WebManager XperienCentral (GX)

Productinformatieleeg veld
Naam cms

GX WebManager XperienCentral

Productomschrijving

Met XperienCentral beschikt u over een zeer gebruikersvriendelijke interface, waarmee redacteuren direct, in context van de bezoeker kunnen editen. Met XC kunt u online meer resultaat behalen, doordat u niet alleen perfect uw publicatieproces beheert, maar ook meer relevante bezoekers krijgt en deze beter online kunt bedienen. Hierdoor zal de conversie toenemen.

onderscheid ten opzichte van concurrenten

XperienCentral is het eerste Web Content Management systeem dat de bezoeker en zijn klantervaring centraal stelt. Editors kunnen experiences creëren die naadloos aansluiten bij de context van de bezoeker, of dat nu gaat om het type kanaal, device, de persona van een bezoeker of zelfs de locatie. XC is een flexibel WCM systeem, waarmee een website in korte tijd is te vernieuwen, gebaseerd op een robuust, stabiel en schaalbaar platform.
Er zijn vele plugins verkrijgbaar via de online marktplaats. Deze zijn makkelijk te installeren. De functies zijn hierdoor direct uit te breiden zonder dat de site offline hoeft.
Niet alleen de ervaring van de bezoeker is belangrijk in XperienCentral, ook de ervaring van de editor staat centraal, deze kan zijn eigen werkomgeving aanpassen met sidebar widgets die real-time reageren op de inhoud waar de editor mee bezig is. Het creëren van de juiste experience voor ieder kanaal, iedere individuele bezoeker en voor ieder tijdstip was nog nooit zo intuïtief.

meest recente versie

GX WebManager XperienCentral

Versiehistorie cms

GX Software hanteert een vaste releasecycles van vier releases per jaar volgens een formele roadmap.

Policy rondom releases

GX Software werkt op basis van een product roadmap die voorziet in één release per kwartaal. GX WebManager XperienCentral is standaard software. Klantspecifieke aanpassingen vinden slechts plaats via het realiseren van plugins. Deze zijn upwards compatible en tasten het standaardproduct niet aan.

Eerstvolgende release

In april 2013 heeft GX een volledig nieuwe versie van GX WebManager gelanceerd: XperienCentral. Naast een volledige nieuwe user interface voor de redacteuren en beheerders, waarbij de taken van de editor centraal staan, is ook het bieden van mogelijkheden voor het beheren van de klant-experience toegevoegd. In de komende releases zal dit verder worden uitgebouwd.

Content invoer via de browserleeg veld
Browserondersteuning

XperienCentral is te gebruiken met de meest gangbare browsers, zoals Firefox, Chrome en Internet Explorer.

CMS gebruiken met mobiel of tablet?

Het CMS wordt geoptimaliseerd voor gebruik met pc/mac binnen een browser, gebruik met Tablet/Smartphone is mogelijk.

Nederlandstalige spelling checker

XperienCentral beschikt over een standaard spelling checker in het Nederlands en Engels. Andere talen kunnen desgewenst worden toegevoegd. De module bevat tevens de mogelijkheid om het woordenboek uit te breiden met eigen woorden en termen.

Plakken en automatisch schonen van MsWord teksten

Ja. De opmaak wordt gestripped en alleen gedefinieerde codes (zoals H2 en H3) blijven dan over en volgen de opmaak van de site.

Direct content in website bewerken (inline editing) ?

Ja. De volledige pagina is 'inline' te editen. En niet alleen inline, maar ook "in-context editing" is mogelijk: direct binnen de site kunnen wijzigingen worden aangebracht, in de context waarin de bezoeker de site ook bekijkt, dus pc met browser, tablet, smartphone etc. Ook heeft de editor de mogelijkheid de pagina te bekijken zoals een bepaald type bezoeker deze ziet (bijv. specifieke ingelogde groep) en daarin dan ook direct te wijzigen.

