OpenIMS CMS (OpenSesame)

Productinformatieleeg veld
Naam cms

OpenIMS® Content Management Server (OpenIMS CMS)

Productomschrijving

OpenIMS is een gebruiksvriendelijke en flexibele webbased Enterprise Content Management (ECM) oplossing (standaardproduct) voor het beheren en distribueren van diverse vormen van ongestructureerde informatie, zoals webcontent, documenten, e-mailberichten, afbeeldingen (assets) en tekeningen. OpenIMS is zowel aan de gebruikerskant als aan de serverkant platform-onafhankelijk. De kracht van de oplossing zit in integratie, het feit dat het product web-based is, op open standaarden en source code is gebaseerd, zeer krachtige functionaliteit biedt, toch eenvoudig in het gebruik en betaalbaar is en snel geïmplementeerd kan worden.

onderscheid ten opzichte van concurrenten

OpenIMS is meer dan alleen een web content management systeem (WCMS). Het is een volledig
enterprise content management systeem (ECMS). Het onderscheidend vermogen zit enerzijds in de brede functionaliteit (zoals Document Management, Portaal en Eletronische formulieren) die bij concurrerende cms-producten alleen te vinden is als meerdere producten worden gecombineerd.

Hierdoor kunnen medewerkers ook eenvoudig documenten delen of samen aan project documenten werken.

Anderzijds is het licentiemodel dat wordt gehanteerd, overeenkomstig de Open Source principes, onderscheidend.

meest recente versie

5.0

Versiehistorie cms

OpenIMS wordt gereleased middels het slipstreamprincipe. Opdrachtgevers bepalen zelf de
frequentie waarmee updates ingezet worden. Minimaal 4 keer per jaar worden functionele uitbreidingen en aanpassingen beschikbaar gesteld.

Policy rondom releases

Nieuwe versies van OpenIMS worden volgens het zogenoemde slipstreamprincipe vrijgegeven. Op basis van een combinatie van feedback van (potentiële) opdrachtgevers, marktonderzoek en onderhanden projecten worden met grote regelmaat verbeteringen aangebracht in OpenIMS. Minimaal 4 keer per jaar worden functionele uitbreidingen en aanpassingen beschikbaar
gesteld. Iedere opdrachtgever beslist zelf met welke frequentie deze verbeteringen worden geïmplementeerd. Middels een speciaal onderhoudsscherm kunnen nieuwe versies van de software worden opgehaald en geïnstalleerd. De organisatie kan ervoor kiezen deze nieuwe releases eerst te testen op een testserver en ze daarna beschikbaar te stellen op de productieomgeving. De nieuwe releases worden normaliter door het ingebouwde synchronisatie-release-update mechanisme opgehaald. Een upgrade wordt door OpenIMS zelf (geautomatiseerd) verzorgd. Indien gewenst is installatie per CD-ROM ook mogelijk. In het online OpenIMS logboek wordt bijgehouden welke verbeteringen er zijn aangebracht in OpenIMS bij welke versie en build.

Eerstvolgende release

De nieuwste release is eind 2011 verschenen. De belangrijkste aanpassingen waren: een boom editor met drag & drop ondersteuning, nieuwe UI content beheer balk, uitbreiding SEO, mobile ondersteuning (JQuery Mobile), intergratie met DropBox, Datawarehouse database, CMIS browser voor het raadplegen van externe document management systemen en nog vele andere verbeteringen.

Content invoer via de browserleeg veld
Browserondersteuning

OpenIMS is volledig web-based en platform-onafhankelijk. Zowel voor bezoekers als editors worden dus webbrowsers als MsInternet Explorer 5.0 of hoger, Mozilla / Firefox en Safari ondersteund.

CMS gebruiken met mobiel of tablet?

Geen. OpenIMS is platform onafhankelijk en kan zowel in een Windows, Mac- als Citrix-omgeving worden ingezet.

Nederlandstalige spelling checker

Ja, die is standaard aanwezig.

Plakken en automatisch schonen van MsWord teksten

Ja

Direct content in website bewerken (inline editing) ?

Ja, dit is een standaard voorziening.

Publiceren rich media (video, documenten, geluid)

Dat is standaard functionaliteit. Alle genoemde contentitems worden ondersteund. OpenIMS DMS kan worden ingezet voor het beheren van deze objecten. Hierdoor is er ook versiebeheer beschikbaar en eventueel object workflow om ook documenten pas te publiceren of een nieuwere versie beschikbaar te stellen na goedkeuring.

