Hippo CMS (Hippo)

Productinformatieleeg veld
Naam cms

Hippo CMS

Productomschrijving

Hippo CMS is open source, 100% Java en biedt met zijn lean product architectuur uitstekende uptime, beveiliging en performance. Hippo zet de standaard voor de manier waarop organisaties real-time relevante webervaringen kunnen realiseren voor hun klanten en is de basis voor gepersonaliseerde communicatie via alle kanalen: mobiel, sociaal en web.

onderscheid ten opzichte van concurrenten

Hippo was één van de eerste Java Open Source Web Content Management Solutions op de markt – en tien jaar later maken duizenden van de grootste en meest bezochte webomgevingen gebruik van Hippo technologie.

Hippo zet wereldwijd de standaard voor de manier waarop organisaties real-time relevant en gepersonaliseerd kunnen communiceren via digitale kanalen, zoals mobiel, sociaal en het web. Organisaties komen hiermee in elk online kanaal direct in contact met hun bezoekers. Door gelijk relevante informatie aan de klant te tonen verbeterd de merkbeleving. Organisaties kunnen hierdoor sneller hun gestelde bedrijfsdoelstellingen realiseren en de concurrentie achter zich te laten.

meest recente versie

Versie 7.8

Versiehistorie cms

v1.0 (september 2000)
v2.0 (maart 2001)
v3.0 (november 2001)
v4.0 (augustus 2002)
v5.0 (december 2003)
v6.0 (juni 2004)
v7.0 (december 2008)
v7.6 (juli 2011)
v7.7 (januari 2012)
v7.8 (december 2013)

Policy rondom releases

Updates van de individuele Apache-componenten worden door de Apache Software Foundation vrijgegeven op haar publiekelijk toegankelijke sites. Hippo levert eerdere releases als zij dit voor haar klanten noodzakelijk acht. Gemiddeld wordt er één keer per 4 maanden een update van Hippo CMS vrijgegeven. Over het algemeen volstaat het om jaarlijks deze updates door te voeren. Indien dit in het
supportcontract is opgenomen, kan Hippo dit op locatie uitvoeren.

Eerstvolgende release

In Q1 van 2013 staat 7.8.1 gepland.

Content invoer via de browserleeg veld
Browserondersteuning

Alle standaard browsers werken, inclusief Internet Explorer 7+, Mozilla/ Firefox 3.6+. De lijst met supported browsers kan teruggevonden worden via http://bit.ly/U3LeKq

CMS gebruiken met mobiel of tablet?

Er zijn geen belemmeringen.

Nederlandstalige spelling checker

Ja, in de meegeleverde editor en via MsOffice of OpenOffice.org

Plakken en automatisch schonen van MsWord teksten

Ja

Direct content in website bewerken (inline editing) ?

Ja

Publiceren rich media (video, documenten, geluid)

Met behulp van de file & afbeeldingen manager van Hippo CMS kunnen bijlagen worden beheerd en worden gekoppeld aan documenten in het systeem.

Controle interne en externe links in de website

Ja, er wordt een overzicht gegenereerd van links naar documenten die verwijderd of verplaatst zijn. Een link wordt nooit zonder melding aan de eindredacteur verwijderd.

Automatische plaatsing afbeeldingen in media library?

Ja. Hippo CMS biedt “out of the box” een beeldbank module om eenvoudig afbeeldingen te beheren. Aan plaatjes worden vaak metadata toegevoegd om de beeldbank eenvoudig te kunnen doorzoeken of galerijen te kunnen creëren. Tevens kan facetnavigatie worden ingezet op dit contenttype.
.

Drag and drop verplaatsen van content

Ja. Hippo heeft hiervoor de template composer ontwikkeld die het mogelijk maakt om contentblokken te wijzigen en verplaatsen.

Standaard meta data

Het beheren en toekennen van metadata is de kracht van Hippo CMS, mede doordat het volledig is gebaseerd op facets. Hierdoor zijn de metadata die aan een document worden toegekend volledig vrij te definiëren. Standaardvelden zijn publicatie- en vervaldatum, auteur, keywords en omschrijving.

