Banner_sdltridion

SDL Tridion (SDL)

Productinformatieleeg veld
Naam cms

SDL Tridion 2013

Productomschrijving

SDL Tridion is een uniforme suite voor customer experience management waarin de kracht van toonaangevende WCM-functies en de daadwerkelijke mogelijkheden van online marketing worden gecombineerd.

Doelgroepbeheer, e-mailmarketing, integratie met offline kanalen en verbetering van de interactie met de klant, targeting, personificering behoren allemaal tot de mogelijkheden en voordelen van de SDL Tridion-productportefeuille. Zo beschikken marketingprofessionals over het best mogelijke uniforme platform voor het verwezelijken van hun doelen.

onderscheid ten opzichte van concurrenten

Volgens onderzoeksbureaus Forrester Research en Gartner complementeert SDL Tridion “haar kracht in zowel content delivery als content management met een grafisch en gebruiksvriendelijk pakket instrumenten die door content administrators en website managers kunnen worden gebruikt om op eenvoudige wijze content te creëren. Daarnaast onderscheidt SDL Tridion zich van andere leveranciers met een duidelijke globalisatiefunctie.” Forrester wijst SDL Tridion dan ook aan als beste product op het gebied van Web Content Management. Dit is nogmaals bevestigd door Forrester in het rapport Web Content Management For Online Customer Experience Q2 '13, dat via www.sdl.com/wcm gedownload kan worden.

meest recente versie

2013

Versiehistorie cms

Release 1 (1996)
Release 2 (1997)
Release 3 (1999)
Release 4 (2001)
Release 5 (2003)
Release 5.1 (2005)
Release 5.2 (2006)
Release 5.3 (november 2007)
Release 2009 (november 2009)
Release 2011 (januari 2011)
Release 2013 (april 2013)

Policy rondom releases

Zoaals in bovenstaand overzicht brengt SDL regelmatig een nieuwe release uit waarin nieuwe functionaliteit wordt doorgevoerd. De release krijgt de naam van het jaar van release. Releases gebeuren conform de SDL Tridion Release Policy, die zorgt voor heldere en minimale migratie-inspanningen. Daarnaast wordt er regelmatig een servicepack uitgebracht. Uiteraard houdt SDL bij het bepalen van nieuwe functionaliteiten rekening met de ontwikkelingen in de markt en de wensen van klanten. Klanten en partners kunnen hun wensen aangeven via zogenoemde ‘enhancement requests’. Productontwikkelingen worden via een roadmap regelmatig gecommuniceerd. Dit gebeurt rechtstreeks naar klanten via verschillende kanalen.

Eerstvolgende release

De eerstvolgende versie, SDL Tridion 2014, wordt medio 2014 verwacht. Nieuwe
versies staan altijd in het teken van vergroting van het gebruiksgemak, additionele functionaliteiten en verbeterde performance. De nadruk zal met name liggen op het verder vergroten van de mogelijkheden op het gebied van Customer Experience Management.

Content invoer via de browserleeg veld
Browserondersteuning

De SDL Tridion is een multi-browser CMS.

CMS gebruiken met mobiel of tablet?

Absoluut - Er zijn geen belemmeringen op het gebied van merken of afmetingen.

Nederlandstalige spelling checker

Ja, SDL Tridion heeft een spelling checker in 17 talen. Deze is uitbreidbaar met extra talen of eigen, branchespecifieke, woordenlijsten.

Plakken en automatisch schonen van MsWord teksten

Ja, dit is mogelijk. Hierbij kunnen niet-technische beheerders simpel aanvinken welke MsWord stijlelementen per content-type in het cms toegestaan zijn. Alle auteurs kunnen gebruikmaken van de ‘plakken speciaal’ functie, waarmee kan worden aangeven of er geplakt moet worden als HTML- of standaardtekst. Tevens is dit alles middels zogenaamde 'drag-n-drop' technologie beschikbaar.

Direct content in website bewerken (inline editing) ?

Ja, SDL Tridion heeft een zeer gebruiksvriendelijke user interface, om in een staging-/testomgeving direct op de website content te bewerken. Dit werkt direct in de browser en hoeft niet geïnstalleerd te worden.

Publiceren rich media (video, documenten, geluid)

SDL Tridion biedt de mogelijkheid om alle content-typen (Mime) te beheren, waaronder ook multimedia-bestanden. Deze bestanden kunnen onbeperkt hergebruikt worden zonder dat er fysieke kopieën gemaakt worden. Per content item is hergebruik altijd inzichtelijk via de ‘waar gebruikt’ functionaliteit. Met behulp van SDL Media Manager, dat in het eerste kwartaal van 2011 aan de basis functionaliteit is toegevoegd, kunnen alle media worden beheerd, gekoppeld, gedistribueerd en dergelijke. Tevens worden videos 'on the fly' vertaald en ondertiteld weergegeven.

