Ektron CMS (Ektron)

Productinformatieleeg veld
Naam cms

Ektron CMS

Productomschrijving

Ektron's Web Content Management platform stelt bedrijven in staat om websites te creëren, implementeren en beheren.

Aan de hand van de “Ektron Digital Experience Hub ™” kunnen organisaties hun bestaande sales en marketing applicaties integreren met het Ektron platform;

Een veilige synchronisatie van web content, code, assets, en sjablonen van ontwikkeling tot productie via de "Ektron eSync”;

Inhoud personaliseren, convertie maximaliseren en optimaliseren van zoek resultaten met de “Ektron Marketing Optimization";

Het verbeteren van de klanttevredenheid en loyaliteit met “Ektron Social Marketing” software.

onderscheid ten opzichte van concurrenten

Onderscheidende factoren zijn:
- Een hoge mate van gebruikersvriendelijkheid
- Ondersteuning van een 3-tier Architectuur (Data, Applicatie en Presentatie)
- Ondersteuning van een volledige of Hydrid Cloud deployment
- Krachtige hulpmiddelen en grote flexibiliteit voor (.NET) ontwikkelaars
- Oplossing voor Content Management, Marketing Optimalisatie, Social Networking, eCommerce en Mobile toepassingen in één
- Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding

meest recente versie

Ektron CMS V9

Versiehistorie cms

Ektron CMS 300 (geïntroduceerd in 2002) is een uitgebreid vervolg op Ektron CMS 200 (geïntroduceerd
in 2001), voorzien van ondersteuning voor XML. Ektron CMS 400.NET (geïntroduceerd in 2004) biedt
daarnaast volledige .NET functionaliteit. Voor de volledige versiehistorie kan men terecht op http://www.ektron.com/Documentation/Archive/

Policy rondom releases

Ektron brengt zeer regelmatig nieuwe releases uit, die via het web beschikbaar worden gesteld. Bijna elk kwartaal worden een of meer minor releases uitgebracht en vrijwel elk jaar een major release. Updates (zowel minor als major) zijn kosteloos, mits een onderhoudslicentie is afgenomen. Voor upgrades wordt het prijsverschil tussen de producten plus een toeslag in rekening gebracht, mits
een onderhoudslicentie is afgenomen.

Eerstvolgende release

Q4 2013.
De meest recente vernieuwingen worden vermeld op www.ektron.com.

Content invoer via de browserleeg veld
Browserondersteuning

Voor redactioneel beheer worden ondersteund: Mozilla Firefox, Google Chrome en Microsoft Internet Explorer 8.0 of hoger
Voor website te bezoeken: alle voornaamste browsers.

CMS gebruiken met mobiel of tablet?

Ja

Nederlandstalige spelling checker

Ja

Plakken en automatisch schonen van MsWord teksten

Ja, er is een zeer uitgebreide filterfunctie aanwezig.

Direct content in website bewerken (inline editing) ?

Ja, Ektron voorziet de mogelijkheid om webinhoud aan te passen via In-context editing.

Publiceren rich media (video, documenten, geluid)

Ektron is voorzien van een DMS, of Asset Management, oplossing voor documenten, afbeeldingen en Multimedia bestanden ed. te beheren.
Ektron PageBuilder en zijn Widgets-systeem vergemakkelijkt het beheer en gebruik van deze assets.

Controle interne en externe links in de website

Ja

Automatische plaatsing afbeeldingen in media library?

Ja

Drag and drop verplaatsen van content

Ja, via ‘knippen en plakken’ of via de bibliotheekfunctie.

Standaard meta data

Ektron is zo flexibel ingesteld om zelfstandig alle nodige metadata te configureren.

Configuratie metadata

Ja, deze zijn volledig vrij te configureren en uit te breiden.

Taxonomieën en thesauri

Ja,

Zoek- en selectiemogelijkheden

Ektron maakt gebruik van de Microsoft Search Server dat ook in MS Office en PDF documenten zoekt en schaalbaar tot miljoenen content Items met een zoekresultaat in enkele milliseconden.
http://www.ektron.com/Products/Web-CMS/Enterprise-Search/

Mogelijkheden pagina preview

De WYSIWYG-editor geeft de mogelijkheid wijzigingen voorafgaand aan publicatie te bekijken. Verder is een ‘preview’-functie voorzien, zowel voor een pagina als voor alle vrijgegeven content.