Controle interne en externe links in de website

Iedere webpagina beschikt over een unieke url. Verwijzingen naar deze pagina blijven altijd intact,
ook indien de pagina bijvoorbeeld wordt verplaatst. Tevens is er voorzien in een link checker die zowel interne als externe links controleert. Problemen worden gerapporteerd en kunnen vervolgens worden gecorrigeerd.

Automatische plaatsing afbeeldingen in media library?

Ja, de afbeelding wordt automatisch geplaatst in de bestandstructuur van het betreffende artikel.

Drag and drop verplaatsen van content

Ja, de volledige structuur (navigatie) van de website is aanpasbaar. Via de OpenIMS CMS boomeditor kan een beheerder content verplaatsen via "drag and drop".

Standaard meta data

Het aantal metadata-velden is onbeperkt en naar wens zelf uit te breiden, ook de Dublin core wordt dan ook ondersteund.

Configuratie metadata

Ja, een beheerder kan op centraal niveau alle velden beheren.

Taxonomieën en thesauri

OpenIMS beschikt over een taxonomieën- en thesauruseditor.

Zoek- en selectiemogelijkheden

OpenIMS beschikt over een zoekmachine die onder meer full-text door webcontent zoekt. Ook Office- en PDF-documenten en metadata-informatie kunnen worden doorzocht (eenvoudige en uitgebreide zoekvoorziening). De documenten worden ook vrijwel direct aan de zoekmachine toegevoegd zodat de documenten ook direct vindbaar zijn vanaf de site.

Mogelijkheden pagina preview

Een redacteur surft in de beheermode naar de webpagina die hij wil wijzigen. Nadat de webpagina is gewijzigd, kan de redacteur direct - binnen de vormgeving van de website - zien wat de consequenties van zijn aanpassingen zijn. Hierna kan de content definitief worden gepubliceerd. Ter ondersteuning van webrichtlijnen kunnen additionele validaties worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het controleren van afbeeldingen op een alternatieve tekst (drempels vrij). In dat geval kan de redacteur de content pas publiceren na het invoeren van deze teksten.

Zoekmachine-optimalisatie (SEO)

Ja

Publicerenleeg veld
Publiceren naar meerdere sites

Ja, dat is standaard mogelijk. Ook kan content enkelvoudig worden beheerd en op meerdere
sites worden gepubliceerd. Dit geldt ook voor vormgevingtemplates. Hierdoor kunnen meerdere
websites en/of intranetten worden beheerd op basis van overeenkomstige content en vormgeving.

Meertaligheid

Meertalige sites kunnen op meerdere manieren worden onderhouden. Het kan gaan om op zichzelf staande onderdelen, maar ze kunnen ook aan elkaar gekoppeld worden waarbij een wijziging van een bepaalde pagina resulteert in het moeten aanpassen van een andere, of in een notificatie naar de betreffende eindredacteur.

meerdere karaktersets

OpenIMS gebruikt een combinatie van HTML encoded Unicode en UTF-8. Ook de zoekmachine ondersteunt deze.

Webrichtlijnen

De content pagina's kunnen voldoen aan de Nederlandse webrichtlijnen. Hier dient tijdens de ontwerp en bouw van de Internetsite rekening mee te worden gehouden. Er zijn ook diverse sites die over het betreffende keurmerk beschikken zoals, http://bag.vrom.nl.

Dynamisch of statisch publiceren

OpenIMS voorziet standaard in de mogelijkheid dynamisch te publiceren. In dynamische pagina’s kunnen ook zogenoemde bouwstenen worden opgenomen die bepaalde functionaliteit realiseren, zoals bijvoorbeeld koppelingen met databases. Gecombineerd statisch en dynamisch publiceren is ook mogelijk.

Personalisatie en targeting van content

OpenIMS biedt de mogelijk van een bezoeker om een persoonlijk profiel aan te leggen waardoor content van de internetsite zich aan zal passen aan het profiel van de gebruiker.

Daarnaast is het mogelijk content aan te bieden op basis van klikgedrag op de Internetsite en/of informatie die wordt aangeleverd door Internet marketing organisaties.

Sessiemanagement

Normaal gesproken verloopt dit middels de standaard inlogvoorzieningen van de webbrowser. Dit gebeurt dus niet middels cookies, maar desgewenst is dat wel mogelijk.

Zoekmachine

Ja, deze kan zowel de metadata, webcontent als documenten fulltext te doorzoeken. Tevens kan er ook worden gewerkt met geavanceerde zoekschermen met faceted search elementen of beveiligde content. De websites die met OpenIMS worden beheerd, zijn ook volledig doorzoekbaar met externe zoekmachines zoals Google.

Website toegankelijk bij niet operationeel cms?