Controle interne en externe links in de website

SDL Tridion heeft een dynamisch linking-mechanisme dat ervoor zorgt dat een website geen gebroken interne links meer bevat. Dit proces verloopt geheel automatisch bij bijvoorbeeld het verplaatsen of verwijderen van content. Externe links worden in de website-rapportage gedetecteerd en gerapporteerd aan de webmaster.

Automatische plaatsing afbeeldingen in media library?

Ja

Drag and drop verplaatsen van content

Ja, verplaatsen is eenvoudig en alle links worden automatisch aangepast. Ook de links in een
navigatiemenu kunnen automatisch aangepast worden.

Standaard meta data

SDL Tridion biedt uitgebreide mogelijkheden om content van metadata te voorzien. Standaard worden metadata als auteur, versie, datum van laatste aanpassing en publicatiestatus aan content gebonden.

Configuratie metadata

Ja, dit is standaard en kan de Dublin of The Hague Core ondersteunen. Het invoeren van content en de bijbehorende metadata kan eenvoudig door niet-technische gebruikers plaatsvinden. De gegevens worden in W3C-valide XML opgeslagen. Tevens kan het toevoegen van metadata afgedwongen worden.

Taxonomieën en thesauri

Ja, taxonomieën en thesauri kunnen uitgebreid gebruikt worden. SDL Tridion biedt de mogelijkheid om eenvoudig categorieën en trefwoorden aan content te koppelen. Deze kunnen met intelligente templates uitgelezen worden om zo taal-, zoek- en navigatie-toepassingen en contentsamenhang te veranderen.

Zoek- en selectiemogelijkheden

SDL Tridion biedt Verity K2- zoektechnologie aan die ook zoekt in gekoppelde bestanden, zoals MsOffice- en PDF-bestanden en andere binaries.

Mogelijkheden pagina preview

Gebruikers kunnen binnen SDL Tridion op verschillende manieren een preview krijgen van zowel losse content items als volledige pagina’s. Door gebruik te maken van een staging-/testomgeving kan de preview in de site context bekeken worden.

Zoekmachine-optimalisatie (SEO)

Ja, bij het aanmaken van een pagina kunnen een in de url te gebruiken bestandsnaam en het pad gedefinieerd worden. Hierdoor zullen er altijd eenvoudige en begrijpelijke url's samengesteld kunnen worden die ook goed indexeerbaar zijn door zoekmachines.

Publicerenleeg veld
Publiceren naar meerdere sites

SDL Tridion kan een onbeperkt aantal sites onderhouden. Blueprint Management zorgt ervoor
dat content - zoals tekst, afbeeldingen, stijlen, lay-out en logica - indien gewenst eenvoudig hergebruikt kan worden in een nieuwe site. Door dit mechanisme hoeft content slechts op één plaats aangepast te worden (de ‘parent’), waarna binnen alle gerelateerde sites (‘children’) de content automatisch wordt geüpdate. Dit centrale beheer kan indien noodzakelijk of wenselijk tot op contentitemniveau gedecentraliseerd worden.

Meertaligheid

De Blueprintfunctionaliteit draagt bij aan de eenvoud van het contentbeheer in verschillende talen. De relatie tussen content in verschillende talen wordt vastgehouden. Hierdoor krijgt een vertaler een notificatie indien er in het bronitem aanpassingen zijn gemaakt en de vertaling aangepast moet worden (vertalingsworkflow). Ook (automatische) vertalingen door externe bureaus of vertalingsoftware zijn mogelijk.

meerdere karaktersets

SDL Tridion maakt gebruik van Unicode waardoor alle karaktersets beheerd kunnen worden, zoals Latijn, Arabisch en Japans. Zowel van links naar rechts als van rechts naar links geschreven talen worden ondersteund.

Webrichtlijnen

Volledig.

Dynamisch of statisch publiceren

Ja, bij de meeste websites bestaat de behoefte aan een combinatie van statisch en dynamisch gepubliceerde pagina’s. SDL Tridion biedt de mogelijkheid om statisch, dynamisch of middels een combinatie van beide (hybride) te publiceren.

