Drupal (drupal.org)

Productinformatieleeg veld
Naam cms

Drupal

Productomschrijving

Drupal is een open source CMF (Content Management Framework) dat wordt onderhouden en ontwikkeld door een wereldwijde gemeenschap van duizenden gebruikers en ontwikkelaars.

Het is modulair opgezet en door de flexibiliteit inzetbaar voor een breed spectrum aan projecten.

onderscheid ten opzichte van concurrenten

De grote drijvende kracht achter Drupal is een wereldwijde community welke zorgt voor de ontwikkeling en het onderhoud van het systeem. Daarnaast is de geestelijk vader van het systeem Dries Buytaert nog steeds nauw betrokken bij de ontwikkeling van het product. Zijn duidelijke visie en doel voor het systeem nu en in de toekomst zorgen samen met de community voor een goed vooruitzicht voor Drupal.

meest recente versie

Op het moment van schrijven is dat Drupal 7.34. Drupal 8 wordt begin 2015 verwacht.

Versiehistorie cms

Een gedetailleerde versiegeschiedenis is in te zien via Drupal.org.

Policy rondom releases

Bug fixes worden elke eerste woensdag van de maand uitgegeven.
Security updates worden elke derde woensdag van de maand uitgegeven.
Bovenstaande geldt voor updates van bestaande versies (bijv. 7.23). De release datum van een nieuwe Drupal versie (bijv. Drupal 8) wordt over het algemeen door Dries Buytaert bekend gemaakt op zijn blog of in keynotes, in overleg met de community.

Eerstvolgende release

De volgende versie van Drupal, versie 8 welke waarschijnlijk begin 2015 gaat verschijnen, zal onder andere de volgende vernieuwingen bezitten:
- Betere configuratie management (belangrijk voor OTAP)
- HTML5 ondersteuning
- Ondersteuning voor mobile devices
- "Views in core"
- Nieuwe manier om layouts en pagina's op te bouwen
- Betere ondersteuning voor meertaligheid
- "Web services" oftewel: integratie van Symfony2
- Twig als nieuwe render engine

Content invoer via de browserleeg veld
Browserondersteuning

Drupal werkt o.a. met:
- Internet Explorer 8.x en nieuwer (Drupal 7)
- Internet Explorer 9.x en nieuwer (Drupal 8)
- Firefox 5.x en nieuwer
- Opera 12 en nieuwer
- Safari 5.x en nieuwer
- Google Chrome

CMS gebruiken met mobiel of tablet?

De bruikbaarheid hiervan hangt mede af van de implementatie, gebruikte Drupal modules en templates.

Nederlandstalige spelling checker

Is aanwezig

Plakken en automatisch schonen van MsWord teksten

Is aanwezig

Direct content in website bewerken (inline editing) ?

Sinds kort is dit mogelijk door middel van een module. In Drupal 8 zal dit out of the box mogelijk zijn.

Publiceren rich media (video, documenten, geluid)

Alle soorten media zijn op verschillende manieren te koppelen. Als download, embed of anders.

Controle interne en externe links in de website

Interne links worden gecontroleerd

Automatische plaatsing afbeeldingen in media library?

Ja

Drag and drop verplaatsen van content

Ja

Standaard meta data

Publicatie datum
Datum van laatste bewerking
Auteur
Versie
Status

Configuratie metadata

Ja, door middel van een module.

Taxonomieën en thesauri

Taxonomie is een standaard onderdeel waarmee content gecategoriseerd kan worden in een platte of hierarchische structuur.

Zoek- en selectiemogelijkheden

Drupal biedt de mogelijkheid om diverse search backends te gebruiken middels een Search API module, bijvoorbeeld SOLR of MongoDB. Daarnaast is het ook mogelijk om tekstuele bestanden inhoudelijk te indexeren.

De mogelijkheden om te filteren zijn zeer uitgebreid en afhankelijk van de configuratie van de site (velden, taxonomie).

