IPROX (InfoProjects)

Productinformatieleeg veld
Naam cms

IPROX

Productomschrijving

IPROX is de basis voor omvangrijke web-omgevingen. Belangrijke kenmerken zijn: volledig crossbrowser te gebruiken; gestructureerde platformonafhankelijke dataopslag (vorm en inhoud gescheiden); flexibele vormgeving en interface; gebruiksvriendelijke Nederlandstalige beheeromgeving met WYSIWYG faciliteiten; actieve ondersteuning naleving webrichtlijnen; uitgebreide autorisatiemogelijkheden; geïntegreerde workflow- en notificatiemechanismen; versiebeheer; beheer interactieve elementen; front-end editing; gebaseerd op standaard Microsoft-architectuur (.NET); multi-publishing / shared content; integratie-en koppelingsmogelijkheden met databases en andere systemen via de IPROX Data eXchange Connector; gebaseerd op open standaarden.

onderscheid ten opzichte van concurrenten

Het cms biedt ondersteuning aan omgevingen met grote hoeveelheden (tientallen of honderden) sites met gedeelde inhoud en/of functionaliteit. Er is sprake van bewezen kwaliteitsverhoging door actieve ondersteuning van webrichtlijnen van de overheid. Daarnaast beschikt IPROX over zo'n 25 standaardmodulen die zeer efficiënt geïmplementeerd kunnen worden.

meest recente versie

IPROX 4.3

Versiehistorie cms

IPROX 1 (2000): maatwerk per paginatype
IPROX 2 (2001): generieke programmatuur met configureerbare paginatypes
IPROX 3 (2002): support voor multi-publishing
IPROX.NET (2003): volledige .NET ondersteuning
IPROX.NET2 (2006): service oriëntatie
IPROX 4 (2008): platformonafhankelijkheid, actieve ondersteuning webrichtlijnen overheid
IPROX 4.1 (2009): doorontwikkeling o.a. collaboration en audit trail
IPROX 4.2 (2011): API, virtualisatie(virtual filesysteem), GRID, HTML(5)
IPROX 4.3 (2013): Front-end editing, ondersteuning Chrome, vernieuwde UI, publicatie richting Social Media

Policy rondom releases

Op basis van marktontwikkelingen en wensen van de IPROX-gebruikersgroepen worden de kenmerken van een nieuwe versie vastgesteld. Er verschijnen één à twee releases per jaar die als onderdeel van de licentieovereenkomst gratis ter beschikking worden gesteld.

Eerstvolgende release

In de loop van 2013 komen o.a. de volgende modules beschikbaar:
- mobile app publicatiekanaal
- kwaliteitsdashboard
- enterprise content ontsluiting
- volledig configureerbare catalogus met vrije metadata

Content invoer via de browserleeg veld
Browserondersteuning

Voor de redactieomgeving wordt uitgegaan van IE8+ en actuele versies van Firefox en Chrome.

CMS gebruiken met mobiel of tablet?

Er zijn geen belemmeringen mits met een van de bovengenoemde browsers wordt gewerkt.

Nederlandstalige spelling checker

Ja. Ook voor andere talen kunnen woordenboeken worden geïmporteerd.

Plakken en automatisch schonen van MsWord teksten

Ja

Direct content in website bewerken (inline editing) ?

Ja

Publiceren rich media (video, documenten, geluid)

Al deze bestanden kunnen via de redactieomgeving gekoppeld worden, waarbij tijdens de configuratie ingesteld wordt welke formaten toegestaan zijn. De gekoppelde content kan zowel als bestand worden beheerd als middels een object in de content repository (beeldbank, documentendatabase).

Controle interne en externe links in de website

Ja, IPROX bevat linkmanagement waardoor niet-werkende interne links voorkomen worden. Op niet-reagerende externe links vindt een alertering plaats.

Automatische plaatsing afbeeldingen in media library?

Ja

Drag and drop verplaatsen van content

Ja, herstructurering van content is eenvoudig uit te voeren.