Personalisatie en targeting van content

SDL Tridion biedt zowel expliciete (door de bezoeker zelf aangegeven) als impliciete (op basis van gedrag) personalisatie en creatie van gebruikersprofielen. Deze profielen kunnen gesynchroniseerd worden met back office-applicaties zoals een CRM-systeem. Door in SDL Tridion doelgroepen te definiëren kan content gelabeld worden met een doelgroep en vervolgens gepersonaliseerd worden aangeboden. Middels de module SDL Fredhopper kan verdere personificering worden bewerkstelligd.

Sessiemanagement

Authenticatie vindt plaats via de webserver (basic authenticatie) of laat deze over aan de gebruikte
applicatieserver.

Zoekmachine

Nee, SDL Tridion biedt integraties met alle grote zoektechnologieën, zoals Autonomy/Verity, Q-go, Apache Lucene, Microsoft Index Server en Google Search Appliance.

Website toegankelijk bij niet operationeel cms?

Ja, de website en het cms zijn van elkaar gescheiden. Hierdoor is de website volledig toegankelijk in geval van problemen en is de SDL Tridion-software afzonderlijk schaalbaar. Deze scheiding draagt ook in hoge mate bij aan de beveiliging van de verschillende omgevingen (het cms staat vaak intern en de website extern).

Voorziening voor het chachen van pagina's

Ja. Door de technische opzet van SDL Tridion (components based en niet pagina based) is afzondelrijke caching op alle niveaus mogelijk.

Mogelijkheden voor A/B of multivariate tests

Beiden.

Op welke wijze kan een webredacteur content voor andere schermformaten beheren en publiceren? (smartphone, tablet, etc.)

SDL Tridion ziet het mobiele kanaal als een 'normaal' ander kanaal naast de reeds bestaande kanalen. Om die reden kan de webredakteur dit eenvoudig beheren. SDL Tridion gebruikt de functionaliteit van het onlangs geacquireerde bemoko om levering aan een nagenoeg onbepert aantal mobiele apparaten mogelijk te maken. Deze apparaten (meer dan 6.000 in aantal) varieren van nieuwe moderne smartphones, zoals iPhone en Samsung en nagenoeg alle varieteiten tablets, tot oudere versies van telefoontoestellen met beperkte web-functionaliteit.

Customer engagement

Op dit moment zien we een verschuiving van het traditionele Web Content Management naar het zogenaamde Customer Experience Management. Het is van belang dat de marketer in een constante dialoog is met zijn doelgroep aan wie hij de juiste informatie op het juiste moment verschaft. De online dialoog is dus door het gehele systeem aanwezig.

Behavioural targeting en customer profiling

Ja, middels SDL Fredhopper.

CRM interfaces

SDL Fredhopper zorgt ervoor dat het bezoekgedrag meegenomen wordt in de wijze waarop informatie beschikbaar wordt gesteld. Dit gebeurt reeds bij het allereeste bezoek (zogenaamde anonymous targeting), waarbij bijvoorbeeld informatie als de geo-lokatie wordt gebruikt.

Social media

Het gebruiken van sociale kanalen is standaard onderdeel van SDL Tridion.

E-mail nieuwsbrieven

Ja.

Beheer van het cmsleeg veld
Vereiste vaardigheden functioneel beheer

Het volgen van de functioneel georiënteerde Foundation Training is in het algemeen voldoende.

Beheer templates

Functionele beheerders kunnen zelf templates definiëren en wijzigen. Hiervoor kunnen simpelweg bestaande ontwikkeltools gebruikt worden, zodat er weinig of niets nieuws aangeleerd hoeft te worden. Templates voor invoer van content (schema’s) zijn eenvoudig binnen het cms te definiëren en te wijzigen.

Template-editors

Via WebDAV kan iedere editor gebruikt worden. Hierdoor kan een ontwikkelaar in de eigen vertrouwde omgeving blijven werken. Tevens biedt SDL Tridion integraties met ontwikkeltools als Dreamweaver, HomeSite, MsVisual Studio (.NET) en Eclipse (Java).

User management

SDL Tridion stelt geen limieten aan het aantal gebruikers. Het user management, zoals rollen en rechten, wordt binnen het cms geregeld. Tevens is er ondersteuning om uit Microsoft Active Directory- en LDAP-compliant systemen gebruikersrechten over te nemen.

Workflow management

Ja, door gebruik te maken van de grafische omgeving van Microsoft Visio kunnen meerdere workflows aangemaakt en beheerd worden. Deze functionaliteit stelt beheerders in staat simpele en complexe workflows te definiëren en per content-type of per folder toe te passen.

