-een communicatie tussen bezoeker en medewerker van de organisatie op te zetten zijn onder meer chat- en swarmingtechnieken voorhanden. Ook kunnen eenvoudig (onderdelen van) third party oplossingen, zoals een chatplatform of een 'personal webassistent', worden geïntegreerd.

Behavioural targeting en customer profiling

Behavioral targeting is volledig toepasbaar met behulp van het Personalization Framework. Alle voorzieningen hiervoor zijn standaard beschikbaar in dit Framework. Met dit Framework kan eenvoudig een hybride profiel van impliciet gedrag en expliciete voorkeuren worden opgebouwd. Op basis van dit profiel kunnen vervolgens bijvoorbeeld individuele aanbiedingen worden gedaan.

CRM interfaces

Het profiel wordt in gestandaardiseerde vorm opgeslagen in een SQL database en kan eenvoudig worden gekoppeld aan een CRM of door een CRM worden verrijkt.

Social media

Smartsite biedt op Social Media gebied alle mogelijkheden voor tweerichtingsverkeer. Er kan vanuit het cms worden gepubliceerd naar alle populaire sociale media platformen (zoals Twitter, Hyves, Facebook, LinkedIn, ...). Omgekeerd kan op deze platforms gepubliceerde informatie worden ontsloten in een door Smartsite aangedreven website. Hierbij kan men denken aan Twitter feeds, die zijn gekoppeld aan bepaalde content middels hash tags, of persoonlijke profielgegevens vanuit LinkedIn of Facebook.

E-mail nieuwsbrieven

Vanuit Smartsite worden abonneelijsten beheerd (of ontsloten vanuit een CRM), nieuwsbrieven samengesteld en vormgeving bepaald. Ook integratie met verschillende third party campagnemanagement tools is mogelijk.

Beheer van het cmsleeg veld
Vereiste vaardigheden functioneel beheer

Werken met Smartsite is intuïtief en kan zonder opleiding plaatsvinden. Kennis voor effectief functioneel beheer is middels een ééndaagse training te verwerven. Optioneel zijn uitbreidingscursussen van een dag beschikbaar.

Beheer templates

Invoertemplates worden via een gebruikersvriendelijke wizard beheerd. Voor het indelen van deze templates is geen vergaand technische kennis benodigd; de webmaster of een functioneel beheerder van de website kan invoertemplates uitbreiden of aanpassen.

Presentatietemplates worden gelaagd opgebouwd en kunnen gelaagd door verschillende beheerders worden bewerkt. De templates ondersteunen de gangbare standaarden, zoals XHTML, HTML5, cascading stylesheets (.css) en XML stylesheets (XSLT). Aan functioneel beheerders kan tot alle typen templates afzonderlijk toegang worden verleend.

Template-editors

Gangbare editors als Microsoft Expression Web, Macromedia Dreamweaver en Altova XMLSpy kunnen worden gebruikt om design templates te ontwikkelen. Smartsite bevat daarnaast een uitgebreide SXML editor, die van autocompletion en intellisense is voorzien en die ondersteunt in het zeer snel ontwikkelen van presentatietemplates. De editor ontsluit tevens alle macro's en vipers die Smartsite biedt voor dynamische publicatie van content.

User management

Smartsite kent een uitgebreide op rollen gebaseerde managementfunctionaliteit voor het beheer van gebruikers, rollen en rolgroepen. Integratie van gebruikersgegevens met bestaande directories en authenticatiesystemen als Windows Integrated Security, LDAP, Novell NDS en Active Directory is eveneens mogelijk. Er is geen maximum aan het aantal groepen, rollen of gebruikers.

Dankzij delegated security kunnen gebruikers rechten toebedeeld worden om nieuwe gebruikers bijvoorbeeld als redacteur toe te voegen.

Workflow management

De workflow is volledig programmeerbaar/ configureerbaar.

Kan de workflow zelfstandig worden aangepast?

Ja. Een aantal standaard workflows wordt meegeleverd voor de meest gangbare goedkeuringsprocessen. Afwijkende goedkeuringsprocessen kunnen worden ingericht door ter zake kundige medewerkers die daartoe gerechtigd zijn.

