Roxen CMS (Roxen)

Productinformatieleeg veld
Naam cms

Roxen CMS

Productomschrijving

Roxen CMS is een krachtig en veelzijdig content management systeem voor productie, distributie,
ontplooien en beheren van multi-channel oplossingen. Het is een gebruiksvriendelijk product dat publiceren en beheertaken enorm veel makkelijker maakt voor de gehele organisatie. Als een platform-onafhankelijk product blinkt Roxen CMS uit in flexibiliteit en uitbreidbaarheid, en blijft het trouw aan open standaarden zoals XML, XSLT en CSS. Tevens biedt het uitstekende integratiemogelijkheden met een grote verscheidenheid aan databronnen. Het systeem is open en wordt geleverd inclusief broncode.

onderscheid ten opzichte van concurrenten

Het is een daadwerkelijk bewezen multi-channel oplossing: naast publiceren naar websites voor inter-, intra- en extranetten tevens naar print, tablets, televisie en text. Roxen CMS is expert in data-integratie.

meest recente versie

Versie 5.2

Versiehistorie cms

5.0 (2009)
5.1 (2010)

Policy rondom releases

Gemiddeld worden 2 nieuwe versies per jaar uitgebracht. Major releases verschijnen elke 2 jaar. Tussendoor worden ook minor en medior updates released. De laatste 2 major releases worden ondersteund.

Eerstvolgende release

De release van versie 6.0 staat gepland voor het voorjaar van 2012. Deze versie zal nieuwe zogenoemde out-of-the-box modules bevatten. Daarnaast blijft de nadruk liggen op multichannel en integratie naar Print, Tablets en andere kanalen.

Content invoer via de browserleeg veld
Browserondersteuning

Alle bekende browsers worden ondersteund voor content invoer, waaronder Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari en Chrome.

CMS gebruiken met mobiel of tablet?

Er zijn geen belemmeringen. Verschillende klanten draaien server based oplossingen terwijl andere klanten in gevirtualiseerde omgevingen zitten.

Nederlandstalige spelling checker

Ja en ook voor andere talen zijn spelling checkers beschikbaar.

Plakken en automatisch schonen van MsWord teksten

Ja, dit is mogelijk.

Direct content in website bewerken (inline editing) ?

Dit kan door gebruik te maken van de WYSIWYG interface.

Publiceren rich media (video, documenten, geluid)

De mogelijkheden zijn onbeperkt. Ieder bestand kan worden gekoppeld.

Controle interne en externe links in de website

Roxen CMS kent de link management functionaliteit en is ontwikkeld om u te helpen met cross references naar andere pagina's of zelfs naar andere componenten als afbeeldingen en video's.

Automatische plaatsing afbeeldingen in media library?

Ja, dit is default automatisch maar kan ook handmatig worden veranderd.

Drag and drop verplaatsen van content

Ja, dit is mogelijk door middel van move, copy of een pointerstructuur.

Standaard meta data

Titel, omschrijving, keywords, auteur, content type, plus alle andere metadata die nodig worden geacht om standaard toe te kennen. Dit is volledig door de klant zelf aan te passen.

Configuratie metadata

Ja, dit is volledig door de klant aan te passen.

Taxonomieën en thesauri

De content kan door redacteuren op een eenvoudige manier hiërarchisch ingedeeld worden in een taxonomische boom structuur. Integratie met Thesaurus is mogelijk.

Zoek- en selectiemogelijkheden

Het Roxen CMS indexeert standaard meer dan 500 verschillende bestandsformaten waaronder PDF- en MsOffice-documenten. De zoekmachine houdt een up-to-date zoekindex bij van alle pagina's. De zoekmachine is zich bewust van meertalige websites en is volledig geïntegreerd. Dit betekend dat de zoekmachine kennis heeft van alle kenmerken van de content zoals publicatiedatum, metadata, etc. Voor nog betere zoekresultaten kunnen o.a. de volgende 'field ranking' waarden worden gebruikt en ingesteld: auteur, body, categorie, content type, beschrijving, titel, koppen, keywords, metadata, paden, grootte, opsomming, url.

Ook kan de 'afstand' tussen zoektermen een verschillende ranking worden gegeven. Staan de zoektermen binnen 3 woorden van elkaar dan krijgt dat een hogere ranking dan dat het 30 woorden uit elkaar staat. Ook dit is volledig door de klant in te richten.

Mogelijkheden pagina preview

De Insite Editor is volledig rondt het principe van 'What You See Is What You Get' (WYSIWYG) gebouwd. De werkwijze is als volgt: je navigeert over de site zoals je dat normaal doet als je een site bekijkt. Als je een component wilt bewerken klik je deze aan een kom je in de edit modus van het component.