Kan de workflow zelfstandig worden aangepast?

Ja, doordat SDL Tridion gebruikmaakt van reeds bekende interfaces, zoals Microsoft Visio, is ook het creëren en beheren van complexere workflows eenvoudig aan te leren.

Rollen en rechten in user management

Ja, er worden diverse voorbeeld-workflows meegeleverd die gebruikmaken van vooraf gedefinieerde rollen. Deze rollen kunnen zonder beperking uitgebreid en bewerkt worden.

Status content items

Nieuwe statussen kunnen vrij worden gedefinieerd in het workflowmanagement. Hierdoor is het aantal
verschillende statussen dat een content item kan aannemen onbeperkt.

Statusovergangen

Notificaties kunnen per e-mail verzonden worden, waarbij men kan definiëren of ook de gecreëerde of gewijzigde content in de e-mail opgenomen moet worden. Vanuit de e-mail kan content direct bewerkt en/of gepubliceerd worden (indien men hiertoe de rechten heeft). Naast notificaties per e-mail kunnen statusovergangen ook in een werklijst weergegeven worden. Door gebruik te maken van SiteEdit, waarmee content in de context van de site aangemaakt en bewerkt kan worden, kunnen gebruikers eenvoudig content goedkeuren en publiceren.

Versiebeheer van content

Ja, indien content wordt opgeslagen loopt de versie op en blijven oudere versies bewaard.

Functies voor content versioning en roll back

Ja, oudere versies van content items blijven in het cms beschikbaar, kunnen vergeleken worden en eventueel met een roll-back hersteld worden.

Security user management

SDL Tridion maakt gebruik van beproefde webserver authenticatiemethoden.

Integratie met LDAP, ActiveDirectory

Ja, integratie met Active Directory- en LDAP-compliant systemen is standaard.

Voorziening voor web analytics

Ja, hierin wordt standaard voorzien door de Communicatie Statistieken module. Hits per component,
pagina en binary, gebruik van content door ingelogde bezoekers, herkomst, etc. kunnen worden gerapporteerd in een grafische omgeving.

Technische informatieleeg veld
Besturingssystemen

SDL Tridion bestaat uit een beheerplatform (Content Manager) en een publicatieplatform (waar de web-/applicatieservers zich bevinden). Het beheerplatform draait op MsWindows Server en het publicatieplatform draait platform-onafhankelijk en ondersteunt Microsoft, SUN, HP, IBM Unix en Linux.

Webservers

Alle grote webservers worden actief ondersteund, waaronder Microsoft IIS, IBM en Apache.

Applicatieservers

Tomcat, IBM WebSphere Application Server, BEA Weblogic Server, Oracle Application Server, en Sun Java System Application Server 8.1

Welke databases worden ondersteund?

MsSQL Server, Oracle en IBM DB2

Hardware/server-specificaties

SDL Tridion draait al op commodity servers met de volgende specificaties: Intel Pentium 4/XEON, 2 Gb geheugen, 20 Gb harddisk, 10000 rpm SCSI.

Ondersteuning open standaarden

SDL Tridion is volledig op open (W3C) standaarden gebaseerd. Voor integraties met andere systemen ondersteunt SDL Tridion SOAP (XML over HTTP), ODBC, JDBC, J2EE, COM+, CORBA, etc.

Opleidingenleeg veld
Opleidingen

Ja, SDL Tridion biedt verschillende trainingen voor de diverse rollen en taken binnen een ICT-afdeling van de klant of ICT-dienstverlener. Enkele voorbeelden zijn de Discovery Training, Functional Training, Technical Training, System Administration Training en de SDL Tridion Implementation Methodology Training.

Supportleeg veld
1e- en 2e-lijns support

Support is geregeld via het maintenance- en supportcontract dat bij de SDL Tridion-licentie wordt
afgesloten.

Nederlandstalige documentatie

Ja

Gebruikersgroepen cms

Ja, SDL Tridion kent verschillende onafhankelijke gebruikersgroepen (www.trigg.nl). Er is sprake van
een onafhankelijk gebruikersforum, een strategisch klantenklankbord (klanten geven richting aan het product), een klanten-extranet en eindgebruikerdagen (klanten komen met elkaar in contact met als doel het uitwisselen van ervaringen en best practices).

Lbraries, tools en resources

Ja, deze zijn beschikbaar via het SDL Tridion Forum, de online Knowledge Base en via online technische support.