Rollen en rechten in user management

Standaard wordt een aantal vooraf gedefinieerde rollen meegeleverd. Deze zijn echter volledig zelf te benoemen en in te richten. Er is geen maximum aan het aantal rollen. Minimumvereiste is de rol van webmaster/applicatiebeheerder (administrator). Per rol kan worden aangegeven over welke acties beschikt kan worden.

Status content items

Statussen zijn echter vrij definieerbaar en uitbreidbaar. Standaard worden meerdere workflows met maximaal zeven contentstatussen meegeleverd.

Statusovergangen

Smartsite kent een takenbeheersysteem dat in de Smartsite Manager webomgeving de publicatievoortgang en andere relevante gebeurtenissen middels notificatie aan de verschillende rollen, groepen of personen meldt. Integratie door middel van e-mailnotificatie is daarbij standaard mogelijk.

Versiebeheer van content

Elke wijziging op daartoe aangewezen velden zal leiden tot een nieuwe versie van een item. Tussenversies (wijzigingen binnen één publicatieversie) kunnen naar wens worden opgeschoond. Tevens wordt elke statuswijziging gelogd. Een volledige audit trail kan zo worden geconstrueerd uit versies en workflow statusovergangen om aan (compliance) standaarden te voldoen.

Functies voor content versioning en roll back

Smartsite biedt functies voor versiebeheer en roll back. Hierbij is onderlinge vergelijking van versies mogelijk. Iedere eerdere versie van het content item kan opnieuw als de actuele versie worden geselecteerd.

Security user management

Smartsite kent eigen gebruikersidentificatie en -authenticatie en kan hiervoor naar wens terugvallen op verschillende directory services (zoals Windows Integrated Security, Active Directory, Novell NDS en LDAP). Daarnaast wordt SSL-encryptie in de verbinding met de webserver ondersteund. De groepen- en rollenstructuur biedt daarnaast de garantie dat gebruikers alleen die acties kunnen uitvoeren die passen bij hun rol, en toegang hebben tot de content waartoe de groep, waartoe zij behoren, toegang heeft.

Integratie met LDAP, ActiveDirectory

De gangbare systemen, zoals Windows Integrated Security, Active Directory, Novell NDS en LDAP worden standaard ondersteund.

Voorziening voor web analytics

Smartsite Management Information kent uitgebreide rapportagemogelijkheden die volledig met Smartsite zijn geïntegreerd. Tot het grote aantal standaardrapportages behoren onder meer het aantal bezoeken en bezoekers per pagina over instelbare perioden, klikpaden, gebruikte zoektermen, browsereigenschappen. Alle gangbare rapportages, die met tools, zoals Google Analytics kunnen worden gemaakt, zijn vanzelfsprekend ook in Smartsite Management Information beschikbaar. Rapportages kunnen in PDF en Excel formaat worden gedistribueerd. De scope van de rapportage kan worden ingesteld, zodat beheerders van subsites de voor hen relevante statistieken kunnen bestuderen.

Daarnaast biedt de module rapportage van alle content management parameters (zoals het aantal nieuwe pagina's, het aantal gewijzigde pagina's, vervallen pagina's et cetera). Dit is sterk ondersteunend aan de optimalisatie van het redactieproces omdat inzicht kan worden gekregen in de groepen redacteuren die weinig content plaatsen en muteren en mogelijk extra ondersteuning nodig hebben.

Ook technische vital signs van de website worden gerapporteerd, zoals de performance van de site en het gebruik van cache.

Technische informatieleeg veld
Besturingssystemen

Microsoft Windows 2012 Server.

Webservers

Standaard wordt gebruik gemaakt van Microsoft IIS. Daarnaast is ondersteuning mogelijk van Apache en andere webservers op basis van een aparte publicatieserver en flat file caching.

Applicatieservers

Er zijn geen verdere applicatieservers vereist. Indien gewenst kunnen verschillende applicatieservers in de oplossing worden geïntegreerd.

Welke databases worden ondersteund?