In geval van storing hangt dit uiteraard af van de aard van de storing. In algemene zin kan de site operationeel blijven terwijl het cms niet operationeel is.

Voorziening voor het chachen van pagina's No answer were given.
Mogelijkheden voor A/B of multivariate tests

Dit kan middels scripting en/of koppeling met externe online analysesystemen.

Op welke wijze kan een webredacteur content voor andere schermformaten beheren en publiceren? (smartphone, tablet, etc.)

Dit kan op meerdere manieren. Naast sitetemplates kan ook een mobile template worden geimplementeerd dat in grote lijnen gelijk loopt met de site. Hierbij kunnen mobiele browsers op basis van detectie ook direct naar de mobiele website worden geredirect.

Daarnaast kunnen er platform onafhankelijk mobiele applicaties worden ontwikkeld op basis van JQuery Mobile.

Customer engagement

Bezoekers kunnen persoonlijke profielen aanleggen op basis waarop de content wordt afgestemd. Hiermee kunnen ze een startpagina creëren die aansluit op de eigen wensen en behoeften. Door de integratie met SugarCRM kunnen leads/klanten optimaal worden ondersteund en gevolgd.
Bezoekers kunnen deelnemen aan poll's of hun mening geven, bezoekers kunnen eigen content creëren door op artikelen te kunnen reageren en te beoordelen. De distributie wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt door integratie met Addthis.com zodat content door bezoeker gemakkelijk kan worden verspreid.

Behavioural targeting en customer profiling

Naast de standaard voorzieningen kunnen ook dynamische profielen worden aangelegd waarbij het gedrag van bezoekers kan worden geregistreerd.

CRM interfaces

Voor deze functionaliteit is OpenIMS volledig geintegreerd met het Open Source CRM pakket SugarCRM.

Social media

OpenIMS beschikt over authenticatie services om met alle gangbare sociale kanalen te kunnen communiceren. Daarnaast kan er ook gebruikt worden gemaakt van toepassingen als Addthis.com om content eenvoudig door te sturen naar Facebook, Twitter of LinkedIn.

E-mail nieuwsbrieven

Voor deze functionaliteit is OpenIMS volledig geintegreerd met het Open Source CRM pakket SugarCRM waarin volledige campaing management is opgenomen. Daarmee kunt u doelgroepen samen stellen op basis van uw lead/klant gegevens en de betreffende doelgroepen gericht digitaal benaderen.
Via zogenaamde tracker url's kunnen ook hyperlinks in een e-mail worden gemonitoord, dat wil zeggen dat u per lead kunt analyseren welke hyperlinks in de betreffende nieuwsbrief zijn aangeklikt. Op basis van deze resultaten kunt u uw campagnes optimaliseren voor de beoogde resultaten.

Beheer van het cmsleeg veld
Vereiste vaardigheden functioneel beheer

Ervaring met het administratief beheren van applicaties, zoals het aanmaken van gebruikersaccounts en gebruikersgroepen. Indien de functioneel beheerder tevens de vormgeving van de site moet kunnen aanpassen, is ook kennis van internetstandaarden nodig.

Beheer templates

Er is een template beheeromgeving voor geautoriseerde gebruikers. Hierin staan de verschillende templates, welke gebruikersgroepen deze mogen kiezen, welke metadata bij het betreffende template horen en een mogelijkheid om templates te plaatsen, te testen en de historie te bekijken, met daarbij de optie om een oude versie van een template te herstellen.

Template-editors

Alle editors die content opmaken in HTML, zoals Frontpage, TinyMCE, Dreamweaver of Notepad.

User management

OpenIMS beschikt over een beveiligingsmodel waarin gebruikers en gebruikersgroepen (rollen) kunnen worden aangemaakt en beheerd. De gebruikersgroepen worden aan een workflow gekoppeld, zodat gebruikers content binnen een bepaalde workflow kunnen aanpassen (bijvoorbeeld: wel persberichten, maar geen vacatures).

Gebruikersaccounts kunnen optioneel worden gekoppeld aan Active Directory, Novell eDirectory of OpenLDAP via het LDAP-protocol.

Workflow management

Ja, u kunt zelfstandig de workflows aanmaken en beheren.

Kan de workflow zelfstandig worden aangepast?

Ja, OpenIMS beschikt over een workflow editor en levert een aantal standaard workflows mee.

Rollen en rechten in user management

Er is een aantal default rollen en workflows beschikbaar, maar deze kunnen door de organisatie zelf worden uitgebreid en aangepast. Er is geen maximum. Het minimum is één workflow.