Licentieleeg veld
Licentiekosten cms

Het SDL Tridion cms is leverbaar vanaf 50.000. De aanschaf van SDL Tridion omvat initiële licenties en een jaarlijks bedrag voor onderhoud en beheer. Het licentiemodel bestaat uit de modulaire configuratie en het aantal gebruikers, CPU’s en het aantal publicaties.

Overige kosten

Inbegrepen in het jaarlijks onderhoudsbedrag zijn nieuwe versies, updates, helpdeskfaciliteiten, documentatie, garantie op broncode, extranet-toegang, etc. Aanvullend kan men diverse supplementovereenkomsten afsluiten.

Open source of closed source

Closed source

Mogelijkheden voor proof of concept

Ja, indien gewenst kan een proof of concept worden verzorgd.

Escrow mogelijk?

Ja, SDL Tridion levert al haar klanten escrowovereenkomsten voor garanties op de broncode van het cms.

Implementatie, hosting en beheerleeg veld
Programmeertalen voor implementatie cms

Gedurende de SDL Tridion- en website-implementatie kan gebruikgemaakt worden van HTML en JavaScript. Meer geavanceerde oplossingen worden gemaakt in JSP, ASP(. NET), PHP of XSLT. Daarnaast kunnen met .NET (C#) en Java webapplicaties gemaakt worden. SDL Tridion ondersteunt verder het gebruik van WebServices/SOAP, ODBC/JDBC, COM+, XForms, CORBA, etc.

Implementatie HTML5

Ja, alle technologieën kunnen in de gepubliceerde website toegepast worden.

HTML5 in gebruikersinterface

Ja, Tridion maakt al gebruik van AJAX-technologie sinds de release van R5 in 2000.

Procedure applicatiewijzigingen in OTAP straat

De SDL Tridion Content Porter wordt gebruikt voor het eenvoudig en foutloos overzetten van content en applicatiewijzigingen door een OTAP-omgeving heen.

Vereiste vaardigheden voor applicatiebeheer

Kennis van MsWindows 2000/2003 en RDBMS (Oracle, MsSQLServer) is gewenst. Daarnaast is kennis van webservers een goede aanvulling.

Bedrijfsinformatieleeg veld
Bedrijfsnaam

SDL Tridion

Adres

Bezoekadres:
Hoogoorddreef 60, 1101 BE AMSTERDAM Z.O.

Postadres:
Postbus 22709, 1100 DE AMSTERDAM Z.O.

Telefoonnummer

+31(0)20 201 05 00

E-mailadres

info@sdltridion.com

Contactpersoon en functie

Rob Cools, Marketing Director

URL website

www.sdltridion.com

Actief sinds

1999

Aantal personeelsleden

SDL 3,000 - CMT divisie 430

Bedrijfsprofielleeg veld
Verricht productontwikkeling van het cms?

Ja

Verricht zelf implementaties van het cms?

Ja, indien gewenst ook in samenwerking met partners.

Cms support

Ja

Applicatiebeheer

Ja

SaaS mogelijk?

Ja, SDL Tridion-oplossingen worden ook in een SAAS-model aangeboden. Deze service wordt door
gecertificeerde partners van SDL Tridion aangeboden.

Implementatiepartners

Ja, tot de Nederlandse system integrators behoren onder meer Cap Gemini, PinkRoccade, LogicaCMG, Ordina, Deloitte Consulting, Hinttech en Atos KPMG. Deze partners werken allen ook internationaal. Een volledig overzicht is te vinden op http://www.sdl.com/community/partner/partner-programs/

Wordt gebruikt bij kleinere organisaties? (<100 werknemers)

5%

Wordt gebruikt bij middelgrote organisaties?

15%

Wordt gebruikt bij grote organisaties? (>500 werknemers)

80% - De enterpise markt is de core markt voor SDL Tridion.

Aantal implementaties/klanten

SDL Tridion-producten zijn ingezet bij vele implementaties bij meer dan 800 klanten, waarvan meer dan 250 in Nederland.

Klantportfolio (selectie)

Abu Dhabi Airports Company, Scania, 888.com, Kaeser Kompressoren

Aanvullende informatieleeg veld
Aanvullende informatie

In haar rapport ‘The Forrester Wave™: Web Content Management For Online Customer Experience, Q2 2013’ heeft het gezaghebbende onderzoeksbureau Forrester SDL Tridion voor de vierde maal bestempeld als beste product. Ook krijgt SDL Tridion de hoogste scores voor Experience Management.

Ook de Gartner Group bestempelt SDL Tridion als leider in hun Magic Quadrant for Web Content Management rapport uit Spetember 2012.

Einde tabel