Configuratie metadata

Ja

Taxonomieën en thesauri

Ja, zowel voor het toekennen van metadata als voor het leggen van dynamische verbanden. Thesauri kunnen binnen het CMS worden onderhouden, maar ook kunnen standaard thesauri worden geïmporteerd. Broader term, narrower term, etc. worden volledig ondersteund.

Zoek- en selectiemogelijkheden

Hippo CMS bevat een geïntegreerde zoekmachine waarmee op inhoud of specifieke meta-informatie (auteur, datum, keyword, etc.) gezocht kan worden.

Mogelijkheden pagina preview

De gehele site is één-op-één in een previewomgeving te bekijken door redacteuren voordat tot publicatie wordt overgegaan.

Zoekmachine-optimalisatie (SEO)

Ja, deze kan specifiek worden ingevuld of dit kan automatisch gebeuren aan de hand van bijvoorbeeld de titel.

Publicerenleeg veld
Publiceren naar meerdere sites

Ja, Hippo CMS is uitermate geschikt om vanuit één CMS meerdere website in meerdere talen te bedienen. Ook is het mogelijk om vanuit dezelfde bron naar meerdere kanalen (mobiel, tablet, print) te publiceren.

Meertaligheid

Op verschillende manieren, afhankelijk van de situatie bij de klant. Het is mogelijk om de gehele site in meerdere talen identiek op te stellen, of om de structuur per land los te laten met behoud van het uiterlijk van de hoofdsite. Voor talen met een apart schrift is Unicode-ondersteuning standaard aanwezig (i18n). Hippo CMS is zeer geschikt om te koppelen aan vertaalsoftware.

meerdere karaktersets

Ja (Unicode)

Webrichtlijnen

Dit is volledig in te richten per front-end, verscheidene sites draaiend op Hippo software voldoen aan de volledige webrichtlijnen.

Dynamisch of statisch publiceren

Ja

Personalisatie en targeting van content

De Hippo Enterprise Edition ondersteunt uitgebreide personalisatie en targeting functionaliteiten via de Relevance module. Business en Marketing gebruikers beheren targeting regels in een intuitieve interface zonder developer support te hoeven inzetten.

Hippo ondersteunt targeting tijdens alle fasen van de customer journey:

Anonieme bezoekers worden getarget gebaseerd op situationele eigenschappen, zoals geo-location, tijdstip van de dag, dag van de week, kanaal, referral URL, et cetera.
Bezoekers die al meer zijn engaged worden getarget gebaseerd op Personas, die rekening houden met gedrag, interesse en kennis over je publiek.
Bekende bezoekers, die zijn ingelogd op de website kunnen nog additioneel worden getarget op historische eigenschappen vanuit back-end systemen, zoals CRM's, transactie-systemen, booking engines en callcenter applicaties.

Voor Persona Discovery heeft Hippo een Real Time Visitor Analysis ontwikkeld, die er voor zorgt dat marketeers sessies van individuele bezoekers kan bekijken om specifieke klantinformatie te verkrijgen.

Hippo's preview eigenschappen leveren een alternatieve kijk op de verschillende kanalen zodat marketing en business gebruikers hun web, mobiele en sociale kanalen kunnen ervaren als een bepaalde Persona of individuele bezoeker.

Sessiemanagement

Afhankelijk van de configuratie is het mogelijk om de inlogsessie via LDAP, sessie of cookies te laten verlopen.

Zoekmachine

Ja, het systeem bevat de Apache Lucene zoekmachine. Hiermee kan full text en gestructureerd gezocht worden. Er kan ook gebruikgemaakt worden van andere zoekapplicaties, zoals bijvoorbeeld Google mini, Autonomy of Fast.

Website toegankelijk bij niet operationeel cms?

Ja, content publishing en content management zijn architectureel van elkaar gescheiden en kunnen ook op verschillende servers draaien. Tevens kan het systeem de website als platte HTML publiceren naar aparte server(s) (eventueel load balanced).