Zoekmachine-optimalisatie (SEO)

Ja, het cms biedt de mogelijkheid tot het opgeven van een url alias.

Publicerenleeg veld
Publiceren naar meerdere sites

Ja, Ektron ondersteunt geavanceerde Multi-site mogelijkheden

Meertaligheid

Ektron CMS biedt een uitgebreide oplossing voor het creëren en beheren van alle aspecten van een meertalige website. Met Ektron, kunnen tekst, afbeeldingen, site navigatie, formulieren, content collecties, metadata en zoekfunctionaliteit specifiek worden aangepast voor elke taal gepresenteerd op een site.

meerdere karaktersets

Ja, Ektron ondersteunt Unicode (UTF-16), UTF-8, entity reference, character reference (7-bit ASCII-compatible), Big 5 en Shift JIS.

Webrichtlijnen

http://www.ektron.com/Products/Web-CMS/Features/508-Compliance/

Dynamisch of statisch publiceren

Ja, er kan dynamisch gepubliceerd worden. Bij Ektron CMS-oplossingen wordt juist gebruikgemaakt van dynamisch publiceren. Kiezen voor een combinatie van dynamisch en statisch publiceren is ook mogelijk. Er kan zelfs worden gekozen voor een oplossing waarbij dynamisch wordt gepubliceerd terwijl de content afkomstig is uit andere bronnen dan de content-database.

Personalisatie en targeting van content

De mogelijkheden die geboden worden zijn:
1) Via de "Ektron Marketing Optimisation" software kan men "Implicit & Explicit Content targeting"toepassen of Personaliseren op basis van het surfgedrag.
http://www.ektron.com/Products/Marketing-Optimization/

2) door gebruikers te authenticeren aan de hand van rechten die zijn toegekend aan content;

Sessiemanagement

Sessiebeheer vindt plaats aan de hand van cookies (met bijvoorbeeld een houdbaarheidsdatum).

Zoekmachine

Ektron maakt gebruik van de Microsoft Search Technologie.
De Microsoft Search Server wordt standaard meegeleverd met de Ektron CMS.
Alle elementen van de website kunnen doorzocht worden; Inhoud, documenten, Multimedia, afbeeldingen, etc..

Website toegankelijk bij niet operationeel cms?

Nee, de website is – bij een standaardimplementatie – in dat geval beperkt toegankelijk. Een en ander kan worden ondervangen door het inzetten van een omgeving met meerdere servers.

Voorziening voor het chachen van pagina's

Ja

Mogelijkheden voor A/B of multivariate tests

A/B of Multivariate tests zijn standaard inbegrepen binnen de Ektron Marketing Optimalization software:
http://www.ektron.com/Products/Marketing-Optimization/

Op welke wijze kan een webredacteur content voor andere schermformaten beheren en publiceren? (smartphone, tablet, etc.)

Ektron PageBuilder geeft de web redactueren de flexibilieteit om aan de hand van "Widgets" templates aan te maken geoptimaliseerd voor mobiels gebrukers.
http://www.ektron.com/Products/Web-CMS/Features/Mobile-Template-Optimization/

Customer engagement

Behavioural targeting en customer profiling

Implicit & Explicit Content targeting is opgenomen in de Ektron Marketing Optimalization Software.
Dus bezoekers segmenteren om web informatie te personaliseren in context van wat je al weet van je bezoeker of op basis van zijn surfgedrag. Zie www.ektron.com/Products/Marketing-Optimization

CRM interfaces

De Ektron "Digital Experience Hub" komt met standaard connectoren voor MS Dynamics CRM en Saleforce om zodoende personalisatie toe te passen van customer profiling: http://www.ektron.com/Products/Digital-Experience-Hub/#817

Social media

De Ektron Social Marketing software geeft de mogelijkheid om bi-directioneel te communiceren met allerhande social media kanalen.
http://www.ektron.com/Products/Social-Marketing/

E-mail nieuwsbrieven

Via de Ektron "Digital Experience Hub" kan het Ektron CMS platform connecteren/integreren met verschillende e-mail oplossingen.