Standaard meta data

Dit is volledig vrij definieerbaar. Een groot aantal gangbare velden – waaronder de hier genoemde - wordt standaard geïmplementeerd. Bij de definitieve metadata-structuur laten we ons leiden door publicatieverplichtingen zoals de OWMS-enerzijds en gewenste functionaliteit van de site anderzijds (bijv. het automatisch genereren van dossiers obv metadata).

Configuratie metadata

Ja

Taxonomieën en thesauri

Ja, IPROX biedt een geïntegreerde thesaurusfunctionaliteit.

Zoek- en selectiemogelijkheden

IPROX heeft een zeer uitgebreide zoekfunctie met zowel vrije als gestructureerde zoekmogelijkheden. Ook gekoppelde MsOffice- en PDF-documenten worden hierbij doorzocht.

Mogelijkheden pagina preview

Vanuit het redactiescherm kan er te allen tijde met de preview-knop voor worden gekozen om de ingevoerde content in de juiste context te bekijken. Wanneer een content-item kandidaat is voor opname in meerdere publicatie-uitingen, kan er een preview in al deze uitingen worden opgevraagd.

Zoekmachine-optimalisatie (SEO)

Ja, de url kent een sitepad-achtige opbouw waarin automatisch de labels van de pagina’s worden verwerkt.

Publicerenleeg veld
Publiceren naar meerdere sites

Ja, vanuit één IPROX-omgeving kunnen vele websites, intranetten en centrale gegevensbronnen beheerd worden. Met behulp van zogenoemde containers kan content één keer worden aangemaakt en automatisch op allerlei verschillende sites worden gepubliceerd.

Meertaligheid

Dit wordt volledig ondersteund. Meertalige sites kunnen vanuit de redactieomgeving aangemaakt en onderhouden worden.

meerdere karaktersets

Ja, IPROX ondersteunt Unicode/UTF-8 volledig.

Webrichtlijnen

Volledig.

Dynamisch of statisch publiceren

Ja

Personalisatie en targeting van content

Personalisatie is mogelijk op basis van netwerklogingegevens, een door de gebruiker ingevuld profiel of een dynamisch opgebouwd profiel.

Sessiemanagement

De sessie wordt middels een niet-persistent cookie geïdentificeerd. De gegevens behorende bij de sessie zijn alleen op de server bekend.

Zoekmachine

Ja, onze zoekmachine is gebaseerd op Lucene. Hiermee kan full text, gestructureerd of via een combinatie van beide worden gezocht. InfoProjects heeft ook veel ervaring met de integratie van externe zoekmachines, zoals Autonomy, Google en Carp.

Website toegankelijk bij niet operationeel cms?

Ja, de redactie- en publicatie-omgeving zijn volledig gescheiden.

Voorziening voor het chachen van pagina's

Ja

Mogelijkheden voor A/B of multivariate tests

Dit kan implementatie specifiek worden ingericht.

Op welke wijze kan een webredacteur content voor andere schermformaten beheren en publiceren? (smartphone, tablet, etc.)

IPROX heeft standaard tooling om de content geschikt te maken voor responsive design waarmee mobiel gebruikers optimaal worden bediend.

Customer engagement

Dit kan implementatie specifiek worden ingericht.

Behavioural targeting en customer profiling

Dit kan implementatie specifiek worden ingericht.

CRM interfaces

Dit kan implementatie specifiek worden ingericht. Voor koppelingen met backend systemen zoals een CRM is een API beschikbaar.

Social media

Zowel redactioneel als op het front-end wordt social sharing ondersteund. Populaire kanalen zoals twitter, facebook en hyves kunnen out of the box worden ingezet.

E-mail nieuwsbrieven

Ja, zowel redactionele als automatische verzendingen zijn mogelijk.

Beheer van het cmsleeg veld
Vereiste vaardigheden functioneel beheer

Algemene computervaardigheden, dat wil zeggen: gangbare kennis van MsWindows, het web en MsOffice.

