Green Valley CMS (Green Valley)

Productinformatieleeg veld
Naam cms

Green Valley CMS

Productomschrijving

Green Valley CMS is een op open source componenten en open standaarden gebaseerd CMS volgens het hybride model van NOiV. Het biedt een rijk spectrum aan standaardmodules voor met name de publieke sector. Door de open architectuur, schaalbaarheid en integratiemogelijkheden biedt het een compleet platform voor de inrichting van iedere vorm van elektronische dienstverlening. De software wordt veel ingezet bij kennis- en informatie-intensieve organisaties voor internetsites, portals en intranetten.

onderscheid ten opzichte van concurrenten

Green Valley biedt met One-Click Content Management®, een zeer gebruikersvriendelijke manier om een portal of website te beheren.

Green Valley CMS onderscheidt zich verder door de eenvoud en snelheid waarmee het systeem aan de klantwens kan worden aangepast en de snelheid en flexibiliteit bij implementatie en doorontwikkelijk die dit met zich meebrengt.

Het Green Valley CMS is open en uitermate schaalbaar. Iedere functionele component is als eigen platform aanspreekbaar te maken via open API’s volgens het idee “everything is platform”. Hiermee komen functionele blokken (zoeken, opslag e.d.) als losse cloud service beschikbaar, voor de Green Valley eigen oplossingen maar ook voor toepassingen van derde partijen.

Daarnaast biedt Green Valley CMS een uitstekende support voor de webrichtlijnen en sterke focus op de gemeentelijke markt.

meest recente versie

Green Valley CMS 2013

Versiehistorie cms

Versie 1.0 (1998)
Versie 2.0 (1999)
R/3 (2000)
R/4 (2002)
R/4.7(2003)
R/4.8 (2005)
R/2006 (2006)
Green Valley CMS 2007
Green Valley CMS 2008
Green Valley CMS 2009
Green Valley CMS 2010
Green Valley CMS 2011
Green Valley CMS 2012
Green Valley CMS 2013

Policy rondom releases

Minor releases per kwartaal, major releases eens per 2 tot 3 jaar.

Eerstvolgende release

Halverwege 2013 verschijnt Green Valley CMS 2013.

Deze major release bevat onder andere een nieuwe templateset op basis van responsive design, een nieuwe webeditor en vervanging van diverse componenten “onder de motorkap” van het CMS t.b.v. schaalbaarheid, robuustheid, onderhoudbaarheid en platformonafhankelijkheid.

Content invoer via de browserleeg veld
Browserondersteuning

Chrome 10.x en hoger
Firefox 3.x en hoger
IE 7
IE 8 en hoger

CMS gebruiken met mobiel of tablet?

Ja

Nederlandstalige spelling checker

Ja

Plakken en automatisch schonen van MsWord teksten

Ja, redacteuren hebben hierbij de keuze de tekst op een aantal manieren te filteren en geldige opmaakcodes te behouden indien gewenst.

Direct content in website bewerken (inline editing) ?

Ja. Het Green Valley CMS biedt inline editing, waarbij de redacteur IN de pagina zelf werkt. Het eindresultaat is direct zichtbaar, waardoor een previewmogelijkheid feitelijk overbodig is.

Publiceren rich media (video, documenten, geluid)

Alle objecttypen in het CMS kunnen aan elkaar gekoppeld worden. Hierbij wordt er ondersteuning geboden voor alle populaire formaten (zoals (X)HTML-, XML-, PDF- , MsOffice- en Open Office-formaten, PNG, JPG, GIF, (streaming) audio en video). Koppelingen kunnen op object- of metadata niveau worden gelegd.

Tevens is er de mogelijkheid tot het maken van samengestelde objecten.

Controle interne en externe links in de website

Intern linkbeheer zorgt voor integriteit van de aangebrachte relaties. Externe links kunnen via het dashboard worden gecontroleerd.

Automatische plaatsing afbeeldingen in media library?

Ja

Drag and drop verplaatsen van content

Ja, d.m.v. ‘drag&drop’ of 'cut&paste' met behoud van o.a. kenmerken en linkintegriteit.

Standaard meta data

Metadata (zoals auteur, publicatiedatum, type informatie en taal) wordt voor een deel automatisch toegekend door het systeem.

Daarnaast hebben redacteuren de mogelijkheid om metadata zelfstandig en individueel toe te voegen of te selecteren uit een voorgedefinieerde lijst.

Configuratie metadata

Ja

Taxonomieën en thesauri

Green Valley CMS ondersteunt het gebruik van een taxonomie voor zowel de invoer van metadata als voor het zoeken en ordenen van informatie. Het zoeken kan worden verrijkt met een thesaurus.