Mogelijkheden pagina preview

In Drupal is een preview functie aanwezig met beperkte functionaliteit. Deze wordt in Drupal 8 vervangen door een sterk verbeterde versie.

Zoekmachine-optimalisatie (SEO)

De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid door een scala aan modules. URL structuur, paden, titels en meta tags zijn allemaal beinvloedbaar. Maar daarnaast zijn er ook geavanceerdere modules beschikbaar die je kunnen helpen bij de SEO analyse van je website.

Publicerenleeg veld
Publiceren naar meerdere sites

Enerzijds kan dit met één centrale database op basis van domeinen, of - indien per site meer flexibiliteit is gewenst - in een multisite oplossing waarbij core en modules gedeeld worden maar elke site wel een eigen database gebruikt.

Meertaligheid

Drupal websites kunnen geheel meertaling worden uitgevoerd. De uitwerking kan dan zo zijn dat er per taal een aparte versie van de website wordt ontwikkeld. Het kan echter ook zo uitgevoerd worden dat de gebruiker per content item kan bepalen of dit vertaald wordt. Ook de gebruiksinterface kan voor anderstalige gebruikers in de eigen taal worden ingesteld.

meerdere karaktersets

Drupal kan met meerdere karaktersets overweg. Zelfs Right-To-Left (RTL) talen, Arabisch, Perzisch, Chinees, etc.

Webrichtlijnen

Drupal houdt zich out-of-the-box al voor een groot deel aan de standaarden en dit wordt ook gestimuleerd omdat een aantal Amerikaanse overheidssites Drupal gebruiken en moeten voldoen aan WCAG 2.0.

Dynamisch of statisch publiceren

Standaard wordt content dynamisch gepubliceerd maar Drupal biedt diverse caching mechanismen. Één daarvan is een optie om naar statische html bestanden weg te schrijven.

Personalisatie en targeting van content

De mogelijkheden hierin zijn bijna eindeloos en worden begrensd door middel van de manier waarop content gecategoriseerd wordt. Location-based content aanbieden is bijvoorbeeld mogelijk, maar ook op basis van rol, profielgegevens etc.

Sessiemanagement

Sessies worden opgeslagen in een tabel. Voor de exacte werking verwijzen wij naar de technische documentatie.

Zoekmachine

De standaard zoekfunctie van Drupal CMS doorzoekt de velden van de content. Door toevoegen van modules kan inhoud van tekstuele documenten worden doorzocht en de zoekfunctionaliteit sterk worden uitgebreid (zie ook gerelateerde vraag hierboven).

Website toegankelijk bij niet operationeel cms?

Dit is mogelijk indien men de server op de juiste manier configureerd met een proxy-server cache zoals Varnish. Standaard zal de site echter een foutpagina tonen tenzij het slechts een geisloeerd onderdeel is dat bijvoorbeeld alleen voor beheerders van toepassing is.

Voorziening voor het chachen van pagina's

Drupal biedt standaard block en page caching. Blocks zijn delen van pagina's. In dit geval worden complete stukken content in de database opgeslagen zonder dat elke keer alle database queries uitgevoerd hoeven te worden.

Mogelijkheden voor A/B of multivariate tests

In Drupal kunnen A/B of multivariate tests met een module worden gerealiseerd.

Op welke wijze kan een webredacteur content voor andere schermformaten beheren en publiceren? (smartphone, tablet, etc.)

Naast (uiteraard) responsive webdesign kan men ervoor kiezen een webervice te maken voor native apps of men kan een speciale mobiele (web)versie maken. Deze laatste kan bijvoorbeeld gebruik maken van jquery_mobile.
Afhaneklijk van de inrichting kan bepaalde content op verschillende devices anders getoond worden.

Customer engagement

Drupal biedt diverse modules die dit mogelijk maken.

Behavioural targeting en customer profiling

Niet standaard, maar dit zou gerealiseerd kunnen worden door custom code en/of modules.