Beheer templates

Templates kunnen door daartoe geautoriseerde personen vrijelijk worden gedefinieerd en onderhouden. Dit kan onder meer via de redactie-interface. Op alle betrokken bestanden vindt vanuit het cms versiebeheer plaats.

Template-editors

IPROX heeft een ingebouwde template-editor.

User management

Gebruikers kunnen via de redactie-interface worden aangemaakt. Er is geen maximum aan het aantal gebruikers. Username- en password-authenticatie worden desgewenst realtime gekoppeld aan LDAP, Novell, Active Directory of NT authenticatie.

Workflow management

Ja

Kan de workflow zelfstandig worden aangepast?

Ja

Rollen en rechten in user management

Het autorisatiemodel is gebaseerd op rollen, taken, functies en gebruikers. Er zijn out-of-the-box standaardrollen in het systeem aanwezig, maar deze zijn volledig vrij uit te breiden en aan te passen.

Status content items

Statussen die aangenomen kunnen worden zijn: nieuw; in bewerking maar nooit gepubliceerd; ter publicatie aangeboden maar nooit gepubliceerd; in publicatie; in bewerking en ooit gepubliceerd; ter publicatie aangeboden en ooit gepubliceerd; verborgen; verborgen om in de toekomst (eventueel automatisch) gepubliceerd te worden.

Statusovergangen

Via automatisch gegenereerde werklijsten en e-mailnotificatie. Daarbij is de status van een document altijd visueel (kleur) en in tekst zichtbaar.

Versiebeheer van content

Ja, van elke pagina worden alle gepubliceerde versies bewaard, evenals alle bewerkingsstappen sinds de laatste publicatie. In beide gevallen gebeurt dit inclusief gekoppelde bestanden.

Functies voor content versioning en roll back

Ja, oude versies van pagina’s kunnen worden getoond of teruggehaald (roll-back).

Security user management

Het authenticatiemechanisme binnen IPROX is gebaseerd op een persoonlijke loginnaam en een wachtwoord. Tevens is een koppeling met de NT-login mogelijk. Doordat IPROX https ondersteunt, is encryptie van datastromen mogelijk. Dit kan aangevuld worden met andere beveiligingsmethodieken, zoals IP-nummer-checks, DigiD of PKI.

Integratie met LDAP, ActiveDirectory

Ja, dit wordt veelvuldig toegepast.

Voorziening voor web analytics

Voor interactieve elementen (zoals enquêtes en mailinglists) worden binnen IPROX overzichten gegenereerd. Voor het algemene gebruik van de website zijn standaardmodules voor de koppeling met de meest gebruikte statistiekenpakketten aanwezig.

Technische informatieleeg veld
Besturingssystemen

MsWindows Server voor de server applicatie, voor de client geldt dat deze platform onafhankelijk is.

Webservers

MsIIS

Applicatieservers

MsWindows Server / .NET

Welke databases worden ondersteund?

IPROX werkt met Oracle of MsSQL. Vele soorten externe databases kunnen declaratief door middel van de XDL-engine gekoppeld worden of programmatisch op basis van .NET.

Hardware/server-specificaties

Actuele configuraties

Ondersteuning open standaarden

XML, SOAP, REST, Atom en RSS, Open Social

Opleidingenleeg veld
Opleidingen

Ja, op het gebied van applicatiebeheer en IPROX-configuratie

Supportleeg veld
1e- en 2e-lijns support

IPROX heeft zijn eigen supportafdeling. Met al onze klanten worden licentie- en serviceovereenkomsten afgesloten waarvan support een onderdeel is.

Nederlandstalige documentatie

Ja

Gebruikersgroepen cms

Ja

Lbraries, tools en resources

Dit is in ontwikkeling.