Publiceren rich media (video, documenten, geluid)

Multimediale bestanden kunnen aan een pagina toegevoegd worden als embedded object of
flashbestand. Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van de mediabank: een database die geschikt is voor het organiseren en beheren van allerlei soorten content, waaronder multimediabestanden en documenten. Content kan gecategoriseerd worden met behulp van tags.
Met behulp van deze tags en andere criteria kan content automatisch op verschillende plaatsen binnen de sites (her)gebruikt worden in verschillende presentaties en dus ook gekoppeld worden aan een artikel. Daarnaast is ook GX WebTV beschikbaar, ontwikkeld voor videoconversie, –beheer en publicatie.

Controle interne en externe links in de website

Ja, interne links worden automatisch gegenereerd en zijn dus altijd up-to-date, ook na structurele wijzigingen. Vervallen pagina's (op basis van einddatum en status) en verwijderde pagina’s worden niet meer gelinkt. De verwijzende tekst blijft in stand ter voorkoming van ‘broken sentences’.

Automatische plaatsing afbeeldingen in media library?

Ja, de redacteur kan (met drag-and-drop vanaf de eigen schijf) een afbeelding in een artikel plaatsen en heeft de keus (mits geautoriseerd) om de afbeelding in de centrale library op te slaan. Het systeem beschikt over een centrale opslagplek voor afbeeldingen en downloads (o.a. MsWord, PDF en ZIP). Deze bestanden kunnen centraal beheerd en decentraal gepubliceerd worden.

Drag and drop verplaatsen van content

Ja, ook in de vernieuwde "in-context" interface kan eenvoudig met drag-and-drop ieder willekeurig deel van de content geselecteerd worden, of het nu tekst, afbeeldingen, tabellen, andere content of een combinatie (!) is. De content kan worden opgepakt en op een andere plaats (of op een andere pagina) worden geplaatst.
Ook is het mogelijk pagina’s en zelfs complete takken van een site met ‘drag and drop’ te verplaatsen naar andere onderdelen van de site. Links binnen de website naar deze verplaatste pagina's worden automatisch up-to-date gehouden en blijven correct werken.

Standaard meta data

Een pagina of een artikel heeft o.a. altijd een auteur, mutatiedatum, versie, publicatie- en vervaldatum (de pagina verschijnt en verdwijnt automatisch). Aan pagina’s en artikelen kunnen ook trefwoorden (‘tags’) toegekend worden. Deze zijn onbeperkt, zelf te beheren en ook via een thesaurus in te delen. De meeste van deze metadata worden automatisch toegekend.

Configuratie metadata

Ja, trefwoorden die aan artikelen worden toegekend, worden centraal gedefinieerd. Ook kunnen eigen metadatavelden worden gedefinieerd voor specifieke contentsoorten.

Taxonomieën en thesauri

Ja, content kan gecategoriseerd worden met behulp van tags, die in een thesaurus zijn te beheren. Met behulp van deze categorisatie en andere criteria kan content automatisch op verschillende plaatsen binnen de sites (her)gebruikt worden in verschillende presentaties en ook weer gekoppeld worden aan een artikel.

Zoek- en selectiemogelijkheden

XperienCentral biedt standaard een zoekmodule aan waarmee, zowel aan de bezoekerskant als aan de redactiekant, full-text door alle content (HTML-, PDF-, MsWord-, MsExcel en MsPowerPoint-documenten) gezocht kan worden. De standaard zoekmodule kan alle inhoud van de site, en ook samen met content uit andere bronnen indexeren en doorzoekbaar maken. Ook aan de redactiekant is het mogelijk externe bronnen te ontsluiten in de zoekresultaten. De zoekresultaten kunnen door facettering worden versmald, zowel aan de bezoekerskant als aan de redactiekant. De facetten zijn aanpasbaar, om optimaal aan te sluiten bij de inhoud van de site.

Mogelijkheden pagina preview

In XperienCentral werkt de redacteur direct in de preview van de pagina, waardoor het resultaat van de aanpassingen direct zichtbaar is op ieder gewenst moment. Dit kan uiteraard ook voordat de content definitief wordt gepubliceerd.

Zoekmachine-optimalisatie (SEO)

Ja, een redacteur kan zelf de url-titel van een pagina invoeren, die daarmee niet gelijk hoeft te zijn aan de paginatitel en de redacteur kan (mits gautoriseerd) ook een verkorte url aanmaken. XperienCentral voorziet de website van url’s die door zoekmachines als vriendelijk worden ervaren, zogenaamde Search Engine Friendly (SEF) url’s, waardoor de website een betere ranking krijgt in zoekmachines.