Zoek- en selectiemogelijkheden

Het Green Valley CMS beschikt over een volwaardige zoekmachine waarmee inhoud van het CMS full-text kan worden doorzocht en waarbij rekening wordt gehouden met de rechten van de gebruiker.
Gebruikers worden hierbij ondersteund met diverse filter- en sorteermogelijkheden.

Mogelijkheden pagina preview

Het Green Valley CMS biedt inline editing, waarbij de redacteur IN de pagina zelf werkt. Het eindresultaat is direct zichtbaar, waardoor een previewmogelijkheid feitelijk overbodig is.

Zoekmachine-optimalisatie (SEO)

Green Valley heeft het publicatieproces geoptimaliseerd zodat voor SEO benodigde informatie zoveel mogelijk automatisch wordt ingevuld. Een aparte SEO optimalisatie slag is vaak niet nodig: op normale wijze publiceren met het Green Valley CMS is vaak voldoende.

Metadata wordt per object/webpagina toegekend. Indien gewenst kan de vindbaarheid verder worden verhoogd door extra metadata in te vullen of aan te passen, zodat informatie exact en naar wens gelabeld wordt. Hierbij wordt er een preview gegeven van het zoekresultaat in diverse populaire zoekmachines, zodat redacteuren direct het resultaat van hun SEO optimalisatie kunnen zien.

Publicerenleeg veld
Publiceren naar meerdere sites

Ja

Meertaligheid

D.m.v. een meertalige user interface, ondersteuning van taalswitches binnen sites, en uitgebreide ondersteuning van karaktersets.

meerdere karaktersets

Ja, alle tekens en leesrichtingen worden ondersteund.

Webrichtlijnen

Voldoet volledig en aantoonbaar aan de webrichtlijnen (onafhankelijke toetsingen door webrichtlijnen keuringsinstanties).

Dynamisch of statisch publiceren

Ja. Het Green Valley CMS ondersteunt dynamische publicatie op objectniveau.

M.b.v. van de caching mechanismen die het CMS biedt of een cache server is het mogelijk een combinatie van dynamisch en statische publicatie te realiseren.

Personalisatie en targeting van content

Het CMS is volledig rechten gebaseerd tot op objectniveau. Dit maakt het mogelijk toegang tot informatie tot op objectniveau te bepalen en bezoekers middels profielen content op maat aan te bieden.

Sessiemanagement

Iedere bezoeker krijgt een sessie die door de centrale broker wordt bewaakt. Een gebruiker kan zich handmatig afmelden, maar na verloop van tijd zal bij inactiviteit de sessie ook automatisch vervallen.

Zoekmachine

Het Green Valley CMS beschikt over een volwaardige zoekmachine met onder andere de volgende features en mogelijkheden:

- Full-text search (van o.a. Office en PDF-documenten),
- Facetten,
- Gesponsorde resultaten,
- Suggesties,
- Instant search,
- Rechtengebaseerd zoeken

Website toegankelijk bij niet operationeel cms?

Ja

Voorziening voor het chachen van pagina's

Ja. Het Green Valley CMS voorziet in caching op verschillende functionele niveaus. Er is onder andere voorzien in caching op commando-, webpagina-, (zowel de complete pagina als gedeeltes) en website-niveau.

De verschillende cachingsmechanismen zijn per niveau instelbaar. Hierdoor zijn met het Green Valley CMS sites in te richten die miljoenen hits per dag kunnen verwerken.

Mogelijkheden voor A/B of multivariate tests

Bezoekersanalyse is mogelijk via externe analyse software van dienstverleners als Google Analytics of comScore.

Op welke wijze kan een webredacteur content voor andere schermformaten beheren en publiceren? (smartphone, tablet, etc.)

De vormgeving van de sites is ontwikkeld op basis van het “Responsive Design” principe. Zo is de site device-onafhankelijk te benaderen en past de site automatisch aan het apparaat waarmee de website bezocht wordt. Hiermee vervalt de noodzaak voor ontwikkeling en onderhoud van een aparte mobiele website. Aparte mobiele sites behoren echter ook tot de mogelijkheid.

De content kan uit dezelfde bron komen, een afgeleide van een kopie zijn of volledig uniek.

Customer engagement

Het Green Valley CMS kan diverse online dialoogfuncties bieden (zoals fora, crowdsourcing, etc.) en integratie met externe social media.

Behavioural targeting en customer profiling

Ja, het Green Valley CMS is volledig rechtengebaseerd tot op objectniveau. Dit maakt het mogelijk toegang tot informatie tot op objectniveau te bepalen en bezoekers door middel van profielen content op maat aan te bieden.