Licentieleeg veld
Licentiekosten cms

Voor het gebruik van IPROX is op jaarbasis een vergoeding vanaf euro 3.900 verschuldigd, afhankelijk van de IPROX-uitvoering. Afkoop is mogelijk. Het aantal websites/stijlsets dat men wil gaan onderhouden is doorslaggevend voor de keuze: Basic, Professional of Enterprise. IPROX mag dan onbeperkt gebruikt worden voor de webomgeving, waarbij zowel het aantal standaardfunctionaliteiten als het aantal redacteuren onbeperkt is. Het aantal installaties (OTAP) heeft geen invloed op de licentiekosten. Updates zijn onderdeel van de licentieovereenkomst.

Overige kosten

De kosten van implementatie, hosting en support.

Open source of closed source

Closed source

Mogelijkheden voor proof of concept

In overleg

Escrow mogelijk?

Ja, de IPROX-code is ESCROW-gedeponeerd.

Implementatie, hosting en beheerleeg veld
Programmeertalen voor implementatie cms

C#, ASPX, JavaScript en XML/XSLT

Implementatie HTML5

Volledig, geen beperkingen.

HTML5 in gebruikersinterface

Ja

Procedure applicatiewijzigingen in OTAP straat

Wijzigingen in maatwerksoftware (inclusief templates voor opmaak) worden via versiebeheer op sourcefiles (buiten het cms) en releasebeheer (binnen het cms) bewaakt. Wijzigingen in configuratie kunnen middels export/import worden overgezet.
Afhankelijk van de klantwens, is het mogelijk de straat zo in te richten dat volledige Continuous Deployment en Integration wordt bereikt.

Vereiste vaardigheden voor applicatiebeheer

Algemeen technisch serverbeheer (MsWindows Server/IIS) en algemeen applicatiebeheer, specifiek met betrekking tot webapplicaties.

Bedrijfsinformatieleeg veld
Bedrijfsnaam

InfoProjects BV

Adres

Brediusweg 25, 1401 AB BUSSUM

Telefoonnummer

+31(0)35 7600300

E-mailadres

info@infoprojects.nl

Contactpersoon en functie

Mw. Drs. LLH (Henny) Palmen, directeur

URL website

www.infoprojects.nl

Actief sinds

1997

Aantal personeelsleden

30 / 0

Bedrijfsprofielleeg veld
Verricht productontwikkeling van het cms?

Ja

Verricht zelf implementaties van het cms?

Ja

Cms support

Ja

Applicatiebeheer

Ja

SaaS mogelijk?

Ja

Implementatiepartners

Doelstelling is in 2014 een netwerk van implementatiepartners operationeel te hebben.

Wordt gebruikt bij kleinere organisaties? (<100 werknemers)

10%

Wordt gebruikt bij middelgrote organisaties?

45%

Wordt gebruikt bij grote organisaties? (>500 werknemers)

45%

Aantal implementaties/klanten

IPROX is geïmplementeerd voor circa 150 omgevingen en evenveel Nederlandse klantorganisaties.

Klantportfolio (selectie)

Provincie Utrecht
Centrale CMS-voorziening voor corporate site, subsites en sociaal intranet

Gemeente Amsterdam
Restyling gemeentebreed webplatform voor internet/intranet (o.a. www.amsterdam.nl, stadsdelen en diensten) inclusief implementatie responsive/adaptive design

Berenschot
Centrale CMS-voorziening voor websites en sociaal intranet

Waterschap Groot Salland
Herbouw webomgeving inclusief implementatie site(s) en gepersonaliseerd intranet

Provincie Overijssel
Implementatie E-formulieren voorziening obv IPROX-FORMS conform webrichtlijnen 2

Aanvullende informatieleeg veld
Aanvullende informatie

IPROX is door webbouwer InfoProjects de afgelopen twaalf jaar in eigen huis ontwikkeld en onder invloed van marktontwikkelingen steeds verder uitgebouwd. Jarenlange ervaring met website usability, techniek en communicatieconcepten heeft geleid tot een uitermate gebruiksvriendelijk cms. Doordat de lijnen naar R&D kort en flexibel zijn, zal ook in de komende jaren snel en accuraat op webontwikkelingen ingespeeld kunnen worden.

Einde tabel