Publicerenleeg veld
Publiceren naar meerdere sites

Ja, hierbij kan ingesteld worden welke content en functionaliteit gedeeld moeten worden door de verschillende websites en kan elke website zijn eigen gebruikers en autorisatie niveaus krijgen. Delen van gebruikers is ook mogelijk.

Meertaligheid

Meertaligheid wordt ondersteund door taalversies van pagina's. Centraal worden talen gedefinieerd, iedere pagina kan dan door een redacteur in de betreffende taal worden gemaakt, waarbij gekozen kan worden om de taalversie te baseren op een eerder aangemaakte taalversie of nieuw aan te maken. De navigatie voor de bezoeker past zich automatisch aan: de pagina's hoeven dus niet in iedere taal te bestaan. Ook alle 'vaste' content (sitewide navigatie, zoek-button, waarschuwingsteksten, etc.) op een pagina is meertalig. Het aantal ondersteunde talen is in principe oneindig.

meerdere karaktersets

UTF-8 en Unicode worden ondersteund, zodat ook talen als bijvoorbeeld Russisch, Chinees en Arabisch gebruikt kunnen worden. De werking van talen met andere karakters en karaktersets is mede afhankelijk van de aanwezigheid van de juiste fonts en instellingen op meerdere niveaus (database, applicatieserver, OS, drivers, etc.).

Webrichtlijnen

De (x)html die door het CMS wordt gegenereerd kan voldoen aan de webrichtlijnen. Het voldoen aan de webrichtlijnen is echter ook besloten in de bron-html die door de vormgever wordt aangeleverd (en 1:1 wordt geïmplementeerd in het CMS) en besloten in het gedrag van de redacteuren. GX volgt en immplementeert de Webrichtlijnen continue. Eind 2012 is een grote gemeente (met een grote website met veel verschillende content) gecertificeerd voor het allerhoogste niveau van toegankelijkheid.

Lees voor meer informatie het onderstaande artikel:
http://www.gxpublic.nl/nl/bedrijf/nieuws/artikel/Gemeente-Den-Haag-behaalt-Waarmerk-voor-Webrichtlijnen-1.htm

Dynamisch of statisch publiceren

De redacteur kan in de content overzichten opnemen die dynamisch (op basis van filterinstellingen) verwijzingen tonen: op het moment dat de bezoeker de pagina raadpleegt, worden de artikelen die op dat moment voldoen aan de filters getoond. Wat er van deze artikelen wordt getoond is instelbaar door de redacteur: alleen titel, titel en inleiding, afbeelding, of de gehele inhoud. Ook is een statische verwijzing mogelijk (door de redactuer handmatig uitgezochte artikelen), die in de presentatie wel dynamisch wordt getoond, dus altijd de actuele titel, status, etc.

Personalisatie en targeting van content

XperienCentral biedt verregaande personalisatiemogelijkheden. Met personalisatie kunnen redacteuren zelfstandig content en interactie afstemmen op bepaalde bezoekers en bezoekersgroepen. Personalisatie is mogelijk op verschillende niveaus (pagina’s, formulieren, content-elementen, inzetten). Door gebruikt te maken van Engagement Management kan binnen XperienCentral content specifiek worden aangeboden aan realtime segmenten: bijvoorbeeld dat een bezoeker die een product al heeft besteld, krijgt niet nogmaals die aanbieding. GX Software heeft ruime ervaring met profielenbeheer en integratie met CRM-pakketten.

Sessiemanagement

Sessiemanagement vindt plaats op basis van JEE standaarden.