CRM interfaces

Het Green Valley CMS voorziet in een authenticatie framework voor bezoekers welke flexibel kan worden gekoppeld aan bijvoorbeeld een crm als authenticatiebasis. Bezoekersgegevens kunnen middels het Green Valley ImportExport Framework tussen de systemen worden uitgewisseld.

Social media

Vanuit Green Valley CMS kan gepubliceerd worden naar alle social media (als Twitter, Facebook, LinkedIn, Hyves, Google Plus) en uiteraard kan content van externe social media worden ingelezen en getoond.

E-mail nieuwsbrieven

Ja, middels de optionele Green Valley Nieuwsbrief module.

Beheer van het cmsleeg veld
Vereiste vaardigheden functioneel beheer

Een training van een halve dag volstaat voor het functioneel beheren van Green Valley CMS.

Beheer templates

De presentatie van pagina’s is dermate flexibel ingedeeld dat de indeling van vrijwel elk onderdeel van de pagina door beheerders kan worden bepaald.
Functioneel beheerders kunnen zelf ook m.b.v. het Open Template Framework en/of aanpassing van de stylesheets templates wijzigen. Invoer kan per rol worden geconfigureerd en per object worden aangepast.

Template-editors

Iedere willekeurige ‘teksteditor’ en elk opmaakprogramma, waaronder Macromedia Dreamweaver.

User management

Username en password authenticatie wordt via LDAP real time gekoppeld aan Active Directory of Novell NDS, waar het userbeheer in dat geval plaatsvindt.

Ook is het mogelijk users en groepen lokaal in het CMS te beheren. Er is geen maximum aan het aantal gebruikers.

Workflow management

Ja. Het Green Valley CMS beschikt over een volwaardige workflow management engine, die vrij is in te richten en aan de laatste standaarden van BPMN voldoet.

Kan de workflow zelfstandig worden aangepast?

Ja

Rollen en rechten in user management

Er is sprake van een aantal vooraf gedefinieerde rollen waarmee, door deze te koppelen aan gebruikersgroepen en siteonderdelen, een oneindig aantal rollen te definiëren is.

Status content items

Content in de redactionele workflow doorloopt standaard de volgende stappen van creatie tot
publicatie: Concept, Verificatie, Retour, Online.
Nieuwe statussen kunnen worden aan de redactionele workflow worden toegevoegd.

Statusovergangen

Via het werkoverzicht van de desbetreffende redacteur.

Versiebeheer van content

Ja, versiebeheer is op alle content van toepassing. Bij wijzigingen wordt automatisch een nieuwe versie gemaakt. Versiehistorie is voor beheerders altijd in te zien evenals de mogelijkheden voor roll-back.

Functies voor content versioning en roll back

Ja, promoveren en demoveren van versies is mogelijk (roll-back).

Security user management

Door centrale authenticatie voordat een gebruiker het systeem kan gebruiken. Alle functies en content-items zijn afhankelijk van het rechtenprofiel. Zo kan heel fijnmazig worden ingesteld wie welke zaken wel en niet mag beheren. Ten aanzien van beveiliging worden alle gangbare methoden ondersteund, zoals SSL en firewalls.

Integratie met LDAP, ActiveDirectory

Ja. Het Green Valley CMS integreert via LDAP met o.a. Active Directory en Novell NDS voor authenticatie van gebruikers.

Voorziening voor web analytics

Bezoekersanalyse via externe analyse software van dienstverleners als Google Analytics of comScore.

Standaard is het Green Valley CMS voorzien van een koppeling met Google Analytics.

Technische informatieleeg veld
Besturingssystemen

Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Mac OSX
Linux
Windows Server 20xx

Webservers

Apache/Tomcat en andere webservers met JSP applicatieserver support.

Applicatieservers

Apache Tomcat
Jetty
Glasfish
IBM Websphere

Welke databases worden ondersteund?

MS SQL Server 200x
My SQL
Oracle 9x en hoger
SQL Lite

Hardware/server-specificaties

Minimaal is een standaard server nodig met voldoende intern geheugen (4Gb). Per case wordt de hardwarebehoefte bepaald op basis van de verwachte load, het gewenste netwerk en de beveiligingsinrichting.

Ondersteuning open standaarden

Alle functionele componenten van het Green Valley CMS zijn open en laagdrempelig als eigen platform aanspreekbaar via open API’s volgens het “everything is platform” idee.

Hiermee zijn functionele blokken (denk aan zoeken, opslag en dergelijke) als losse cloud service beschikbaar, voor de Green Valley eigen oplossingen maar ook voor toepassingen van derde partijen.

Hierbij worden o.a. de volgende standaarden ondersteund:
- StUF,
- SOAP,
- WSDL,
- XML,
- OpenSearch,
- RSS.