Zolang de redacteur de content niet publiceert zal hij / zij de enige zijn die de veranderingen ziet. De preview is dus volledig en alleen voor de redacteur zichtbaar.

Zoekmachine-optimalisatie (SEO)

Ja, de redacteur heeft volledige vrijheid om dit te bepalen als dit wenselijk is. Standaard heeft Roxen leesbare url’s.

Publicerenleeg veld
Publiceren naar meerdere sites

Ja, naar een onbeperkt aantal websites

Meertaligheid

Via meertalige bestanden achter dezelfde url, waarbij de taalkeuze kan worden gemaakt op basis van acceptlanguage, hostname, cookie of andere vrij instelbare variabelen.

meerdere karaktersets

Ja, van Europees tot Japans, Kantonees, etc. door middel van ISO-8859-1, UTF-8, Unicode en meer.

Webrichtlijnen

Roxen CMS kan zich volledig conformeren aan de standaarden van de W3C richtlijnen en richtlijnen als Drempelvrij.

Dynamisch of statisch publiceren

Ja, Roxen CMS publiceert content dynamisch in bepaalde gevallen wordt gekozen voor statisch danwel een combinatie van deze beide.

Personalisatie en targeting van content

Standaard gebruiksprofielen in combinatie met permissies maken personalisatie mogelijk zoals gebruikelijk is op intranetten. Roxen CMS kent een geintegreerd access control systeem die goed samenwerkt met verschillende andere systemen zoals LDAP of Windows systemen.

Sessiemanagement

Sessiemanagement via cookies of url, eventueel in combinatie met diverse authenticatiemechanismen.
Standaard werkt Roxen CMS voor elke gebruiker ‘sessieloos’ maar kent gradaties op het gebied van beveiliging en permissies.

Zoekmachine

Ja, de Roxen zoekmachine houdt een up-to-date zoekindex bij van alle pagina's. De zoekmachine is zich bewust van (meertalige) websites en is volledig geïntegreerd. Dit betekend dat de zoekmachine kennis heeft van alle kenmerken van de content zoals publicatiedatum, metadata, etc. Voor nog betere zoekresultaten kunnen o.a. de volgende 'field ranking' waarden worden gebruikt en ingesteld: auteur, body, categorie, content type, beschrijving, titel, koppen, keywords, metadata, paden, grootte, opsomming, url. Er kan ook door verschillende documenten worden gezocht als Word en Pdf.

Website toegankelijk bij niet operationeel cms?

Door gebruik te maken van een backend cms server met één of meerdere frontend servers is dit te bereiken. Hier kan dan ook nog load balancing in plaatsvinden.

Voorziening voor het chachen van pagina's

Ja, Manual caches with extensive cache control facilities are mechanisms designed to be at your command. Content can be cached and invalidated by timers, URL attributes and other events. Caches can be properly nested, which means that blocks of content can contain internal caches, giving you cache transparency – something that can become required in large projects. Furthermore, cache entries can be put in memory pools to enable efficient sharing of content across several pages.

Mogelijkheden voor A/B of multivariate tests

Roxen CMS biedt mogelijkheden voor het uitvoeren van A/B of multivariatie tests met uitgebreide rapportagefaciliteiten.

Op welke wijze kan een webredacteur content voor andere schermformaten beheren en publiceren? (smartphone, tablet, etc.)

Vanuit Roxen CMS met dezelfde editor interface maar met een andere (mobile/tablet) template.

Customer engagement

Gebruikers van Roxen CMS kunnen op eenvoudige wijze Blogpagina's opzetten, comments mogelijkheden toevoegen aan artikelen of formulieren maken. Daarnaast bestaan de mogelijkheden met interactie middels social media.

Behavioural targeting en customer profiling

Deze voorzieningen kunnen worden opgenomen in Roxen CMS, eventueel met behulp van 3rd party software.

CRM interfaces

Alle gegevens voor wat betreft bezoekergedrag wordt gelogd en kan eenvoudig worden ge-exporteerd en/of geintegreerd met een crm, afhankelijk van de mogelijkheden van het crm.

Social media

Er zijn verschillende publicaties van en naar bijvoorbeeld Twitter en Facebook gerealiseerd.

E-mail nieuwsbrieven

Ja, volledig vanuit dezelfde Roxen Editor interface, dus de gebruiker hoeft niet een ander systeem te leren

Beheer van het cmsleeg veld
Vereiste vaardigheden functioneel beheer

Een functioneel beheerder heeft kennis nodig op het gebied van user managment als er gebruik wordt gemaakt van intranetten. Voorts is een gezonde dosis kennis op het gebied van websites gewenst.