Zoekmachine

Ja, de zoekmodule van XperienCentral maakt het mogelijk alle inhoud van de website doorzoekbaar te maken. Deze module is configureerbaar, waarbij aangegeven kan worden op welke onderdelen van de site gezocht kan worden. Zoeken kan op basis van trefwoorden of er kan een full-text search worden gedaan. Hiervoor kunnen alle in de database opgeslagen bestanden geïndexeerd worden. Ook is het mogelijk met behulp van dezelfde zoekmachine externe bestanden te doorzoeken (full-text, op basis van metadata of een combinatie van beide). HTML-, PDF-, TXT-, WP-, MsWord-, MsPowerPoint en MsExcel-bestanden kunnen zo doorzocht worden in combinatie met webcontent of content uit ‘externe’ bronnen.
Doordat gebruik wordt gemaakt van een geïntegreerde zoekmachine is het mogelijk wegingsfactoren aan te passen en optimaal gebruik te maken van metadata die in het systeem wordt opgeslagen, bijvoorbeeld voor Facetten, of om deze metadata te tonen in de zoekresultaten zelf.

Website toegankelijk bij niet operationeel cms?

Ja, door het gebruik van een intelligente front-end wordt het wegvallen van het cms opgevangen. Doordat frontend en back-end gescheiden zijn, blijft de site volledig operationeel als het cms en/of de generator niet toegankelijk is. Zowel de frontend als backend kunnen bovendien dubbel uitgevoerd worden.

Voorziening voor het chachen van pagina's

De site wordt dynamisch gegenereerd, maar om de workload van het cms te verlagen en de bezoeker de beste response te geven wordt gebruikgemaakt van verschillende technieken, zoals caching. Het systeem bevat echter ook uitgebreide mogelijkheden om delen van pagina’s met behulp van een back-end proxyserver te cachen. Verder is de mogelijkheid ingebouwd om op gezette tijden of handmatig van geselecteerde dynamische pagina’s statische HTML-bestanden te maken. Andere pagina’s in het systeem houden hier rekening mee bij het opbouwen van de link naar deze statische pagina's.

Mogelijkheden voor A/B of multivariate tests

XperienCentral biedt uitgebreide integratie met Google Optimizer. Daarnaast zijn er diverse modules om binnen GX WebManager A/B of MV-tests uit te voeren. Door Engagement Management is realtime optimization mogelijk.

Op welke wijze kan een webredacteur content voor andere schermformaten beheren en publiceren? (smartphone, tablet, etc.)

XperienCentral is speciaal ontwikkeld voor 'in-context editing'. Hiermee wordt binnen de interface direct de mogelijkheid geboden de content te bekijken en te editen in een specifiek schermformaat. Als er in de site geen gebruik wordt gemaakt van responsive html, biedt XC daarnaast ook out of the box de mogelijkheid tot device recognition aan, waarmee per type mobiele device een van de aanwezige templates kan worden aangeboden. Er zijn meerdere mogelijkheden voor een mobiele presence: aparte mobiele site, van elke pagina zowel een reguliere presentatie als een presentatie per mobiele device, of respponsive design.

Customer engagement

Web Engagement is een speerpunt van GX Software. XperienCentral biedt de mogelijkheid tot het luisteren naar website bezoekers op basis van progressive profiling. Bezoekers van de site kunnen in hun customer journey begeleid worden door een dialoog aan te gaan met behulp van interactions. Dit gaat op basis van individuele targetting.

Behavioural targeting en customer profiling

GX Software biedt binnen XperienCentral de mogelijkheid om profielen op te slaan, om gebruikers te volgen van anonieme gebruikers die voor het eerst de site bezoeken tot aan vaste klanten die al jaren gebruik maken van de site. Deze gebruikers kunnen op basis van hun gedrag over de tijd optimaal bediend worden door middel van geavanceerde segmentatie en personalisatie.

CRM interfaces

Profielen kunnen zowel vanuit de site, door bezoekersgedrag, als vanuit externe systemen, zoals een crm, worden opgebouwd en verrijkt. Zo kan de acties van bezoekers op de site het cmr verrijken. En andersom, kunnen eigenschappen uit het CRM ook de presentatie, de aangeboden content en zelfs de hele beleving van de bezoeker bepalen.
XperienCentral heeft plugins op basis waarvan eenvoudig gekoppeld kan worden met allerlei CRM systemen. Dit gebeurt bij veel klanten op grote schaal.