Voorziening voor het chachen van pagina's

Caching vindt plaats op documentniveau, lijstniveau, paginaniveau et cetera. Gecachete objecten worden pas ververst indien er daadwerkelijk iets wijzigt binnen de context van het object.

Mogelijkheden voor A/B of multivariate tests

Hippo CMS werkt samen met third party tools, zoals Google A/B testing om deze functionaliteit te realiseren.

Op welke wijze kan een webredacteur content voor andere schermformaten beheren en publiceren? (smartphone, tablet, etc.)

Multi-channel management is een van de sterke punten van Hippo; door de sterke scheiding tussen content en presentatie kunnen verscheidene mobiele kanalen worden ingericht en beheerd. Content kan over alle kanalen worden hergebruikt.

Customer engagement

Met Hippo CMS maakt web engagement in verschillende kanalen mogelijk (mobiel, website, tablet, etc.). Door rekening te houden met de context van de gebruiker kan gepersonaliseerd de klantdialoog worden gefaciliteerd.
Meer informatie & video's over web engagement en Hippo CMS kunt u vinden op www.onehippo.com.

Behavioural targeting en customer profiling

Behavioural targeting is een belangrijke functionaliteit van Hippo CMS. Op basis van customer profiling kan de marketeer bepalen welke functionaliteit en informatie gepresenteerd zal worden. Hippo CMS beperkt behavioural targeting niet alleen tot de website, maar deze functionalitiet kan worden ingezet voor meerdere kanalen (mobiel, tablet, social media).

CRM interfaces

Hippo CMS voldoet aan de Open Standaarden en is daardoor eenvoudig integreerbaar met CRM systemen. Er bestaan reeds koppelingen met Salesforce & Zoho CRM.
Hippo CMS kan ook alle bezoekersdata bewaren en deze daarna eenvoudig exporteren naar een door de klant gekozen CRM system.

Social media

Hippo heeft diverse social media geïntegreerd, zowel uitgaand als inkomend. Het is zeer eenvoudig om documenten te publiceren op de diverse social media en in het rapportage dashboard kunnen de reacties worden teruggelezen.

E-mail nieuwsbrieven

Er kan vanuit het CMS een nieuwsbrief opgemaakt worden in de look en feel van de website met content uit het CMS. Hippo is er echter van overtuigd dat het verzenden, abonneebeheer en statistieken veel beter met een email marketing systeem kan worden uitgevoerd en er zijn met diverse pakketten integraties aanwezig.

Beheer van het cmsleeg veld
Vereiste vaardigheden functioneel beheer

Er zijn standaard trainingen, demonstraties en handleidingen beschikbaar, maar personen die vertrouwd zijn met MsOffice-producten hebben in het algemeen geen moeite met Hippo CMS.

Beheer templates

Templates kunnen via een configuratie editor worden beheerd. Door middel van ‘drag and drop’ kan een functioneel beheerder elementen toevoegen en verwijderen. Voor presentatie-templates kan gewerkt worden met JSP of met andere technologieën, zoals Spring MvC of Freemarker.

Template-editors

Templates voor publicatie worden met JSP, JSF, Freemarker, Spring MVC, Velocity of Struts gedefinieerd.

User management

Hippo CMS werkt met users, groepen en rollen. Beheerders kunnen deze wijzigen via een simpele webinterface. Er is geen maximum.

Workflow management

Ja, maar aansluiting op externe workflow-software is mogelijk. Hippo heeft veel ervaring met JBPM, Activiti, Intalio & Open Symphony.

Kan de workflow zelfstandig worden aangepast?

Ja, met een grafische user interface.

Rollen en rechten in user management

De groepen en rollen zijn vrij te definiëren.

Status content items

Dit is flexibel. Er is een onbeperkt aantal statussen.

Statusovergangen

In de takenlijst en via e-mailnotificatie

Versiebeheer van content

Ja, versiebeheer kan op diverse manieren worden ingesteld (alle wijzigingen bijhouden, alleen expliciet nieuwe versies aanmaken, branching ja/nee).