Beheer templates

Templates worden gemaakt in XSLT. Invoer kan gebeuren via de interne editor of via een externe text editor. De beheerder kan zelf wijzigingen aanbrengen in de templates.

Template-editors

Alle template-editors die XSLT ondersteunen, zoals bijvoorbeeld Notepad++, jEdit, VIM, etc.

User management

Er is geen maximum aan het aantal gebruikers. Roxen CMS kan koppelen naar LDAP en Active Directory voor automatische periodieke imports. Daarnaast is er een uitgebreide gebruikersbeheeromgeving. Authenticatiemethoden zijn op groepsniveau in te stellen. Daarnaast kan een site in zones worden ingedeeld voor eenvoudig beheer van grote hoeveelheden gebruikersgroepen en permissies.

Workflow management

Roxen CMS bevat sinds versie 5.0 een volledig opnieuw ontworpen systeem voor werkstromen. De interface voor de configuratie van de werkstroomstappen is erg intuïtief. Op een gemakkelijke manier kunnen solide en betrouwbare werkstromen gedefiniëerd worden voor alle betrokkenen en voor alle stadia waarin de content zich kan bevinden. De workflow kan zowel serieel als parralel worden ingesteld.

Kan de workflow zelfstandig worden aangepast?

Ja, een onbeperkt aantal stappen is mogelijk. Afhankelijk van de rol en permissie is de workflow aan te passen.

Rollen en rechten in user management

Er is geen minimum of maximum. Rollen en permissies zijn zelf in te stellen.

Status content items

Statussen zijn zelf instelbaar. Standaard statussen zijn: gepubliceerd, in bewerking, in vertaling, en tijdgebaseerde publicatie.

Statusovergangen

Via een zogenaamd dashboard of een e-mail of een to-do lijst binnen het Roxen CMS c.q. binnen een browser.

Versiebeheer van content

Roxen gebruikt intern het versiecontrolesysteem CVS. Alle items, pagina’s, plaatjes, documenten, stylesheets en overige objecten zijn onderhevig aan versiecontrole. Bij elke verandering wordt er een nieuwe versie van de content opgeslagen. Het is altijd mogelijk om terug te gaan naar eerdere of latere versies van de content. Ook kan verwijderde content worden terug gehaald. Conflicten tussen versies van verschillende gebruikers zijn gemakkelijk op te lossen.

Functies voor content versioning en roll back

Ja, dit is onbeperkt mogelijk.

Security user management

Velerlei authenticatiemechanismen, waaronder standaard login, maar ook via SMS of SSL of bijvoorbeeld pinpas door middel van A-Select c.q. DiGiD.

Integratie met LDAP, ActiveDirectory

Ja, LDAP en Active Directory zijn standaard mogelijk. Ook andere directory services behoren tot de mogelijkheden.

Voorziening voor web analytics

Logging is mogelijk in onbeperkte vorm en gegevens kunnen eventueel automatisch per e-mail naar betrokkenen worden verzonden.

Technische informatieleeg veld
Besturingssystemen

Roxen CMS draait op de volgende platformen. Linux, MsWindows, Unix en Mac OSX / OSX Server.

Webservers

Nagenoeg elke webserver. Roxen CMS wordt geleverd met haar eigen webserver (Open source Roxen Webserver) en kan gecombineerd worden met andere webservers.

Applicatieservers

Roxen CMS kan rechtstreeks koppelen aan Javagebaseerde applicatieservers. Ook via SOAP en XML-RPC zijn koppelingen mogelijk.

Welke databases worden ondersteund?

Native: MySQL, MsSQLServer, Oracle, Sybase, Postgress. Via ODBC worden nagenoeg alle databases ondersteund, waaronder DB2, Access, Informix en Mimer. Ook JDBC is mogelijk.

Hardware/server-specificaties

Dit is afhankelijk van de inzet van Roxen CMS.

Ondersteuning open standaarden

SOAP en XML-RPC

Opleidingenleeg veld
Opleidingen

Roxen of een gecertificeerde partner kan een training geven op locatie. Uitgangsniveau voor de redactie is algemene internetkennis, voor ontwikkelaars algemene webprogrammeerkennis, en voor systeembeheerders algemene kennis van het betreffende besturingssysteem.

Supportleeg veld
1e- en 2e-lijns support

Dit is een aparte overeenkomst, via partners of rechtstreeks met Roxen.

Nederlandstalige documentatie

Applicatie- en functioneel beheer is in het engels, redactioneel in het engels en nederlands.