Microsoft SQL Server 2012

Hardware/server-specificaties

Processor: minimaal P4 Xeon duo
Kloksnelheid: minimaal 2 GHz
Intern geheugen: minimaal 2 GB
Harddisk: afhankelijk van omvang website
Netwerk Interface card

Ondersteuning open standaarden

SOAP/XML, Webservices, REST, RSS, OleDB/ODBC, StUF, OpenSocial

Opleidingenleeg veld
Opleidingen

Seneca biedt Smartsite trainingen op MBO-/HBO-niveau. Er zijn trainingen voor technisch beheerders, sitebouwers, ontwikkelaars, installatiespecialisten, et cetera.

Supportleeg veld
1e- en 2e-lijns support

Eindgebruikers kunnen 1e-lijns support betrekken van Seneca of van een van haar business partners middels een onderhoudsovereenkomst. Seneca biedt 2e-lijns en 3e-lijns support voor Smartsite resellers en business partners. Daarnaast kunnen aanvullende service level agreements worden afgesloten, onder meer voor preventief onderhoud.

Nederlandstalige documentatie

Er is Nederlandstalige documentatie voorhanden.

Gebruikersgroepen cms

Seneca organiseert meerdere keren per jaar kennissessies (zowel voor eindgebruikers als voor business partners), waarin de actuele roadmap en nieuwe releases of modules worden gepresenteerd. Verschillende gespecialiseerde Smartsite gebruikers- en klankbordgroepen zijn actief in het kader van productbeheer en productontwikkeling, met name voor verticale toepassingen.

Lbraries, tools en resources

Een aparte manual site en technisch support-site zijn beschikbaar voor klanten en business partners. Daarnaast is er een Community site en een Market Place waar online resources kunnen worden gedownload.

Licentieleeg veld
Licentiekosten cms

Smartsite kent verschillende licentiemodellen. Zo is het cms in de vorm van Software-as-a-Service (SaaS) beschikbaar. Daarnaast is het mogelijk om een volledige 'perpetual' licentie aan te schaffen. Deze licentie is server- en databasegebaseerd. Met uitzondering van de Starter Edition is er geen beperking van het aantal named of concurrent users. Per editie zijn aanvullende modules beschikbaar. Voor specifieke situaties zijn verschillende packages en afwijkende licentiemodellen beschikbaar.

Overige kosten

Bij Smartsite is een onderhoudsvorm beschikbaar die eerstelijns support biedt en daarnaast het gebruiksrecht biedt van zowel de minor als de major releases. De collectieve escrow-regeling maakt tevens deel uit van deze regeling. Aanvullende service level agreements kunnen worden afgesloten voor proactief onderhoud.

Open source of closed source

De broncode van het cms is closed source. Deze broncode is gedeponeerd middels een escrow regeling om de continuïteit van gebruikers te beschermen. Het depot wordt regelmatig geactualiseerd.

De Smartlets, die via de Market Place ter download worden aangeboden, zijn allen open source en worden onder de Creative Commons licentie beschikbaar gesteld.

Mogelijkheden voor proof of concept

Seneca en business partners stellen regelmatig proeftuinen beschikbaar aan potentiële gebruikers.

Escrow mogelijk?

De serviceovereenkomst biedt standaard deelname aan de escrow-overeenkomst.

Implementatie, hosting en beheerleeg veld
Programmeertalen voor implementatie cms

Bij implementatie van het cms zal programmering veelal niet vereist zijn, dankzij de grote vrijheid van inrichting. In het front end van de website kunnen de gangbare programmeertalen worden gebruikt (XML, XSLT, XPath, XQuery, HTML, XHTML, HTML5, jQuery, JavaScript, Vbscript, et cetera).

De beschikbare Smartsite macro's en vipers worden gebruikt om specifieke Smartsite functionaliteit in de webpagina te ontsluiten of serverzijde logica toe te voegen.

Voor het ontwikkelen van maatwerk aan de serverzijde kan daarnaast gebruik worden gemaakt van praktisch iedere programmeertaal, dankzij de grote mate van flexibiliteit van de Smartsite API. Zo wordt maatwerk bijvoorbeeld gebouwd met Microsoft C# of Visual Basic .NET, maar kunnen ook Java-applicaties worden geïntegreerd.