Beheer van het cmsleeg veld
Vereiste vaardigheden functioneel beheer

Basiskennis van webtechnologie en MS Windows toepassingen

Beheer templates

Ja, via de Ektron PageBuilder en bijhorende widgets is het zeer gebruiksvriendelijk om templates te creëeren en te wijzigen

Template-editors

Voor .NET templates in Ektron CMS is MsVisual Studio vereist. Vrijwel elke HTML-/webeditor kan worden ingezet om templates te maken die geen gebruik maken van .NET. Deze worden ondersteund door Ektron

User management

De beheerder kan (ongelimiteerd, afhankelijk van de licentie) gebruikers en gebruikersgroepen aanmaken, die vervolgens een rol binnen het redactieproces (auteur, redacteur, hoofdredacteur) vervullen of een onderdeel van de website beheren. Verder kunnen rechten worden toegekend op basis van MsActive Directory of LDAP compatible systemen voor gebruikersbeheer. Met behulp van het ‘membership’ mechanisme kan een ongelimiteerd aantal gebruikers worden beheerd die geen redacteur
zijn, maar meer rechten hebben dan reguliere bezoekers.

Workflow management

Ja, het redactieproces kan volledig vrij en op een overzichtelijke manier worden ingericht en beheerd.

Kan de workflow zelfstandig worden aangepast?

Ja, deze is volledig vrij te defi niëren door de beheerder.

Rollen en rechten in user management

Een rol (zoals auteur, redacteur, hoofdredacteur of beheerder) wordt gedefinieerd aan de hand van rechten om content te mogen invoeren, wijzigen, verwijderen en publiceren, etc. en is volledig vrij te definiëren / aan te passen. Er is geen maximum. Het minimum is één redacteur.

Status content items

Een content item kan de volgende statussen aannemen: gepubliceerd, goedgekeurd, in bewerking, bewerkt, ter goedkeuring. Er kunnen geen nieuwe statussen worden gedefinieerd.

Statusovergangen

Statusovergangen worden automatisch via e-mail aan de eerstvolgende redacteur in het redactieproces kenbaar gemaakt. Daarnaast kan in het takenbeheer of in daarvoor aangemaakte rapporten melding worden gemaakt van de statusovergang.

Versiebeheer van content

Ja, aan elk afzonderlijk contentblok wordt een versie toegekend. Alle oudere versies kunnen worden bekeken en hersteld. Versies kunnen met elkaar worden vergeleken; verschillen worden gemarkeerd.

Functies voor content versioning en roll back

Ja, tot aan de eerste versie

Security user management

Beveiliging vindt plaats aan de hand van een versleutelde gebruikersnaam-wachtwoord combinatie. Verder kunnen authenticatiemethoden die via de webserver beschikbaar zijn, worden aangewend (SSL). Vertrouwelijke informatie kan zodanig worden opgeslagen dat deze niet voor andere gebruikers toegankelijk is. Verder kan content worden gemarkeerd; alleen geautoriseerde redacteuren hebben dan toegang tot deze content.

Integratie met LDAP, ActiveDirectory

Ja, met Active Directory en LDAP-compatibele systemen

Voorziening voor web analytics

Ektron CMS biedt een uitgebreid aantal statistische gegevens die per contentblok kunnen worden uitgelezen.
Daarnaast kunnen rapporten van Google analytics, Webtrends en Omniture geïntegreerd worden.
Alle rapportages van deze externe partijen kunnen in hun totaliteit opgevraagd worden binnen de Ektron CMS omgeving.

Technische informatieleeg veld
Besturingssystemen

Microsoft Windows Server 2008, 64-bit with Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2008, R2 64-bit (of hoger)

Webservers

Microsoft IIS 7.0, 7.5 or 8.0

Applicatieservers

Microsoft ASP .NET Framework 4.0

Welke databases worden ondersteund?

Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Azure
Microsoft SQL Server 2008 R2
Microsoft SQL Server 2008, 64 bit version with Service Pack 2
Microsoft SQL Server 2005, 64 bit version with Service Pack 5

Hardware/server-specificaties

Minimale vereisten:
64 bit, four core
8 GB RAM
RAID array for hard drives

Ondersteuning open standaarden

SOAP, XML-RPC, RSS en Webservices

Opleidingenleeg veld
Opleidingen

Ja, Er worden opleidingen verzorgd voor technische medewerkers: ontwikkelaars en applicatiebeheerders.
Deze worden afgestemd op het kennisniveau van de betreffende medewerkers.