Gebruikersgroepen cms

Ja, er is een community van Roxengebruikers. Daarnaast organiseert Roxen gebruikersconferenties.

Lbraries, tools en resources

Ja, klanten, licentiehouders hebben toegang tot het support extranet met o.a. online libraries en documentatie en een aparte blogsite met fora.

Licentieleeg veld
Licentiekosten cms

Vergoedingen lopen vanaf € 4.975,--. Roxen CMS wordt onder een zogenoemde eeuwigdurende licentie verkocht met een daarop gebaseerde onderhouds- en ondersteuningsovereenkomst. Roxen CMS kan ook in een zogenaamd abonnementsmodel worden afgenomen. De software wordt inclusief de brondcode geleverd en in de licentie wordt geen onderscheid gemaakt voor wat betreft operating system en/of cpu type. Roxen prijzen worden o.a. bepaald door het aantal gebruikers en modules.

Overige kosten

Licentiehouder kan een support en maintenance overeenkomst afsluiten welke toegang geeft tot de Roxen ServiceDesk en recht geeft op updates en upgrades van Roxen CMS

Open source of closed source

Roxen CMS software wordt inclusief de broncode geleverd.

Mogelijkheden voor proof of concept

Ja

Escrow mogelijk?

Dat is niet nodig. Zie ook het antwoord op vraag 11.3.

Implementatie, hosting en beheerleeg veld
Programmeertalen voor implementatie cms

Java, C, Perl en Pike

Implementatie HTML5

Met Roxen CMS kunnen HTML5 pagina's worden gepubliceerd

HTML5 in gebruikersinterface

Ja, daar waar nodig.

Procedure applicatiewijzigingen in OTAP straat

Roxen heeft meerdere implementaties op deze manier uitgevoerd bij verschillende klanten.

Vereiste vaardigheden voor applicatiebeheer

Algemene kennis van het besturingssysteem waarop Roxen CMS is geïnstalleerd.

Bedrijfsinformatieleeg veld
Bedrijfsnaam

Roxen Internet Software Benelux BV

Adres

Albert Einsteinweg 4, 8218 NH LELYSTAD

Telefoonnummer

+31(0) 320 256 699

E-mailadres

info-nl@roxen.com

Contactpersoon en functie

Dhr. J. van der Veen, Sales Director

URL website

www.roxen.nl

Actief sinds

1994

Aantal personeelsleden

42 / 0

Bedrijfsprofielleeg veld
Verricht productontwikkeling van het cms?

Ja

Verricht zelf implementaties van het cms?

Ja

Cms support

Ja

Applicatiebeheer

Ja

SaaS mogelijk?

Ja, dit varieert van ‘kale’ cms-hosting tot een maatwerk cms-oplossing. Een en ander gebeurt in samenwerking met een aantal geselecteerde partners en hostingpartijen in Europa.

Implementatiepartners

Ja, implementatiepartners zijn APS, DayOn, Info.nl, Omnext, Publiqare, Sogeti, Rivium, Uniway, Webfactory en Zooma.

Wordt gebruikt bij kleinere organisaties? (<100 werknemers)

30%

Wordt gebruikt bij middelgrote organisaties?

50%

Wordt gebruikt bij grote organisaties? (>500 werknemers)

20%

Aantal implementaties/klanten

In Nederland zijn meer dan 100 implementaties verricht, wereldwijd ruim 200. Daarnaast is de open source webserver van Roxen in gebruik bij zo’n 39.000 sites.

Klantportfolio (selectie)

Randstad www.randstad.nl, Tempo Team www.tempoteam.nl, Yacht www.yacht.nl

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen www.han.nl

BBP www.twinklemagazine.nl, www.e-commercefacts.nl e.v.a.

Metro International voor print, web en tablets o.a. www.metronieuws.nl e.v.a.

RTL Nederland o.a. www.rtlz.nl, www.rtlnieuws.nl, www.rtlgemist.nl e.v.a.

Aanvullende informatieleeg veld
Aanvullende informatie

Roxen CMS heeft diverse prijzen gewonnen. Het is onder meer verkozen tot Best of Comdex, PCWeek. Analyst’s choice, EIST Prize Winner en beste website in web publishing sites categorie, door Internetworld.
PreWonen, een Roxen website, is uitgeroepen tot winnaar van de Woningcorporatie Web Monitor voor de beste corporatiewebsite.
HAN.nl werd 2e in de ranglijst voor het hbo en in de ranking voor álle hoger onderwijs-instellingen. Roxen named one of Europe's 100 most innovative technology ventures. Winner of the 2012 Red Herring Top 100 Europe Award.

Einde tabel