Functies voor content versioning en roll back

Ja

Security user management

Een beveiligde inlogprocedure (eventueel via SSL), het CMS kan op een aparte server draaien die met de standaardprocedures is aan te passen (firewalls, VPN, etc.)

Integratie met LDAP, ActiveDirectory

Ja, authenticatie kan plaatsvinden via LDAP of Active Directory (met een MsWindows netwerkaccount).

Voorziening voor web analytics

In het dashboard staan standaard verschillende rapportages over de activiteiten van de diverse users. Er kan ook een statusrapport van alle activiteiten gegenereerd worden. Eventueel kunnen de logfiles van Hippo CMS geanalyseerd worden door een apart statistiekenprogramma.

Technische informatieleeg veld
Besturingssystemen

Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Mac OSX
Linux
Unix
Windows Server 20xx

Webservers

Hippo CMS server werkt goed samen met Apache HTTPD, MsIIS, SQUID, of als stand alone oplossing (zonder webserver).

Applicatieservers

Tomcat, Jetty, IBM Websphere en BEA Weblogic

Welke databases worden ondersteund?

MS SQL Server 200x
My SQL
Oracle 9x en hoger
Postgres SQL

Hardware/server-specificaties

Minimaal Pentium 4 en 2 Gb geheugen

Ondersteuning open standaarden

Gegevens uitwisselen op basis van standaarden wordt ondersteund (JSR 170, REST API, CMIS, WEMI). Zie ook http://www.onehippo.com/nl/opensource/open+standards

Opleidingenleeg veld
Opleidingen

Ja, zowel zelf als via partners. Het niveau varieert van zeer laagdrempelig tot zeer technisch.

Supportleeg veld
1e- en 2e-lijns support

De Hippo Community Edition is een veelzijdige Web Content Management oplossing, met daarin:

- Multi-Site en Multi-Lingual digital estates;
- Multi-Channel Management voor Web, Mobile Web, Mobile Apps, Tablet experiences, Facebook pages en social media delivery;
- Dynamic site delivery;
- Content-as-a-Service via REST Interface;
- Form Management;
- Workflow Management.

De licensed Hippo Enterprise Edition breidt het WCM aanbod uit met:

- Advanced reporting dashboards;
- Extended Multi-Channel support voor Newsletter creatie;
- Relevance Module voor targeting en personalisatie;
- Support for Commercial Platforms en Multi-Sever configurations, Clustering en Cloud support;
- Access tot Hippo Essentials om nieuwe projects te kunnen accellereren;
- Access tot Hippo's hoog aangeschreven support team.

Voor een meer gedetailleerde vergelijking tussen de Community Edition en Enterprise Edition, ga naar http://www.onehippo.com/vergelijk

Daarnaast deelt de Hippo Community een overvloed aan gratis plugins met alle Hippo klanten op de Hippo Forge via http://forge.onehippo.org

Nederlandstalige documentatie

Ja

Gebruikersgroepen cms

Ja, zowel op onehippo.org als op Linkedin en Facebook.

Lbraries, tools en resources

Ja

Licentieleeg veld
Licentiekosten cms

Hippo levert gecertificeerde configuraties in combinatie met een supportovereenkomst. Dit kan zowel op de eigen servers van de klant draaien als bij Hippo in de On Demand omgeving. Er zijn diverse support mogelijkheden beschikbaar tot en met 24 x 7 x 365 support voor geclusterde omgevingen. Support kan ook op maat worden samengesteld.

Overige kosten

Het Hippo CMS supportcontract is een all-in contract voor helpdesk, updates en upgrades.

Open source of closed source

Open source

Mogelijkheden voor proof of concept

Ja

Escrow mogelijk?

Ja, hoewel alle code ook zonder escrow altijd al wordt meegeleverd.

Implementatie, hosting en beheerleeg veld
Programmeertalen voor implementatie cms

Java en JSP. Het is ook mogelijk om programmeertalen zoals JSF, Python, PHP en .NET te gebruiken om de frontend te ontwikkelen.