CRM interfaces

Drupal wordt veel gebruikt in combinatie met bijvoorbeeld CiviCRM, waarbij vergaande koppelingen mogelijk zijn.

Social media

Op eenvoudige wijze zijn (twitter) feeds in de website te integreren en ook kan de content van de site middels de social links (like knop e.d.) gedeeld worden. Daarnaast kunnen ook vergaande integraties met facebook/twitter/LinkedIn/Pinterest etc opgezet worden.

E-mail nieuwsbrieven

Drupal heeft een eigen nieuwsbrief module welke de mogelijkheid biedt om html-emails te versturen. De mogelijkheden hiervan zijn echter niet opgewassen tegen die van bijvoorbeeld Mailchimp.

Beheer van het cmsleeg veld
Vereiste vaardigheden functioneel beheer

Kennis van de algemene werking van Drupal is nodig.

Beheer templates

Een functioneel beheerder kan zelf geen templates aanmaken. Of een beheerder zelf templates kan wijzigen hangt per template af van de geboden opties.

Template-editors

Geen

User management

User management is standaard voorzien binnen Drupal. Een beheerder met de juiste rechten kan vrij gebruikers invoeren, verwijderen of wijzigen. Er is geen maximum.

Workflow management

Drupal is uit te breiden met complete workflow management modules.

Kan de workflow zelfstandig worden aangepast?

Een beheerder kan dit aanpassen indien gewenst.

Rollen en rechten in user management

Deze rollen worden op basis van wens van de klant / beheerders aangemaakt en aangepast. Er is geen limiet aan het aantal te definieren rollen.

Status content items

Deze statussen zijn vrij aan te passen.

Statusovergangen

Dit kan door een melding in het systeem, maar ook door bijvoorbeeld een email notificatie.

Versiebeheer van content

Het cms heeft de mogelijkheid om met revisies te werken. Deze kunnen vergeleken, bekeken en teruggezet worden.

Functies voor content versioning en roll back

Ja dit is mogelijk.

Security user management

Gebruikers moeten door middel van naam en wachtwoord inloggen. Ook email is verplicht zodat een gebruiker wiens wachtwoord kwijt is, deze weer op kan vragen.
Daarnaast zijn er modules die de toegang kunnen beperken op basis van ip-adres, land of na een aantal foute pogingen het account blokkeren en/of toegang vanuit meerdere locaties tegelijk beperken.

Integratie met LDAP, ActiveDirectory

Deze functionaliteit is niet standaard aanwezig, maar dit is wel mogelijk middels een module.

Voorziening voor web analytics

Drupal is standaard voorzien van een logging systeem. In dit log wordt alles wat op de website gebeurd gelogd. Zaken die gelogd worden zijn ondermeer: activiteiten van gebruikers zoals in- en uitloggen, content bewerking en ook systeem meldingen worden gelogd (fouten en uitvoer van routine werkzaamheden)

Technische informatieleeg veld
Besturingssystemen

Elk besturingssysteem wat een up-to-date versie van een gangbare webbrowser kan draaien is geschikt voor gebruik. In het algemeen is dit dus Windows, Mac OS en Linux.

Webservers

Drupal is ontwikkeld voor gebruik op een LAMP stack (Linux, Apache, MySQL, PHP). Apache geniet dus de voorkeur. Drupal kan echter ook draaien op Windows IIS server.

Applicatieservers

PHP

Welke databases worden ondersteund?

MySQL server is de aangeraden database maar vanaf Drupal 7 is een database abstractie layer ingericht (PDO) waarmee je ook met andere databases zou kunnen verbinden, bijvoorbeeld MSSQL of Oracle.

Hardware/server-specificaties

Zie http://drupal.org/requirements

Ondersteuning open standaarden

REST, XMLRPC, JSON, JSON-RPC, SOAP, AMF, etc.
Zie http://drupal.org/project/services

Opleidingenleeg veld
Opleidingen

Nee

Supportleeg veld
1e- en 2e-lijns support

Dit verschilt per bedrijf en naar gelang de wens van de klant.