Social media

XperienCentral biedt handige en efficiënte manieren om webpagina’s direct te promoten op social media. Webredacteuren kunnen bijvoorbeeld rechtstreeks content publiceren naar sociale kanalen zonder de redactieomgeving van XperienCentral te verlaten. Ook is het mogelijk om webpagina’s te onderhouden die onderdeel zijn van Facebook fan pagina's. Links kunnen eventueel door middel van een URL shortener automatisch korter gemaakt worden en meteen ook getracked worden op klikgedrag.
Zo maakt XperienCentral het dus erg eenvoudig om content te hergebruiken en consistent te communiceren via sociale kanalen.

E-mail nieuwsbrieven

XperienCentral heeft een ingebouwde email nieuwsbrieven module, waar creatie, verzenden en abonneebeheer ingebouwd zit, geïntegreerd met de overige modules. Voor grote aantallen wordt veelal gebruik gemaakt van gespecialiseerde software, waarbij het mogelijk is de content en de abonnees te beheren in het cms, maar de feitelijke verzending buiten het cms te laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld door Tripolis Dialogue of MeasureMail.

Beheer van het cmsleeg veld
Vereiste vaardigheden functioneel beheer

Een functioneel beheerder heeft basale kennis van webtechnologie nodig. Programmeerkennis is niet nodig.

Beheer templates

De inhoud (content) is volledig gescheiden van de vormgeving. Vormgeving wordt, als eigenschap, toegekend aan pagina's of aan onderdelen van pagina's. De beheerder kan zelf varianten van deze presentaties aanmaken, waarna de redacteur deze kan toekennen. De design SDK maakt het voor ontwikkelaars en vormgevers mogelijk om zelf de vormgeving te ontwikkelen met behulp van veel gebruikte design software. De beheerder kan zelfstandig een nieuwe vormgeving toevoegen aan XperienCentral door middel van een plugin. Deze kan vervolgens door redacteuren worden toegekend aan een pagina of een content element.
Middels de SDK is het ook mogelijk contenttypen te definieren die, als template, een specifieke set aan metadata en/of contentstructuur bevatten.

Template-editors

XperienCentral biedt standaard functionaliteit binnen de de SDK voor het gebruik van open source IDE Eclipse. Aangezien de API’s gebaseerd zijn op Java Server Pages (JSP) kan in principe iedere externe tekst- of HTML-editor als template-editor gebruikt worden.

User management

XperienCentral is uitgerust met een flexibele module voor het beheren van gebruikers en hun autorisatie. Gebruikers kunnen daarbij worden ingevoerd, verwijderd of gewijzigd en aan gebruikers worden (een of meer) groepen toegekend voor de autorisatie. Koppelingen met externe autorisatie en usermanagement systemen als LDAP, Active Directory of Single Sign-on autorisatie zijn ook mogelijk. Er is geen maximum aan het aantal gebruikers en/of gebruikersgroepen.

Workflow management

Workflow management is een standaard onderdeel van XperienCentral. Er wordt gebruik gemaakt van RBAC (Role Based Access Control). Hierbij kunnen zeer nauwkeurig permissies worden toegekend aan zelf te definieren rollen. Ook statussen kunnen zelf gedefinieerd worden, waarmee statusveranderingen kunnen worden gekoppeld aan permissies. Hiermee kan iedere denkbare workflow worden samengesteld. Deze kan dan op decentraal niveau (pagina of groep van pagina’s) beschikbaar gesteld worden aan verschillende gebruikersrollen.

Kan de workflow zelfstandig worden aangepast?

Ja, de workflow is volledig vrij te definiëren. Het is ook mogelijk verschillende workflows te definieren, die aparte statussen en status-overgangen krijgen. Zo kan aan de éne tak van de boom een andere workflow worden toegekend dan aan een andere tak.

Rollen en rechten in user management

XperienCentral beschikt over een aantal standaard gedefinieerde rollen. Deze hoeven niet te worden gebruikt (het is mogelijk zelf rollen aan te maken en alleen die te gebruiken) en zijn naar eigen inzicht aan te passen en uit te breiden.