Implementatie HTML5

De front-end staat ‘los’ van het Hippo CMS. Hierdoor kunnen ‘alle’ technologieën voor de front-end gebruikt worden (Flash, (X)HTML, Javascript, AJAX, etc.).

HTML5 in gebruikersinterface

Wanneer dit voordelen voor de gebruiker biedt zal Hippo dit zeker gaan inzetten.

Procedure applicatiewijzigingen in OTAP straat

Veel klanten maken gebruik van een OTAP-omgeving.

Vereiste vaardigheden voor applicatiebeheer

Standaard applicatiebeheerders kunnen na een training zelfstandig het Hippo CMS beheren.

Bedrijfsinformatieleeg veld
Bedrijfsnaam

Hippo

Adres

Hippo EU, Oosteinde 11, 1017 WT AMSTERDAM

Telefoonnummer

+31(0)20 522 44 66

E-mailadres

sales@onehippo.com

Contactpersoon en functie

Tjeerd Brenninkmeijer, CMO

URL website

www.onehippo.com

Actief sinds

1999

Aantal personeelsleden

75 / 15

Bedrijfsprofielleeg veld
Verricht productontwikkeling van het cms?

Hippo CMS is open source. De community werkt internationaal mee aan de product ontwikkeling. De daadwerkelijke release van Hippo CMS wordt verzorgt vanuit het hoofdkantoor van Hippo in Amsterdam.

Daarnaast maakt Hippo CMS gebruik van enkele vooraanstaande Apache-componenten (Apache Wicket, Apache Jackrabbit, Apache Jetspeed, Apache Cocoon, Apache Felix en Apache Lucene). Medewerkers van Hippo in Amsterdam en Boston zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van deze projecten.

Verricht zelf implementaties van het cms?

Ja

Cms support

Ja

Applicatiebeheer

Ja

SaaS mogelijk?

Ja, het is mogelijk om Hippo CMS op een door Hippo beheerde server onder te brengen. Deze hosting garandeert een uptime van 99,9% per jaar en is gebaseerd op de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Implementatiepartners

Ja, dit zijn onder meer: Capgemini (Nederland & wereldwijd), Hinttech (Nederland & VS), NorthPoint (USA), Citytech (USA), Killnine (Italie), Satzmedia (Duitsland), Netpioneer (Duitsland), Objet Direct (Frankrijk), Trifork (Nederland), Factor-e(Nederland), Indivirtual (Nederland), Smile (Europa). Een volledig en actueel overzicht is te vinden op www.onehippo.com/nl/partners/vind-een-partner

Wordt gebruikt bij kleinere organisaties? (<100 werknemers)

10%

Wordt gebruikt bij middelgrote organisaties?

50%

Wordt gebruikt bij grote organisaties? (>500 werknemers)

40%

Aantal implementaties/klanten

Er zijn meer dan duizend implementaties verricht, hoofdzakelijk in West Europa & Amerika.

Klantportfolio (selectie)

Nationale Politie
www.politie.nl

Universiteit van Amsterdam
www.uva.nl

Max Bahr
www.maxbahr.de

Vereniging van Bibliotheken
www.bibliotheek.nl

Thieme Meulenhoff
www.thiememeulenhoff.nl

Aanvullende informatieleeg veld
Aanvullende informatie

Hippo is de enige organisatie in Nederland die betrokken is bij het opzetten van nieuwe standaarden (JSR 283, 286, 301), waardoor de klant er zeker van is dat zijn software en informatie toegankelijk zijn (en blijven). Daarnaast speelt Hippo een zeer prominente rol in de internationale Open Source gemeenschap. Hippo wordt internationaal erkend als ‘thought leader’ op het gebied van Open Source en Open Standaarden, rapporten hierover kunnen opgevraagd worden. Onze medewerkers zijn daarom veelgevraagde sprekers op conferenties.

In 2012 won Hippo onder andere de Open innovation, Red Herring en de Econtent 100 award.

Via het toegewijde, Certified Partner Network bedient Hippo klanten als Autodesk, Max Bahr, Dolce & Gabbana, de Nederlandse Politie, British Telecom, Weleda en de Rijksoverheid.

Einde tabel