Voorbeeld: Swigle heeft een onderhouds- en support contract voor opgeleverde websites. Voor support kan men Swigle benaderen via email en telefoon.

Nederlandstalige documentatie

Deze wordt enkel indien gewenst bij een systeem opgeleverd. Dit omdat elke Drupal installatie een totaal eigen inrichting heeft en de funtionaliteit vaak totaal verschillend is.

Gebruikersgroepen cms

Drupal wordt ondersteund door een zeer actieve wereldwijde community. Deze organiseert jaarlijks in zowel Europa als de Amerika grote en kleine bijeenkomsten om voortgang en nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Ook in Nederland is de community actief en worden er jaarlijks bijeenkomsten georganiseerd onder de naam DrupalJam.

Lbraries, tools en resources

Nee

Licentieleeg veld
Licentiekosten cms

Geen licentie. Het CMS zelf kost niets en valt onder de GNU GPL license, v2. U betaald natuurlijk wel voor de implementatie van het systeem.

Overige kosten

Swigle werkt met een support en service contract. Hieronder valt het up to date houden van het CMS d.m.v. het uitvoeren van (security) updates. Daarnaast kan men bellen en mailen voor support en zijn er uren beschikbaar voor kleine werkzaamheden.

Open source of closed source

GNU GPL license, v2.

Mogelijkheden voor proof of concept

Dit is afhankelijk van het project.

Escrow mogelijk?

n.v.t.

Implementatie, hosting en beheerleeg veld
Programmeertalen voor implementatie cms

PHP, Javascript

Implementatie HTML5

Ja

HTML5 in gebruikersinterface

Standaard niet. Wel mogelijk.

Procedure applicatiewijzigingen in OTAP straat

Dit gebeurd buiten het CMS om maar er zijn modules die de ondersteuning hiervan verbeteren (met name Features en Drush). Of er gebruik wordt gemaakt van een OTAP straat is afhankelijk van de implementatiepartner.

Vereiste vaardigheden voor applicatiebeheer

Dit is afhankelijk van de applicatie.

Bedrijfsinformatieleeg veld
Bedrijfsnaam

Swigle Interactive

Adres

Swigle BV (implementatiepartner)
Copernicuslaan 30
6716 BM Ede
Nederland

Telefoonnummer

026 700 97 11

E-mailadres

info@swigle.nl

Contactpersoon en functie

Jelmer van Dulst - eigenaar, drupal specialist, ontwikkelaar
Bjorn Hijmans - eigenaar, systeem architect, functioneel ontwerper

URL website

www.swigle.nl

Actief sinds

2009

Aantal personeelsleden

6

Bedrijfsprofielleeg veld
Verricht productontwikkeling van het cms?

Drupal wordt door een wereldwijde community van ontwikkelaars ontwikkeld.

Verricht zelf implementaties van het cms?

Swigle implementeert Drupal voor middelgrote en grote bedrijven.

Cms support

Swigle geeft support op Drupal websites door middel van servicecontracten, vaak ik combinatie met hosting.

Applicatiebeheer

Indien van toepassing.

SaaS mogelijk?

Nee

Implementatiepartners

Swigle werkt samen met Partout en Vertigo 6.

Wordt gebruikt bij kleinere organisaties? (<100 werknemers)

Ja, veel

Wordt gebruikt bij middelgrote organisaties?

Ja, veel

Wordt gebruikt bij grote organisaties? (>500 werknemers)

Ja, veel

Aantal implementaties/klanten

Swigle heeft enkele tientallen klanten.

Klantportfolio (selectie)

O.a.
- Neckermann
- Thomas Cook
- VUMC
- Longfonds
- Vrij Uit
- BLINK uitgevers

Aanvullende informatieleeg veld
Aanvullende informatie

Meer informatie op www.swigle.nl

Einde tabel