Status content items

De mogelijke statussen van een pagina zijn volledig zelf in te richten met de workflow. Het aantal statussen is vrij in te stellen door de beheerder, de namen van de statussen zijn aanpasbaar. Bij het definieren vand e statussen kan de beheerder aangeven of een status 'publiek' is of niet. Niet-publieke pagina’s zijn niet online te zien; publieke pagina’s uiteraard wel. De statussen en de statusovergangen kunnen aan gebruikersrollen worden toegekend, waarmee de workflow daadwerkelijk gestalte krijgt. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde gebruikersrollen alleen toe te staan om geplande pagina’s te wijzigen, terwijl het daadwerkelijk publiceren overgelaten wordt aan een andere gebruikersrol (‘hoofdredacteur’). Met behulp van de workflow is het ook mogelijk om een gebruikersrol slechts beperkte toegang te geven tot bijvoorbeeld de verzameling pagina’s waarvoor deze verantwoordelijk is.

Statusovergangen

Ieder redactielid heeft de beschikking over een ‘postbakje’ met daarin een overzicht van alle webpagina’s c.q. artikelen waar actie op ondernomen moet worden (accorderen, controleren, aanpassen, etc.). Met de notificatiemodule kan worden ingesteld welke gebruikers e-mails krijgen bij statusovergangen of aanpassingen en hoe vaak dit gebeurt. Tevens kunnen redacteuren zich ‘abonneren’ op pagina’s, zodat ze een e-mail ontvangen bij wijzigingen van die specifieke pagina.

Versiebeheer van content

Ja, met versiebeheer kan een nieuwe versie van een pagina aangemaakt, bewerkt en nagekeken worden zonder dat dit online zichtbaar is. Ook kunnen er oude versies van pagina’s mee bewaard worden. Ook is er in XperienCentral de ‘undo/redo’ functionaliteit die doorgevoerde wijzigingen ongedaan kan maken of juist weer kan toepassen.
Alle wijzigingen worden opgeslagen en zijn per pagina in te zien door de Audit trail (mits geautoriseerd).

Functies voor content versioning en roll back

Ja, oude versies van pagina’s blijven bewaard en kunnen weer worden gepubliceerd door de juiste statusverandering (workflow) door te voeren of publicatiedata te muteren. Alle oudere versies inclusief alle aanpassingen kunnen worden bekeken in de audit trail module, zelfs als deze verwijderd is.

Security user management

Het systeem heeft een uitgebreide autorisatiemodule waarmee de beheerder rechten toe kan kennen aan verschillenden groepen gebruikers. Groepen kunnen uiteraard zelfstandig aangemaakt worden. Autorisatie gebeurt standaard op basis van username/password via http, maar kan ook encrypted via SSL/HTTPS, via NT- of Unix-autorisatie of via LDAP geregeld worden. Tevens is het mogelijk het redactiesysteem volledig los te plaatsen van de front-end, waardoor het door middel van een firewall onbereikbaar wordt voor de buitenwereld.

Integratie met LDAP, ActiveDirectory

Ja, er kan transparant gekoppeld worden aan reeds operationele autorisatiesystemen (zoals Unix, NT of Novell netwerk logins), role-based autorisatiesystemen als Active Directory en LDAP, of gebruikmaken van Single Sign-on.

Voorziening voor web analytics

Naast de hiervoor beschreven 'Audit trail, die alle redactionele handelingen opslaat, integreert XC met webstatistiekpakketten zoals Sitestat, Omniture, Webtrends en Google Analytics. Voor o.a. Google Analytics is het mogelijk om in XC statistieken direct bij de pagina’s te tonen voor redacteuren. Binnen XC kan met de audit trail module nauwkeurig gevolgd worden welke content wanneer is aangepast en door wie. Hier kan tevens rapportage over gegenereerd worden. Met XperienCentral kan ook automatisch gerapporteerd worden of de website voldoet aan alle technische aspecten van de normen voor Drempels Vrij. Door de combinatie van automatische controle en rapportage blijft de validiteit van interne en externe links gegarandeerd, waardoor de website optimaal toegankelijk blijft voor bezoekers.

Technische informatieleeg veld
Besturingssystemen

XperienCentral is gebaseerd op het Java EE-platform. Het systeem wordt per release getest op MsWindows 2000, 2003 en Linux/Red Hat, maar wordt ook gebruikt op onder meer MsWindows NT, Sun Solaris, IBM AIX en HP-UX.