Status content items

In feite kan een oneindig aantal statussen worden aangenomen. In de praktijk worden meestal circa vier of vijf statussen gebruikt, waarbij te denken valt aan: nieuw, gewijzigd, ter controle, gepubliceerd, verlopen. Per status kan ook een rappel worden gedefinieerd met een eventuele automatische statusovergang.

Statusovergangen

Middels e-mailnotificatie. Daarnaast verschijnt de content ook in de persoonlijke to-do lijst van de redacteur waaraan de content is toegewezen. Optioneel kan ook worden gewerkt met vooraf gedefinieerde distributielijsten per statusovergang.

Versiebeheer van content

Ja, iedere versie van de content wordt aan de webpaginahistorie toegevoegd.

Functies voor content versioning en roll back

Ja, dat is standaard mogelijk. Oudere versies kunnen worden bekeken en als over de juiste rechten wordt beschikt, kan een roll-back worden uitgevoerd. In het historisch overzicht worden alle tekstuele wijzigingen in de verschillende webpaginaversies getoond.

Security user management

Iedere gebruiker die in de beheermode naar het cms gaat, moet zich aanmelden (inloggen). De inloggegevens bepalen o.a. welke content deze gebruiker kan wijzigen, optioneel ondersteund via SSL. De wachtwoorden worden geencrypt in de OpenIMS database opgeslagen.

Integratie met LDAP, ActiveDirectory

Op basis van LDAP (standaard onderdeel van OpenIMS) kan met diverse directory services worden gekoppeld.

Voorziening voor web analytics

OpenIMS houdt volgens W3C-standaarden alle loggegevens bij. Dit betekent dat alle gangbare producten om sitebezoeken te analyseren kunnen worden gebruikt. Een voorbeeld van een open source product dat hier veel voor gebruikt wordt is http://www.mrunix.net/webalizer/, maar ook producten als Webtrends, Sitestat of Onestat kunnen worden ingezet. De beste keuze hangt af van de precieze wensen van de organisatie. Gegevens die gerapporteerd kunnen worden, zijn onder meer: aantal bekeken pagina’s, aantal bezoeken, aantal bezoekers, geografische oorsprong bezoekers, internet oorsprong bezoekers (inclusief gebruikte zoektermen, indien van toepassing), meest bekeken pagina’s. Een en ander kan gerapporteerd worden per dag, weekdag, bepaalde dag, maand, jaar, etc.

Daarnaast kan er een datawarehouse worden opgezet.

Technische informatieleeg veld
Besturingssystemen

OpenIMS is platform onafhankelijk, enkele voorbeelden : Linux, MacOS, UNIX, MsWindows 2000 of hoger en MsWindows NT

Webservers

Apache (is de standaard).

Applicatieservers

BEA, Borland IAS, IBM Websphere, IPlanet, Jboss, .NET, Oracle, WebLogic, WebObjects en Zope

Welke databases worden ondersteund?

IBM DB/2, Informix, Lotus Domino, MsAccess, MsSQL Server, MySQL, Oracle, PostGresQL, en SyBase voor o.a. het ophalen van informatie

Hardware/server-specificaties

Dit is afhankelijk van de te verwachten load. Minimale configuratie 2GHz CPU en 2 Gb geheugen.

Ondersteuning open standaarden

Dit zijn o.a. XML, CMIS, REST, XML-RPC, JDBC, ODBC, SOAP, UDDI, UTF-8, WebDAV, WSDL en WSRP.

Opleidingenleeg veld
Opleidingen

Ja, voor opleidingen ten behoeve van de ICT-afdeling gaat het in het algemeen om het opleiden van systeembeheerders.

Supportleeg veld
1e- en 2e-lijns support

OpenSesame ICT werkt met een Service Level Overeenkomst (SLA) waarin ook de opdrachtgever haar wensen kan laten verwerken omtrent de gewenste ondersteuning (Service Level).

Nederlandstalige documentatie

Ja

Gebruikersgroepen cms

Ja, deze komt eenmaal per jaar informeel bijeen op uitnodiging van OpenSesame ICT. Tevens is er een LindedIn gebruikersgroep beschikbaar.

Lbraries, tools en resources

Ja

Licentieleeg veld
Licentiekosten cms

Het OpenIMS licentiemodel bestaat per product uit een serverlicentie en een aantal cliënt access licenties (CALs). De serverlicentie (per product) is éénmalig per (productie)server, het aantal CALs hangt af van het type product. De serverlicentie mag slechts ten behoeve van meerdere servers worden gebruikt indien die servers worden gebruikt voor backup/restore, testen en/of het verhogen van de beschikbaarheid (een zogenoemd fall back scenario).