Implementatie HTML5

Smartsite biedt geen beperkingen met betrekking tot het gebruik van HTML5 als standaard voor de publicatie van webpagina's.

HTML5 in gebruikersinterface

De beheeromgeving voor Smartsite 7 maakt nadrukkelijk gebruik van HTML5.

Procedure applicatiewijzigingen in OTAP straat

Smartsite heeft diverse standaard inrichtingsmodellen voor een OTAP-architectuur. Hierbij wordt gewerkt met een standaard implementatieplan, aangepast aan de beheernormen van de betreffende organisatie. De Smartsite Outscaling faciliteiten bieden de mogelijkheid om niet alleen content, maar ook vormgeving, navigatie en bepaalde applicatiefuncties uit te schalen naar andere servers en zodoende het OTAP proces te ondersteunen.

Vereiste vaardigheden voor applicatiebeheer

Voor applicatiebeheer is kennis van relationele databases en XML-technieken nodig. Webmastering vereist kennis van tenminste HTML/CSS/Javascript. Voor applicatiebeheerders is een uitgebreid traject aan mogelijke verdiepingstrainingen beschikbaar.

Bedrijfsinformatieleeg veld
Bedrijfsnaam

Seneca B.V.

Adres

Elektronicaweg 31, 2628XG DELFT

Telefoonnummer

+31 15 251 37 00

E-mailadres

info@seneca.nl

Contactpersoon en functie

Thijs Link, Marketing & Communication Advisor

URL website

www.seneca.nl
www.smartsite.nl
www.smartsite.eu

Actief sinds

1994

Aantal personeelsleden

ca. 35

Bedrijfsprofielleeg veld
Verricht productontwikkeling van het cms?

Smartsite wordt 100% in eigen beheer in Nederland ontwikkeld.

Verricht zelf implementaties van het cms?

Seneca verricht zelfstandig implementaties van het CMS Smartsite.

Cms support

Seneca ondersteunt het gebruik van het CMS Smartsite vanuit een serviceovereenkomst (SLA), waarbij 24/7 support tot de mogelijkheden behoort.

Applicatiebeheer

Seneca levert support van 1ste lijns tot volledige ontzorging, waar applicatiebeheer onderdeel van uitmaakt.

SaaS mogelijk?

Het CMS Smartsite kan door Seneca als Software-as-a-Service (SaaS)geleverd worden, maar kan ook op locatie worden geimpelementeerd.

Implementatiepartners

Smartsite wordt geleverd en geimplementeerd door Seneca en implementatiepartners Imtech en ServicePoint Belgium.

Wordt gebruikt bij kleinere organisaties? (<100 werknemers)

10%

Wordt gebruikt bij middelgrote organisaties?

40%

Wordt gebruikt bij grote organisaties? (>500 werknemers)

50%

Aantal implementaties/klanten

In Nederland zijn meer dan 1.000 websites ingericht op basis van Smartsite. In Nederland zijn circa 400 onafhankelijke bedrijven en organisaties gebruiker van Smartsite. Wereldwijd, inclusief Nederland, zijn ruim 500 zelfstandige organisaties gebruiker van het CMS Smartsite.

Klantportfolio (selectie)

Gemeente Alkmaar, gemeente Lelystad, gemeente Moerdijk, gemeente Haaksbergen, gemeente Wijdemeren,gemeente Smallingerland, etc.

Woningcorporaties Nijestee, wonenCentraal, Standvast wonen, Oosterpoort, Vidomes etc.

Alrijne ziekenhuis, BovenIJ ziekenhuis, Bravis ziekenhuis, GGZ Noord-Holland-Noord, etc.

Aanvullende informatieleeg veld
Aanvullende informatie

Seneca bouwt webgebaseerde oplossingen voor efficiënte, intelligente en interactieve communicatie. Denk hierbij aan een website, intranet, kennissysteem of kwaliteitsmanagementsysteem. Effectieve oplossingen, met een branchespecifiek uitgangspunt.

Met het in huis ontwikkelde en veel bekroonde content management systeem (CMS) Smartsite realiseert Seneca online ambities.

Einde tabel