Webservers

Alle webservers die kunnen integreren met een Java applicatieserver, zoals bijvoorbeeld Apache en MS IIS.

Applicatieservers

XperienCentral wordt getest op Apache Tomcat, Jboss en IBM Websphere en volgt alle JEE-standaarden. Het cms wordt ook gebruikt op o.a. Oracle en andere JEE applicatieservers. GX WebManager is tevens SAP NetWeaver gecertificeerd.

Welke databases worden ondersteund?

XperienCentral gebruikt een interne database. Standaard zijn Oracle, MySQL en MsSQL Server.
Koppelingen met externe databases zijn mogelijk op basis van een JDBC-driver. De content repository is gebaseerd op de Java Content Repository standaard.

Hardware/server-specificaties

XperienCentral sluit aan op de meest gangbare serverplatforms (MsWindows 2000, 2003, XP en
Linux), databases (o.a. MsSQL Server en Oracle), webservers (Apache, MsIIS) en applicatieservers (zie ook het antwoord op vraag 9.3). GX WebManager heeft een schaalbare architectuur. Voor kleine sites zijn één webserver / applicatieserver en één databaseserver voldoende, voor grote sites kan XperienCentral steeds verder opgeschaald worden.

Ondersteuning open standaarden

De middleware waarop XperienCentral berust, is schaalbaar, open en toekomstvast. De middleware is ontwikkeld in industriestandaarden Java en JEE en maakt gebruik van open technologie als XML(-RPC), XSLT, JSP, REST, RSS, SQL, OSGI, JSON, SOAP en JCR 170/283 (JCR). Met behulp van Java-code en/of Plugins kunnen niet meegeleverde standaarden toegevoegd en gebruikt worden.

Opleidingenleeg veld
Opleidingen

Ja, GX Software biedt open trainingen voor applicatiebeheerders, developers en systeembeheer. Op verzoek worden trainingen op maat verzorgd. Hiervoor kan contact worden opgenomen met GX Software.

Supportleeg veld
1e- en 2e-lijns support

GX Software beschikt over een supportafdeling die 2e- en 3e-lijns support biedt om storingen te verhelpen. Door de opleidingsmogelijkheden binnen GX Software, zijn klanten zelfstandig in staat 1e-lijns support te verzorgen. Ook buiten kantooruren kan support geleverd worden. Voor onderhoud en support wordt een aparte Service Level Agreement afgesloten.

Nederlandstalige documentatie

Ja

Gebruikersgroepen cms

Ja, er is een georganiseerde gebruikersgroep van XperienCentral: Gebruikersgroep GX. De gebruikersgroep is gestart door een groep gemeenten en wordt gebruikt als communicatiekanaal tussen de gebruikers van GX Software en het bedrijf GX Software.

Lbraries, tools en resources

GX Software werkt met een Open development platform. Alle klantspecifieke aanvullingen die niet middels standaard instellingen kunnen worden gerealiseerd, worden gerealiseerd middels 'Plugins', zowel door GX, Partners als door klanten zelf. Hierdoor worden aanvullingen buiten het standaard platform gehouden, waardoor het up-to-date blijven met versies zeer eenvoudig is. Er zijn verschillende typen plugins, van designimplementatie en content, tot contenttype, beheerpanels, filters en koppelingen. De API's die hiervoor worden gebruikt, zijn volledig beschreven en openbaar. Ook is er een actief developersforum en kan de ontwikkeling van issues worden gevolgd. Documentatie van de software wordt bij realisatie opgeleverd.
Daarnaast krijgt men via een Service Level Agreement online toegang tot ons supportsysteem, waar gekeken kan worden welke incidenten uitstaan en wat de status daarvan is, maar ook welke kennis beschikbaar is rondom een incident.

Licentieleeg veld
Licentiekosten cms

GX Software hanteert twee licentiemodellen: één op basis van een eenmalig licentiebedrag met een jaarlijks bedrag voor onderhoud en support en een SAAS/subscription model op basis van een maandelijks software abonnement. Het licentiemodel werkt met (staffels van) concurrent users en kanalen.