Overige kosten

Voor productonderhoud wordt jaarlijks 15% van de licentiekosten in rekening gebracht. Hiervoor krijgt men de beschikking over updates, upgrades en nieuwe versies. Daarnaast zijn er eventueel de kosten die verbonden zijn aan een SLA voor uitgebreidere dienstverlening, waaronder hostingdiensten.

Open source of closed source

OpenIMS CMS is er in een Community Editie (Open Source en zonder kosten) en een Enterprise Editie (Open Source maar tegen kosten). Elke gebruiker / Opdrachtgever krijgt / heeft dus altijd de beschikking over de volledige broncode met het recht deze aan te passen.

Mogelijkheden voor proof of concept

Ja, dit is mogelijk. Afhankelijk van de grootte van de ‘proeftuin’ kan hiervoor wel een financiële vergoeding worden gevraagd.

Escrow mogelijk?

Dat is niet nodig, omdat de applicatiecode altijd wordt meegeleverd. Indien gewenst kan echter een escrow worden overeengekomen. De daaruit voortvloeiende kosten worden aan opdrachtgever doorbelast.

Implementatie, hosting en beheerleeg veld
Programmeertalen voor implementatie cms

Alle door Apache ondersteunde scripttalen zoals JSP, PHP, Java en Perl worden op alle platforms door OpenIMS ondersteund. ASP of ASP.NET vereist dat gebruikgemaakt wordt van het MsWindows-platform.

Implementatie HTML5

Wat betreft HTML5 zijn er geen beperkingen.

HTML5 in gebruikersinterface

Ja.

Procedure applicatiewijzigingen in OTAP straat

Dat is standaard mogelijk. OpenIMS ondersteunt de replicatie van zowel content, data als logica. Hiermee kunnen meerdere omgevingen worden ingericht volgens OTAP, maar ook volgens andere structuren. Omgevingen kunnen op verschillende systemen staan, maar OpenIMS ondersteunt ook de mogelijkheid één systeem te gebruiken voor meerdere omgevingen.

Vereiste vaardigheden voor applicatiebeheer

Men moet bekend zijn met het beheren van applicaties overeenkomstig bestaande procedures. Daarnaast is kennis van internettechnologie nodig.

Bedrijfsinformatieleeg veld
Bedrijfsnaam

OpenSesame ICT B.V.

Adres

Richterslaan 2, 3431 AK Nieuwegein

Telefoonnummer

+31(0)30 603 56 40

E-mailadres

sales@osict.com

Contactpersoon en functie

H.W. Wieger Kunst, Business Development Manager

URL website

www.osict.com (bedrijf)
www.openims.com (product)

Actief sinds

2001

Aantal personeelsleden

28 / 0

Bedrijfsprofielleeg veld
Verricht productontwikkeling van het cms?

Ja

Verricht zelf implementaties van het cms?

Ja

Cms support

Ja

Applicatiebeheer

Ja

SaaS mogelijk?

Ja, dat behoort tot de standaarddiensten die wij leveren.

Implementatiepartners

Ja, externe implementatiepartners zijn Sogeti Nederland BV (onderdeel van CapGemini S.A.), Ordina, Solar IT (België) en Cordys BV (internationaal).

Wordt gebruikt bij kleinere organisaties? (<100 werknemers)

30%

Wordt gebruikt bij middelgrote organisaties?

30%

Wordt gebruikt bij grote organisaties? (>500 werknemers)

40%

Aantal implementaties/klanten

Er zijn circa 100 implementaties verricht in Nederland en België.

Klantportfolio (selectie)

GGD Zaanstreek-Waterland, www.ggdzw.nl

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapohekers, www.nvza.nl samen met een uitgebreid Kennisplein 3.0.

Ministerie van Financiën, www.prinsjesdag2011.nl

IJsselgroep, educatieve dienstverlener www.ijsselgroep.nl

GGZ Emergis, GGZ instelling in Zeeland. www.emergis.nl

Aanvullende informatieleeg veld
Aanvullende informatie

OpenIMS is meer dan alleen een cms. Zo beschikt het tevens over een portaalserver en een volwaardig document management product. OpenIMS biedt niet alleen een platform voor het beheer van webcontent, maar ook doorgroeimogelijkheden om een volledige digitale werkplek mee te realiseren. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het beheren van projectgeoriënteerde documenten, digitale dossiervorming, digitalisering van de post, contractbeheer, e-mailregistratie, factuurautorisatie, kwaliteitshandboeken en dergelijke. Met OpenIMS kan niet geheel papierloos, maar wel papierarm worden gewerkt.

Einde tabel