Supportleeg veld
1e- en 2e-lijns support

Eerstelijns ondersteuning worden verzorgd door implementatiepartners (VAR’s). Wanneer een onderhoudslicentie is afgenomen, wordt tweedelijns ondersteuning verzorgd door Ektron.

Nederlandstalige documentatie

Nee

Gebruikersgroepen cms

Ja, er zijn georganiseerde gebruikersgroepen, maar niet in Nederland.

Lbraries, tools en resources

Ja, http://developer.ektron.com/

Licentieleeg veld
Licentiekosten cms

Ektron is beschikbaar onder de volgende licentie modules:
- Vaste Software licentie: op server & user basis
- Cloud omgeving: Pure of Hybrid bij Amazon of MS Azure
- 3-tier: op server & user basis

Overige kosten

Jaarlijke maintenance & Support contract

Open source of closed source

Closed source

Mogelijkheden voor proof of concept

Ja

Escrow mogelijk?

Ja, dat is mogelijk. Aan een escrow-overeenkomst zijn extra kosten verbonden.

Implementatie, hosting en beheerleeg veld
Programmeertalen voor implementatie cms

ASP.NET

Implementatie HTML5

Ja

HTML5 in gebruikersinterface

Ja

Procedure applicatiewijzigingen in OTAP straat

Ektron eSync automatiseert de veilige doorvoer van web inhoud, code, assets en templates van ontwikkeling tot productie-omgevingen
http://www.ektron.com/Products/Web-CMS/eSync/

Vereiste vaardigheden voor applicatiebeheer

Basiskennis van computersystemen is vereist. Kennis van databasesystemen en webtechnologie is een voordeel.

Bedrijfsinformatieleeg veld
Bedrijfsnaam

Ektron Europe Ltd

Adres

3rd Floor, 1 Bell Street
Maidenhead, Berkshire SL6 1BU UK

Telefoonnummer

+44 1628 564 600

E-mailadres

gregory.renodeyn@ektron.eu

Contactpersoon en functie

Gregory Renodeyn
Ektron Regional Sales Manager Benelux & France

URL website

www.ektron.com

Actief sinds

1998

Aantal personeelsleden

+270 (Worldwide)

Bedrijfsprofielleeg veld
Verricht productontwikkeling van het cms?

Ja

Verricht zelf implementaties van het cms?

Ja, via Nederlandse erkende Ektron partners, web agencies en systeem integratoren

Cms support

Ja, door Ektron UK, European Headquarters en Nederlandse Ektron partners

Applicatiebeheer

Ja

SaaS mogelijk?

Neen

Implementatiepartners

Ja, een volledige lijst van onze Ektron "Implementation Partners" is terug te vinden op:
http://www.ektron.com/Partners/Implementation/

Wordt gebruikt bij kleinere organisaties? (<100 werknemers)

30%

Wordt gebruikt bij middelgrote organisaties?

40%

Wordt gebruikt bij grote organisaties? (>500 werknemers)

30%

Aantal implementaties/klanten

Binnen de Benelux gebruiken meer dan 200 organisaties Ektron CMS. Internationaal zijn meer dan 8.000 volledige Ektron CMS implementaties verricht.

Klantportfolio (selectie)

http://www.selectavending.nl/ (of http://www.selecta.com/)
http://www.canaldigitaal.nl/
https//www.vecozo.nl/
http://www.eurotunnel.com/
http://www.sega.com

Aanvullende informatieleeg veld
Aanvullende informatie

Met eigen kantoren en partners in Amerika, Europa, Azië en Australië behoort Ektron tot de snelst groeiende leveranciers van CMS-oplossingen ter wereld.
Ektron is opgenomen in de recenste WCM Gartner MQ, in 2 Gartner Social Software MQs en de Forrester Wave.
Ektron is een Microsoft Gold Certified Partner. Het Ektron CMS is meermalen bekroond, o.a. als Best of Show op de gerenommeerde AIIM beurs voor Content en Document Management oplossingen.

Einde tabel