Overige kosten

Middels de onderhoud- en supportovereenkomst worden voorzieningen getroffen voor support, correctief, preventief en vernieuwend onderhoud.

Open source of closed source

Closed source; een gratis community edition is beschikbaar voor evaluatie- en development-doeleinden.

Mogelijkheden voor proof of concept

Ja, op verzoek is dit mogelijk.

Escrow mogelijk?

Ja, middels de onderhoud- en supportovereenkomst.

Implementatie, hosting en beheerleeg veld
Programmeertalen voor implementatie cms

Bij implementaties wordt gebruikgemaakt van de programmeertaal Java. JSP’s worden gebruikt voor de presentatie.

Implementatie HTML5

Er zijn geen beperkingen in het gebruik van AJAX technologie of HTML 5 technologie binnen de website.

HTML5 in gebruikersinterface

Ja

Procedure applicatiewijzigingen in OTAP straat

XperienCentral is uitermate geschikt voor OTAP omgevingen als gevolg van de ondersteuning van
belangrijke standaarden zoals JSR-170/283 en OSGi en door de architectuur op basis waarvan het platform is ontwikkeld.
Doordat klantspecifieke aanvullingen altijd in plugins zijn gerealiseerd is het ook eenvoudig om wijzigingen in dat deel van de software eenvoudig door OTAP heen te leiden. De plugins (of de nieuwe versie er van) zijn als zip-bestand beschikbaar en kunnen binnen die betreffende O/T/A/P-omgeving binnen de applicatie geüpload worden.

Vereiste vaardigheden voor applicatiebeheer

GX Software biedt standaard trainingen aan voor alle typen gebruikers van XperienCentral. Benodigde vaardigheden en andere informatie zijn te vinden op www.gxsoftware.nl/training.

Bedrijfsinformatieleeg veld
Bedrijfsnaam

GX Software

Adres

Wijchenseweg 111, 6538 SW Nijmegen, Nederland

Telefoonnummer

+31(0)24 388 82 61

E-mailadres

info@gxsoftware.com

Contactpersoon en functie

Hans Willems, Chief Marketing Officer

URL website

www.gxsoftware.com (corporate website)

Actief sinds

1995

Aantal personeelsleden

120

Bedrijfsprofielleeg veld
Verricht productontwikkeling van het cms?

Ja

Verricht zelf implementaties van het cms?

Ja, en ook via implementatiepartners.

Cms support

Ja

Applicatiebeheer

Nee, alleen bij oplevering van projecten.

SaaS mogelijk?

Nee

Implementatiepartners

Ja, ook internationaal. Dit zijn o.a. BHIT (onderdeel van Bikkelhart), Dynamit, Incentro, info.nl, Lost Boys, Mirabeau, RealDolmen, Sqills,
theFactor.e. Een volledig en actueel overzicht is te vinden op www.gxsoftware.com.

Wordt gebruikt bij kleinere organisaties? (<100 werknemers)

0%

Wordt gebruikt bij middelgrote organisaties?

5%

Wordt gebruikt bij grote organisaties? (>500 werknemers)

95%

Aantal implementaties/klanten

GX is al sinds 1995 actief op het gebied van web content management. Het product GX WebManager is sinds 1998 op de markt. Het vormt het fundament voor honderden toepassingen en meer dan 500 installaties van meer dan 160 organisaties in binnen- en buitenland.
In 2013 introduceert GX een geheel vernieuwde versie van GX WebManager: XperienCentral.

implementaties NL: 500
klanten NL: 150
klanten wereldwijd: 160

Klantportfolio (selectie)

Ahold.com
Fontys
ING.com
Panalytical
WageningenUR.nl

Aanvullende informatieleeg veld
Aanvullende informatie

Vermelding in de 2013 Forrester Wave™: Web Content
Management For Digital Customer Experience, Q2 2013".
Vermelding als 'Visionary' in de 2012 Gartner "Magical Quadrant for WCM".
Analyst firm ARS Logica rapport "Compass Guide Evaluation of GX Software" http://bit.ly/j8gHe3

Einde tabel