Opleidingenleeg veld
Opleidingen

Ja, Green Valley kan ondermeer applicatie- en systeembeheer en ontwikkeltrainingen aanbieden.

Supportleeg veld
1e- en 2e-lijns support

Beiden worden geboden als onderdeel van een zeer uitgebreid scala aan SLA-mogelijkheden.

Nederlandstalige documentatie

Ja

Gebruikersgroepen cms

Ja

Lbraries, tools en resources

Ja, via de Green Valley Customer Portal.

Licentieleeg veld
Licentiekosten cms

Licentie is gebaseerd op de omvang van het gebruik van het CMS. Voor overheden kan de prijs gebaseerd worden op prijs per inwoner. Aanvullende modules zijn los af te nemen.

Overige kosten

- Supportcontract,
- Optionele hostingkosten,
- Updates worden gratis ter beschikking gesteld,
- Upgrade kosten (per upgrade vastgesteld).

Open source of closed source

Green Valley hanteert een Closed Source model.

Mogelijkheden voor proof of concept

Ja

Escrow mogelijk?

Ja

Implementatie, hosting en beheerleeg veld
Programmeertalen voor implementatie cms

Java
JavaScript

Implementatie HTML5

Er zijn geen beperkingen om HTML5 te publiceren.
Zodra HTML5 als W3C-standaard wordt opgenomen zal deze volledig door Green Valley worden ondersteund.

HTML5 in gebruikersinterface

Ja

Procedure applicatiewijzigingen in OTAP straat

De software biedt ruime mogelijkheden voor het inrichten van een OTAP-omgeving.

Voor applicatiewijzigingen wordt gebruik gemaakt van een versiebeheer- en distributiesysteem. Projecten en taken worden hierin afgesplitst om los aan te kunnen werken, zodat wijzigingen onafhankelijk van elkaar door de OTAP straat kunnen worden gedistribueerd.
Hierdoor wordt de uitrol eenvoudiger en sneller en er is een betere controle op de code mogelijk.

Vereiste vaardigheden voor applicatiebeheer

Er wordt vanuit gegaan dat de cursisten aan de volgende instroomeisen voldoen:
(1) minimaal één jaar werkervaring met MsWindows of Linux (afhankelijk van het gekozen platform);
(2) regelmatig betrokken bij het applicatie- of systeembeheer binnen de organisatie. Verder dient de cursist op de hoogte te zijn van de doelstellingen en functionaliteiten zoals die voor het internet, intranet of extranet zijn vastgesteld door het management.

Bedrijfsinformatieleeg veld
Bedrijfsnaam

Green Valley BV

Adres

Martinus Nijhofflaan 2
Postbus 1081, 2600 BB Delft (NL)

Telefoonnummer

+31(0)15 251 10 00

E-mailadres

info@greenvalley.nl

Contactpersoon en functie

R. Boogerd, directeur

URL website

www.greenvalley.nl

Actief sinds

1998

Aantal personeelsleden

Benelux: 87 medewerkers,
Internationaal: 100 medewerkers

Bedrijfsprofielleeg veld
Verricht productontwikkeling van het cms?

Ja

Verricht zelf implementaties van het cms?

Ja

Cms support

Ja

Applicatiebeheer

Ja

SaaS mogelijk?

Ja, SaaS behoort tot de mogelijkheden.

Implementatiepartners

Ja, met CGI en Sogeti.

Wordt gebruikt bij kleinere organisaties? (<100 werknemers)

5%

Wordt gebruikt bij middelgrote organisaties?

20%

Wordt gebruikt bij grote organisaties? (>500 werknemers)

75%

Aantal implementaties/klanten

Er zijn implementaties verricht bij ruim 200 klanten in Nederland en België.

Klantportfolio (selectie)

Gemeente Haarlemmermeer, http://www.haarlemmermeer.nl
Gemeente Hellevoetsluis, http://www.hellevoetsluis.nl/
Woningcorporatie WonenBreburg, http://www.wonenbreburg.nl/
Maasstad Ziekenhuis, http://www.maasstadziekenhuis.nl
Agis Zorgverzekeringen, http://www.agisweb.nl

Kijk voor meer referenties op http://www.greenvalley.nl/Cases

Aanvullende informatieleeg veld
Aanvullende informatie

Green Valley won met haar CMS belangrijke prijzen: de CMS Award, de E-Government Award, Website van het Jaar en de Grand Prix webcommunicatie. Voor onze innovaties op het mobiele vlak is Green Valley uitgenodigd op het Witte Huis in Washington in het kader van het programma Champion of Change.

Einde tabel